MATEŘINKA

PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU relizace projektu Mateřinka 2 Dvůr Králové nad Labem CZ.03.1.51./0.0/0.0/19_101/0011979 OPZ

MIKROJESLE

PÉČE O DĚTI VE VĚKU OD 6 MĚSÍCŮ DO 4 NAROZENIN DÍTĚTE realizace projektu Mikrojesle v Mateřince Dvůr Králové nad Labem CZ.03.1.51./0.0/0.0/16_069/0010987

info

AKTUÁLNĚ

UZAVŘENÍ MATEŘINKY - od 26. - 30.října

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

INFORMACE PRO RODIČE  -  v případě jakýchkoliv náznaků nachlazení (kašle, rýmy, případně střevních potíží) nebude Vaše dítě do Mateřinky přijato, a to bez výjimek. Z důvodu aktuální situace se opět vracíme k přísným hygienickým opatřením - rodiče nebudou vstupovat do tříd, děti budou předávat  v šatně, kde budeme měřit teplotu. Zákaz vstupu bez roušek, používejte dezinfekci umístěnou v šatně.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

1. Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a budov vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody),

b) v prostředcích veřejné dopravy.

2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:

a) děti do dvou let věku,

b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  • informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 997, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 12. října 2020 od 0:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod., a krizového opatření ode dne 26. října 2020 od 0:00 hod. do dne 27. října 2020 do 23:59 hod., k dispozici ZDE (dále jako „usnesení vlády č. 1“),
  • ​informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 995, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 9. října 2020 od 0:00 hod. do dne 11. října 2020 do 23:59 hod.., k dispozici ZDE (dále jako „usnesení vlády č. 2“),
  • informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 996, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 12. října 2020 od 0:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod., k dispozici ZDE (dále jako „usnesení vlády č. 3“),
  • informuje o stanovení odlišnosti v organizaci školního roku opatřením ze dne 8. října 2020, č.j. MSMT-39185/2020-1 (viz. níže).

26. říjen a 27. říjen 2020 budou MŠMT vyhlášeny v ZŠ, ZUŠ, SŠ a konzervatořích jako dny volna. Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října.

V sekci Mateřinka zpravodaj najdete první společný úkol pro děti a rodiče v rámci projektu České obce sokolské.

 

 

Dětská skupina funguje v našem zařízení od roku 2017. Byla zřízena pro děti předškolního věku od 2 let do zahájení povinné školní docházky. V současné době je zde umístěno 12 dětí, což je velkou výhodou pro individuální přístup ke každému dítěti. Na třídě pracují dvě kvalifikované pedagogické pracovnice, řídí se plánem výchovy a péče, který byl zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Projekt hrazen EU.

U nás jíme zdravě

Výsledek obrázku pro obrázek loga mrkvička ekologie

U NÁS MOŽNOST BEZLEPKOVÉ DIETY

Využíváme v našich svačinkách MIXIT, liofilizované ovoce = nejšetrnější metoda uchování ovoce v zimních měsících, bez konzervantů, barviv, cukru, "éček". www.mixit.cz

ZÁPISY DO MATEŘINKY - CELOROČNĚ

Image result for mensa logo

více zde

MIKROJESLE - PROVOZ ZAHÁJEN OD 1.7.2019. Jsou zřízeny pro věkově nejmladší skupinu dětí - od půl roku do čtvrtých narozenin dítěte. Počet dětí ve třídě jsou 4 + pečující osoby s odborným vzděláním. I zde máme vypracovaný plán výchovy a péče, který klade důraz na adaptaci dětí, hygienické a stravovací návyky. Hlavním naším cílem je vzájemná důvěra všech, profesionalita a komunikace, tolerance - vycházející  z upřímnosti, lidskosti a otevřenosti. Projekt MPSV hrazen z dotace EU.

Zapojili jsme se do projektu


Ovoce do škol

O projektu | SE SOKOLEM DO ŽIVOTA

TOP