TÉMA - BŘEZEN, DUBEN, ZLATÝ MÁJ - Z JARA ROZKVETE NÁM KRAJ

Podtéma - Kniha se maluje, kniha se píše - za naší pohádkou půjdeme tiše.

Pondělí - 4. března - plavecký výcvik, motivační báseň "Pohádkový svět", rozhovor s dětmi o knize, jak s ní zacházíme, jak vznikne kniha?

Úterý -  děti si přinesou svoji oblíbenou pohádkovou knihu, motivované cvičení "Karkulka", práce s obrázky - řazení podle děje, výtvarná chvilka

Středa - návštěva zimního stadionu - lední revue - Tři oříšky pro Popelku

Čtvrtek -   návštěva knihovny, motivované cvičení "Budulínek", pohádkové hádanky

Pátek - cvičení "Hrátky s večerníčkem", skládání papíru, výroba večerníčka, didaktická hra - "Dokonči pohádku" - rytmizace

Podtéma : My už všichni tralala, startujeme do jara

Pondělí 11.března  - komunikativní kruh - "Co se děje venku za změny?" poslech pohádky "Jarní víla",motivované cvičení "Hádala se zima s jarem", báseň "Sněženka", hledání klíče od jara, skládání sněženek z papíru

Úterý maňásková hříčka "Jak pejsek s kočičkou hledali jaro", poslech básně "Předjaří", pohybová hra "Jak sluníčko rozpouští vločky", hudební chvilka s klavírem - tóny jara a zimy - pohybové ztvárnění, nácvik písně "Hřej sluníčko, hřej"

Středa motivované cvičení "Tralala, startujeme do jara", cvičení s židličkami, jóga - "Pozdrav slunci"

Čtvrtek výroba Moreny, práce s obrázky "Jaro je, když....", procvičení slovní zásoby, hláska na začátku a konci slova/st.děti/, rytmizace slov, logopedická prevence - Jarní probuzení 

Pátek - hádanky, pranostiky o jaru, Jaro interaktivně, opakování básně a písně o jaru

Pondělí 18.března    plavecký výcvik

Úterý  zdobení velikonoční kraslice na náměstí

Středa  loučení se zimou vynášení Moreny

Čtvrtek     divadlo Hankův dům   

Pátek - výroba velikonoční dekorace, přáníčka 

Podtéma : Velikonoční putování zajíčka Ušáčka

Pondělí 25.3.  Plavecký výcvik, nácvik koledy, pokus, výtvarná chvilka

Úterý 26.3.  poslech pohádky o zajíčkovi, hra "Na zaječí pelíšky", "Na slepičku", početní chvilka - orientace v prostoru, řazení podle barev, výtvarná chvilka - kraslice

Středa 27.3. - Škaredá - hudebně pohybová hra "Zajíček", jóga, symboly Velikonoc, Velikonoce interaktivně

Čtvrtek 28.3. - Zelený - motivované cvičení "Velikonoční pomlázka", cvičení s vajíčkem, poslech příběhu o ovečce Aničce, didaktická hra - zelený talíř, výroba ovečky

Pátek 29.3.   Velký pátek - zavřeno

Podtéma: Letí, letí křídly mává, jaká bude jeho zpráva?

Pondělí - Velikonoční

Úterý 2.4. vypravování zážitků z Velikonoc, poslech F.Halas - Návrat, kdo to jsou poslové jara? Pohybová hra "Kdo chytne vlaštovku? skládání papíru, témat.rozhovor - ptáčci, jejich typické vlastnosti, způsob života, pozorování ptáčků, hnízd, budek v parku

Středa 3.4. hádanky, píseň "Čáp", pohybová hra "Pan čáp ztratil čepičku", "Na ptačí hnízda", výtvarná chvilka - V hnízdě. ANGLIČTINA

Čtvrtek 4.4.  poslech pohádky "O zeleném vajíčku", didaktická hra "Letí ptáček, letí...",  pohybová hra "Na páva", sluchová hra "Ptáčku, jak zpíváš?" CD Ptáci - poslech zpěvu

Pátek 5.4. PROJEKTOVÝ DEN " STAVITEL MĚSTA" / MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA/, poznávání našeho města, postavíme důležité veřejné budovy, program v dětech rozvíjí technické a logické uvažování, samostatnost, práci ve skupině, prostorové vnímání, fyzikální vlastnosti a jemnou motoriku.

Podtéma : S Emilkou do školy...

Pondělí 8. dubna - plavecký výcvik, práce s knihou "Pojď s koťaty do školy"poslech příběhu ze školního prostředí - "O neposlušném písmenku"

Úterý - práce s obrázky - rozdíl ZŠ x MŠ, opakování jména, příjmení, adresa bydliště, didaktická hra "U zápisu" piktogramy, tvořivá hra s modelínou - písmena, sluchová hra "Která hláska nás probudí?"

Středa - rozhovor s dětmi, co potřebuje školák do školy, co se smí a co ne - Uršulín ve škole, kimova hra, grafomotorika, DVD "Maxipes Fík ve škole"

Čtvrtek  -  Návštěva ZUŠ - Kouzelná píšťalka 

Pátek - námětová hra "Ve škole", písanka malého školáčka, výroba budíku z papíru

Podtéma : Je nám dobře na světě - Den Země

Pondělí 15. dubna - plavecký výcvik,   čtedu - koloběh vody, pracovní chvilka

Úterý - tématický rozhovor s dětmi - Naše Země, práce s globusem, mapou, stavění Země -  pet víčka, puzzle, co můžeme udělat pro naši Zemi? Práce s obrázky, popis. Říkadlo s pohybem - Třídění odpadu. 

Středa - Co Zemi prospívá a co škodí? Práce s obrázky, výtvarná chvilka. Návštěva ZUŠ - Hudební nástroje na výletě

Čtvrtek - Výlet - Den Země

Pátek - vyhodnocení výletu, co jsme se dozvěděli, co se nám líbilo, nelíbilo...., ověření poznatků o ekologii, jak se v přírodě chováme, dvojice obrázků. Vysazení květin v truhlíku na zahrádce, zalévání, třídění odpadů.

Podtéma : Kdo to pípá, mňouká, štěká...?

Pondělí 22.4.  plavecký výcvik, námětová hra se zvířátky - U babičky, didaktická hra - Víš, kde bydlí zvířátka?

Úterý - didaktická hra "Na farmě", poznávání a pojmenování zvířátek, znát typické vlastnosti a užitek, hra albi Farma, poslech a určování zvuků, píseň "Mláďata" J.Žáček

Středa - píseň "Když jsem já sloužil", námětová hra "Na farmě", stavění chléva, výběhy pro zvířátka... . píseň "Mláďata" nácvik. Počítání se zvířátky "Hraj si a počítej".  Zvířecí rodinka. 

Čtvrtek - motivované cvičení "Na zvířátka"   Divadlo v Mateřince "O ošklivém kačátku"

Pátek -  grafomotorika, domácí zvířátka interaktivně, říkadla s pohybem, pohybová hra "Na kočku a na myš", "Na černou slepičku", sluchová hra  "Na ovečku a jehňátko" poslech písně "Zvoním, zvoním na zvoneček"

Podtéma : Čáry, máry ratata, připravte si košťata...

Pondělí 29.4. - plavecký výcvik  říkadlo s pohybem - Čarodějka na koštěti,  pohybová hra "Na ježibabu", 

Úterý  děti ve třídě přivítá čarodějnice Elvíra, která děti seznámí s Filipojakubskou nocí, která se už blíží, námětová hra v herně, stavění čarodějnického doupěte, příprava na strašidelnou výpravu,výprava po stopách čarodějnice Elvíry - čarodějnický slet- na pahorku v parku, píseň "Čarodějnická"

Středa - Svátek práce

Čtvrtek - vypravování zážitků z čarodějnic, motivované cvičení s tyčemi /košťaty/, 

Pátek - logopedická prevence - Čarodějnické vaření, píseň "Čarodějnická", grafomotorika, DVD Chaloupka na vršku "Jak odletěly čarodějnice", výroba májky z papíru 

Podtéma : Devět malých zahradníků ...

Pondělí 6.5.   závěrečná hodina plavání  

Úterý  - putovní výstava Kláry Smolíkové v Mateřince - Devět malých zahradníků - zahájení - seznámení s knihou, SemínkoHRANÍ

Středa  - Státní svátek

Čtvrtek -  návštěva kina - pásmo pohádek - Juniorfilm 2024

Pátek - Jaro na naší zahrádce, jarní práce, setí a vysazování sazenic, motivačně vzdělávací program - Příběh o semínku, pohybové vyjádření

Podtéma : Taťka, mamka, děti k tomu, rodina je, když jsme spolu.

Pondělí 13. května - námětová hra "Na rodinu", motivované cvičení "Kytička pro maminku", výtvarná chvilka - Moje maminka

Úterý - básnička a písnička pro maminku,  cvičení s hudbou, pohybová hra "Naše máma řekla"

Středa - výzdoba třídy na besídku, dokončení přáníček, zkouška besídky

Čtvrtek - pásmo básní, písní, tanečku na besídku, řešení labyrintu, rozhovor s dětmi - Moje rodina

Pátek -  výlet za zvířátky

Podtéma : Výlet do Afriky...

Pondělí 20.května - motivované cvičení "Jdeme do ZOO", seznámení s příběhem Matěje a Terezky, pomůžeme jim? Seznámení s mapou- cesta za králem zvířat, hádanky, řešení labyrintu, výroba slona.

Úterý - albi tužka - ZOO, opičí dráha, hledání rozdílů u obrázku, grafomotorika.

Středa - jóga, Bee-bot včelka - rozvoj logického myšlení, orientace v prostoru, základy programování - Hurá do ZOO, výroba žirafy - kolektivní práce

Čtvrtek -  výlet do ZOO - dle počasí

Pátek -ZOO interaktivně, krokodýlí závody, pohybová hra "Na krokodýla, píseň "V Africe"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section
 
 
 
 
 
 
 
Please configure the element options.

 

 

 

 

 

 


 

Říkadla s pohybem, sezn. s novým "V lese". Pohybová hra "Na houbaře". Logopedická prevence - dechová cvičení. Vypravování zážitků z lesa, třídění větviček a plodů, přiřazování. Co mají houby společného a čím ?

TOP