CENÍK ÚHRAD ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MATEŘINCE 

 

CENÍK ÚHRAD ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ
V  MATEŘINCE dětské skupině Dvůr Králové n/L
PLATNÉ  OD  1. 9. 2024 

CENÍK ZA ÚHRADU PÉČE O DÍTĚ V MATEŘINCE  ŠKOLKOVNÉ za kalendářní měs

          5 DNŮ V TÝDNU  3.200,- Kč

         4 DNY V TÝDNU - 2.575,- Kč

         3 DNY V TÝDNU - 1.950,- Kč
       

 

CENÍK ZA ÚHRADU STRAVNÉHO za měsíc zálohově
/dle nabídek dodavatele a zájmu rodičů/

1.200,-Kč 

svačina - 15,-Kč

oběd - 60,-

odpol.svačina - 15,-Kč

Při pravidelné docházce se platba hradí vždy do 20. předchozího měsíce
dle ustanovení smlouvy o poskytování služby péče o dítě v MATEŘINCE, DVŮR KRÁLOVÉ n.L.
na účet 4751741369/0800

TOP