Akce

Neseme Vám noviny, skončily už prázdniny. 1. září jsme slavnostně otevřeli MATEŘINKU, kde jsme se sešli a přestřihnutím pásky vše mohlo začít. Kapacita MATEŘINKY byla okamžitě naplněna a nás těší Váš zájem. Děti se sešly ve věkovém složení 2 - 5 let, celkem máme zapsáno 10 dětí. V našem výchovném programu se tak můžeme plně věnovat všem dětem, vycházíme z dětské volby, zvídavosti a potřeby objevovat. Našim cílem je dětem zajistit pocit bezpečí, vytvářet motivující prostředí a přátelskou atmosféru, rozvíjet pohybové, estetické a komunikační dovednosti dětí. No a co by to bylo za slavnostní otevření, zahájení provozu MATEŘINKY bez pořádného občerstvení a dárku na památku.  Děti si pochutnaly nejvíce na indiánkách a domů si /kromě jiného/ odnesly pamětní list. Těžko dětem rodiče vysvětlovali, že do školky půjdou zase až  v pondělí. 

Druhou, velkou společnou akcí byla naše účast v Běhu naděje. Humanitární akcí, kterou pořádal DDM Jednička jsme podpořili výzkum nemoci rakoviny. Stali jsme se nejmladšími účastníky této akce a děti to zvládly na výbornou. Běžely jak o závod a paní učitelky měly co dělat, aby jim stačily.

Závody nás baví, soutěžíme, sportujeme, vždy i něco vyhrajeme !! Jedním takovým závodem byl "Běh spadaným listím". Tadeáš Ulvr získal 2.místo, Honzík Štefáček 3.místo z celkového pořadí 13 dětí v I.kategorii  ze všech MŠ našeho města. Patří jim velká gratulace.

Tajemství podzimního lesa - název výtvarné soutěže konané DDM, které jsme se zúčastnili a z celkového počtu 78 prací jsme získali 3.místo - s Podzimníčkem od Tadeáše Ulvra v kategorii MŠ. Gratulujeme.

Drakiáda na Zvičině. Jedno sobotní odpoledne jsme se sešli s rodiči a dětmi na Zvičině. V MATEŘINCE jsme vyrobili draka a hurá na kopec. Vybrali jsme si ten nejvyšší v našem okolí a závody draků mohly začít. Akci pořádal DDM u příležitosti ukončení letní turistické sezóny Podzvičinsko. Hrála hudba, mlsalo se a dokonce vše pozoroval drak z pohádky, který procházel mezi dětmi. Nebáli jsme se ho, vyfotili jsme se a potom už jen čekali na výsledky. A hurá - získali jsme DIPLOM za vlastnoručně vyrobeného draka. To bylo ale krásné odpoledne. Děkujeme rodičům za spolupráci a účast.

Martin jede na koni, všichni se mu pokloní. Pošlete tu zprávu dál, že už přijel bílý král. V MATEŘINCE  se zajímáme o naše tradice a nechyběl příjezd Martina na bílém koni. Nejenže známe tuto tradici a děti už vědí, proč pečeme husu právě na Martina, ale dozvěděly se i o dalších pranostikách - vyrobili jsme si sněhové vločky /práce s nůžkami nám moc nejde - budeme trénovat/, na Martina jsme si zahráli, zacvičili, naučili jsme se písničku o koníkovi, shlédli jsme pohádku "O koníkovi Ferdovi", koníky a husy jsme si namalovali a koníky si děti vyrobily - odjely na nich domů. Ale na závěr jsme si na Martina opravdu zahráli a naše poznatky jsme uplatnili při návštěvě městského útulku, kde jsme se o koníky postarali, vyhřebelcovali, nakrmili a nakonec se děti povozily. Zvládly to úplně všechny.

Od svatého Martina nám zbývá už jen kousek do Vánoc a v době adventní se snažíme pro děti připravit takový program, aby jim čas pěkně ubíhal. Podle adventních kalendářů, kde na děti čekala drobná překvapení až po pohádkový adventní kalendář - s pěknou pohádkou před spaním děti sledovaly blížící se Vánoce. Advent jsme zahájili v Mateřince společným výletem s rodiči a vypravili jsme se na zámek, kde jsme se společně do doby adventní naladili. Stali jsme se prvními návštěvníky večerní prohlídky v Hrádku u Nechanic, kde na nás dýchla nádherná atmosféra. Hned u vchodu nás přivítali andělé a společně jsme si připomněli, jak se slavily Vánoce dříve,  s lidovými tradicemi, zvyky a pořekadly. Kouzlo Vánoc se nám tak trochu vytrácí - je to hlavně i počasím, chybí nám bílý, jiskřivý sníh, obchody jsou přeplněné zbožím, úbytek denního světla nám nahradí elektřina. Těžko si dnes  dovedeme představit, jaké pocity museli lidé dříve zažívat v souvislosti s nedostatkem denního světla během zimy. Toto období v lidech vyvolávalo čas k zastavení, rozjímání, zklidnění - nebylo kam spěchat. Je to velká škoda, že naše současná podoba Vánoc sklouzla do materiální honby za dárky, dobrým jídlem a pitím. I u nás v Mateřince se hodně pracovalo, připravovali jsme se na příchod Mikuláše a nakonec i Ježíška. Začalo to velkým úklidem, výzdobou, ustrojením stromečku na náměstí. Vyrobili jsme přáníčka pro své nejbližší, v keramice si děti vyrobily čerty, svícny a zvoneček. Hlavně začalo velké fotografování - jako dárek pro rodiče. Společnou andělskou fotografií jsme vykouzlili úsměv na mnoha tvářích kolem nás. Příchod Mikuláše s čertem a andělem už tak veselý nebyl, ale nakonec si všechny děti dárek od Mikuláše vzaly a slibovaly..... Protože čas rychle ubíhal, napsali jsme dopis Ježíškovi, ozdobili stromeček ve třídě a nezapomněli jsme ani na zvířátka. V parku jsme ozdobili stromeček ptáčkům a veverkám, do útulku jsme zanesli dobroty pejskům a koníkům.  A potom už nastalo velké očekávání - zda ten Ježíšek přijde?? A přišel a udělal nám radost. My jsme na oplátku potěšili rodiče - odpoledním vystoupením na vánoční besídce. Popřáli jsme si hlavně zdraví, pohodu a klid v době vánoční a v novém roce nashledanou !

My Tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví vinšujeme Vám. Po vánočních prázdninách jsme se sešli v plném počtu a děti se nám svěřovaly se zážitky. Všude v rodinách naděloval Ježíšek, děti byly plné dojmů a nás těší, že se do školky dostavily radostně a už se prý nemohly dočkat. Vyrobili si královské koruny a za Tři krále se přestrojily. Ve spolupráci s rodiči jsme navštívili jejich pracoviště a tak jsme si i hodně vykoledovali. Všem kolemjdoucím jsme popřáli hodně zdraví, štěstí, dlouhá léta. Děkujeme rodičům za spolupráci a o tom, co si koupíme za získané korunky se hned v pondělí poradíme. Komu můžeme pomoci? Komu uděláme radost? Nechte se překvapit.

KAŠPÁRKOVÁNÍ - po návštěvě Muzea na výstavě "Ze života loutek" jsme se zúčastnili soutěže, kterou Muzeum vyhlásilo pro všechny návštěvníky této výstavy. Museli jsme splnit a vyřešit úkoly, které na nás čekaly už ve výstavní síni a potom i ve školce. Vyrobili jsme společnými silami KAŠPÁRKA, který nás provázel celou soutěží. A VYHRÁLI JSME. Ceny jsme převzali v MATEŘINCE, kam jsme pozvali pracovníky Muzea. Děkujeme za milou návštěvu a ceny, které nám přinesli. Výstava se nám moc líbila a už se těšíme na další.

KARNEVAL ve školce jsme zahájili na konci ledna, kdy nám venku počasí vůbec nepřálo, zima nepřicházela a tak jsme se místo radovánek na sněhu, radovaly ve školce. Přípravy na karneval probíhaly celý týden. Nejprve jsme se seznámili s tradicí Masopustu, pracovali jsme s knihou Český rok, vytvořili jsme z modelíny jitrnice a koláče, vyzdobili třídu a děti si vyrobily šaška z nafukovacího balónku, které nám zdobily třídu. Potom už přišel čas na karnevalové veselí, tanec, soutěže a hry. Pozvali jsme rodiče, sourozence... na setkání s muzikanty, které jsme pozvali k nám do Mateřinky. O zábavu se postarala agentura BRNO, Ivan Urbánek, který bavil nás všechny poslední den karnevalového veselí. Děkujeme rodičům za spolupráci.

NÁVŠTĚVA ZUŠ - od karnevalového veselí a po návštěvě muzikantů jsme se společně s dětmi zamysleli, co vlastně musíme udělat pro to, aby se z nás muzikanti stali. Hodně jsme se dozvěděli už od pana dirigenta a skladatele Ivana Urbánka při návštěvě v Mateřince. My jsme se ale vydali na návštěvu do té velké školy, kde se děti učí hrát na hudební nástroje. U dveří nás už vítala paní zástupkyně Vladimíra Matušková s paní ředitelkou Mgr.I.Černou. Připravili pro nás krásný, naučný dopolední program, kdy jsme se seznámili s prostory školy, poslechli jsme si i žáky ZUŠ s hrou na flétnu a akordeon. Pan učitel Jan Prouza děti seznámil s nástrojem a hrou na akordeon podrobněji, dokonce si děti vše vyzkoušely. Pan učitel  Stanislav Bihari dětem zahrál na violoncello a Alex se rozhodl vyzkoušet hru na něj za každou cenu. Nakonec jsme si i zazpívali české národní písničky. V učebně žesťových nástrojů jsme mezi dětmi objevili i talenty, kterým se podařilo na nástroje zahrát. Vyzkoušely si trumpetu, bicí nástroje, lesní roh a poslechly si hru na kontrabas. Velký úspěch měla návštěva tanečního sálu, kde jsme viděli mažoretku, baletku a vše jsme si samozřejmě vyzkoušeli. Ve výtvarné dílně si děti namalovaly obrázek úhlem,  jeden jsme věnovali panu učiteli Prouzovi. Potom již nastal čas rozloučit se, plny zážitků a krásně stráveného dopoledne jsme spěchali na oběd. Mńam. Moc děkujeme vedení školy za spolupráci, za naučný program, který se nám všem moc líbil.

TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE... název projektu, ve kterém jsme se snažili dětem přiblížit práci a řemesla nás dospělých. Jak jinak, než prožitkem, kdy jsme práci pozorovali, v námětových hrách děti  ve školce své postřehy a znalosti uplatnily, o řemeslech jsme si před spaním pravidelně četli, naučily se  písničky a básničky - nejvíce se dětem líbila Kominická. Děti si postavily komín  z krabic a také ho i pořádně štětkou vyčistily. Řemeslům jsme se věnovali i ve výtvarných chvilkách, pracovních listech a troufám si říci, že děti získaly mnoho poznatků a už mají jasno - "Čím budu, až vyrostu?"  Společně jsme navštívili kováře, švadlenu, kuchaře a kuchařky, prodavačky, muzikanty a dirigenta v podání herce pana Ivana Urbánka, učitelé v ZUŠ. Tímto ještě jednou  všem děkuji, že nám umožnili s dětmi navštívit jejich království a přejeme ať se daří, ať nás všechny práce baví- protože my už víme, že "BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE".

SNĚHULÁK -  na toto téma byla vyhlášena soutěž DDM Jednička, které jsme se zúčastnili. Vyrobili jsme společnými silami sněhuláka z natrhaných papírků, které děti lepily na nafouknuté balónky. Sněhuláka jsme postavili na lyže a poslali do Jedničky na výstavu. A hurá - vyhráli jsme 2 místo. Teď nám zdobí třídu, ale dlouho Už nebude, protože "MY UŽ VŠICHNI TRALALA, STARTUJEME DO JARA".

Sportovcům my fandíme, k tomu ještě cvičíme - ano, ano - OLYMPIÁDA VE ŠKOLCE. Protože jsme našim sportovcům fandili, počítali medaile a hlavně jsme i sportovali - začalo to všechno tím, že jsme se postupně seznámili s mapou světa, složili jsme si velké puzzle, využili jsme globus a olympijské kruhy jsme si namalovali. Potom už nás zajímalo, kde se tolik sportovců vzalo? Odkud přijeli?  Protože víme, že zúčastnit se mohli jen ti nejlepší. A proto ty barvy kruhů, děti se seznámily s jednotlivými kontinenty a vy se jich můžete zeptat, jakou barvu má Evropa, v které žijeme? A jakou Austrálie, kde jsou ti klokani? A co Amerika - kde žijí i Indiáni? A zbývá ještě Asie a Afrika - kde žijí černoši....Naučili jsme se básničku - Modrá, černá, červená, k tomu žlutá , zelená - co to všechno znamená? A to vše probíhalo formou metody NTC - Mensa, která nám napomáhá si vše zapamatovat, naše hlavinky nastartovat, aby nám to myslelo  ještě lépe než teď, hlavně ve škole. 

Školička bruslení probíhala v Mateřince v měsíci ledna a února a zapojily se skoro všechny děti. Někdo stál na bruslích úplně poprvé a my jsme se nestačili divit, jaké pokroky děti dělaly a jak vše s nadšením zvládaly - i když zpočátku se nacházely více na zemi, než na bruslích. Děkujeme tatínkovi Kačenky Hamerské za pomoc, vedení a odvoz. Už teď si vytipoval děti na hokej a nás to samozřejmě moc těší. Nemohli jsme si proto nechat ujít vystoupení lední revue "Lotrando a Zubejda". Všem zúčastněným patří obrovský dík, je to spousta hodin nácviku a dobrovolnictví, bez kterého by nic takového nebylo možné uskutečnit. Dětem se pohádka líbila a hlavně dokázaly ocenit, jak je důležité nevzdát se a pilně trénovat. 

Morenu pryč neseme, už ji tady nechceme, už nemůže choditi, musíme ji nositi... Morenu jsme vyrobili z papíru, protože jsme vsadili na jistotu, aby pěkně hořela a už se k nám znovu nevrátila. Po zapálení a za velkého křiku skončila v Labi a dlouho jsme pozorovali, jak od nás odplouvá - do moře? Tak snad se už nevrátí a přijde tolik očekávané jaro, které brzy slaví svůj svátek Velikonoce. A tak honem zpátky do školky, čeká nás mnoho práce.

SAFARI PO SAFARI, TRADIČNÍ PUTOVÁNÍ SE ZOO ZA POZNÁNÍMjsme si nemohli nechat ujít, protože máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá a ZOO navštěvujeme moc rádi. Děti zvládly celou trasu dlouhou 6 km a samozřejmě zbyl čas i na dětské hřiště. Úkoly děti plnily po celou cestu a odměna ve formě medailí a časopisů je potěšila. 

 

 

TOP