MATEŘINKA

PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

realizace projektu DS MATEŘINKA  - Dvůr Králové nad Labem CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006766 OPZ

U nás jíme zdravě

Výsledek obrázku pro obrázek loga mrkvička ekologie

U NÁS MOŽNOST BEZLEPKOVÉ DIETY

Využíváme v našich svačinkách MIXIT, liofilizované ovoce = nejšetrnější metoda uchování ovoce v zimních měsících, bez konzervantů, barviv, cukru, "éček". www.mixit.cz

Zahájení Adventu v Mateřince - 27.11. v 15.00 hod. zveme všechny na Perníkovou pohádku s Lídou Helligerovou.  Pohádka - písničky a nakonec i perníčky  - PEČEME S LÍDOU. Vstupné 100,-Kč. Přijďte mezi nás, pobavit se, budeme i mlsat.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA -  5.12.2018 od 15.30 hod. v Mateřince. Vystupují děti z Mateřinky, nebude chybět ani příchod Mikuláše. Pro zájemce z řad veřejnosti - nutné přihlášení předem, z důvodu zajištění Mikulášské nadílky.

Zapojili jsme se do projektu

                                      http://deti.mensa.cz/index.php?pg=ntc&cid=256 Výsledek obrázku pro obrázek MensaOvoce do škol

Rodičům ! Děti které nenavštěvují MŠ a nemají možnost zúčastnit se plavecké výuky - mohou využít naší nabídky ! Přijímáme žádosti na plavecký kurz v Hořicích - celkem 10 lekcí - vždy v pátek dopoledne od 30.11.2018. Podrobnosti najdete v sekci  Zpravodaj.

 

Individuální přístup k dětem v menší skupině.
Sladění péče o rodinu s pracovními povinnostmi.

 • PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
 • KVALITNÍ TÝM S ODBORNÝM VZDĚLÁNÍM
 • FLEXIBILNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
 • ZAMĚŘENÍ NA PŘÍPRAVU DO ŠKOLY

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Ministerstva školství ČR (RVP PV)

LOGOPEDIE

BOHATÝ VÝBĚR ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
keramika, bruslení, lyžování, plavání, jóga, angličtina

Skutečně zdravá škola
Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství ČR
SPOLUPRÁCE S MENSA ČR
program podporující intelektuální schopnosti,rozvíjení koordinace pohybů a motoriky
cena - 1.000,-Kč za měsíc + strava
počet míst omezen

KONTAKTUJTE NÁS
736 458 063
materinka-dk@seznam.cz

"S EMILKOU A EMILEM OBJEDEME SVĚT
VRÁTÍME SE ZPĚT"

Hlavní cíle:

 1. rozvíjení dítěte a jeho učení a poznávání
 2. osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Snažíme se, aby dítě na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s uspokojením takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a které ho v budoucnu čekají.

Metody práce jsme založili:

 • na přímých zážitcích dětí
 • na prožitkovém a kooperativním učení hrou, nápodoby
 • na vyváženosti spontánních a řízených aktivit, situační učení
 • na vyváženosti řízených činností v různě velkých skupinách nebo individuálně
 • vycházíme z dětské volby, zvídavosti a potřeby objevovat

CÍLE NAŠÍ VÝCHOVNÉ PRÁCE
Zajistit dětem pocit bezpečí, uspokojovat jejich potřeby. Vytvářet motivující podnětné prostředí a přátelskou atmosféru. Umožňovat dětem učení na základě prožitku a vlastní zkušenosti. Pěstovat zdravé sebevědomí. Rozvíjet pohybové, estetické a komunikační dovednosti dětí. Utvářet kladný vztah k přírodě a místu, kde žijeme.

 "DĚTSTVÍ JE ZÁKLAD ČLOVĚKA" Sigmund Freud

MATEŘINKA

PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

FOTOGALERIE

Krmení pro zvířátka…

09 listopadu 2018 od redaktor in Fotogalerie

Navštívil nás krtek

31 října 2018 od redaktor in Fotogalerie

Poslední říjnový den u nás…

31 října 2018 od redaktor in Fotogalerie
TOP