MATEŘINKA

PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

realizace projektu DS MATEŘINKA  - Dvůr Králové nad Labem CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006766 OPZ

U nás jíme zdravě

Výsledek obrázku pro obrázek loga mrkvička ekologie

U NÁS MOŽNOST BEZLEPKOVÉ DIETY

Využíváme v našich svačinkách MIXIT, liofilizované ovoce = nejšetrnější metoda uchování ovoce v zimních měsících, bez konzervantů, barviv, cukru, "éček". www.mixit.cz

Tak už je to za námi, Mikuláš i s anděly. Celý rok jsme hodní byli, ve školce jsme nezlobili. Mikuláši, andílku, děkujem za nadílku.

V úterý 18.12. budeme s dětmi čekat na Ježíška. Připomeneme si lidové tradice, vánoční zvyky - rozkrojíme jablíčko, lodičky pošlem po vodě, hodíme si bačkorou..... Už se na to těšíme!

Prosíme příznivce naší Mateřinky, pokud nás chtějí podpořit a přispět dětem na vánoční dárek - pořízení sportovního náčiní a nářadí do Mateřinky, velice tuto pomoc přivítáme. Předem moc děkujeme. č.ú. 4751741369/0800

Výsledek obrázku pro obrázky vánoční

 

Zapojili jsme se do projektu

                                      http://deti.mensa.cz/index.php?pg=ntc&cid=256 Výsledek obrázku pro obrázek MensaOvoce do škol

Rodičům ! 

Přicházejí Vánoce, čas opředený zvláštním kouzlem, vzpomínkami, nadějemi, láskou, ale taky čas zabalený do hektických příprav a nákupní horečky, které se pro mnohé dospělé stává stresem, presem a děsem. Přeji Vám, aby jste společně s dětmi prožili období vánoční obyčejně, lidsky, hladivě a hravě. Aby u vás o Vánocích bylo hezky vánočně, aby tím jediným zážitkem nebyl jen stres a spousta dárků pod stromečkem. Zážitek se sice nedá zabalit do zlatého papíru, ale zůstává...

Krásné Vánoce Vám všem.

 

Individuální přístup k dětem v menší skupině.
Sladění péče o rodinu s pracovními povinnostmi.

 • PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
 • KVALITNÍ TÝM S ODBORNÝM VZDĚLÁNÍM
 • FLEXIBILNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
 • ZAMĚŘENÍ NA PŘÍPRAVU DO ŠKOLY

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Ministerstva školství ČR (RVP PV)

LOGOPEDIE

BOHATÝ VÝBĚR ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
keramika, bruslení, lyžování, plavání, jóga, angličtina

Skutečně zdravá škola
Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství ČR
SPOLUPRÁCE S MENSA ČR
program podporující intelektuální schopnosti,rozvíjení koordinace pohybů a motoriky
cena - 1.100,-Kč za měsíc + strava
počet míst omezen

KONTAKTUJTE NÁS
736 458 063
materinka-dk@seznam.cz

"S EMILKOU A EMILEM OBJEDEME SVĚT
VRÁTÍME SE ZPĚT"

Hlavní cíle:

 1. rozvíjení dítěte a jeho učení a poznávání
 2. osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Snažíme se, aby dítě na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s uspokojením takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a které ho v budoucnu čekají.

Metody práce jsme založili:

 • na přímých zážitcích dětí
 • na prožitkovém a kooperativním učení hrou, nápodoby
 • na vyváženosti spontánních a řízených aktivit, situační učení
 • na vyváženosti řízených činností v různě velkých skupinách nebo individuálně
 • vycházíme z dětské volby, zvídavosti a potřeby objevovat

CÍLE NAŠÍ VÝCHOVNÉ PRÁCE
Zajistit dětem pocit bezpečí, uspokojovat jejich potřeby. Vytvářet motivující podnětné prostředí a přátelskou atmosféru. Umožňovat dětem učení na základě prožitku a vlastní zkušenosti. Pěstovat zdravé sebevědomí. Rozvíjet pohybové, estetické a komunikační dovednosti dětí. Utvářet kladný vztah k přírodě a místu, kde žijeme.

 "DĚTSTVÍ JE ZÁKLAD ČLOVĚKA" Sigmund Freud

MATEŘINKA

PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

FOTOGALERIE

Přišel k nám Ježíšek…

18 prosince 2018 od redaktor in Fotogalerie

Mikulášská besídka

06 prosince 2018 od redaktor in Fotogalerie

V Mateřince nadělovala Barbora…

06 prosince 2018 od redaktor in Fotogalerie
TOP