první sníh a hned velký úklid

zdobení stromečků

návštěva Angeles – taneční shoow

Mateřinku navštívila Barbora…

Zahájení plaveckého výcviku

Listování v Mateřince

Návštěva ZOO