KROUŽKY V MATEŘINCE

Jóga pro děti

  • každý čtvrtek dopoledne v Mateřince

Keramika

v průběhu celého roku dle možností

Angličtina

  • každou středu po obědě 

Plavecký výcvik od 19.5. - 20.6. 2025

Bruslení 

Děti budou mít vhodné oblečení, rukavice /ne slabé /, z bezpečnostních důvodů helmu či přilbu na hlavu.

Lyžování - lyžařská školička Mladé Bukykonec ledna 2025

Logopedie probíhá každý týden formou logopedické prevence/pod vedením logopedického asistenta p.řed.Staňkové/. 

Návštěva tělocvičny  ve spolupráci se ZŠ Schulzovy sady, ve středu dopoledne.

TOP