VÁNOCE JSOU VĚŘ MI, SKORO PŘEDE DVEŘMI

Podtéma : Vstávej, vstávej ratata, Advent ťuká na vrata

Pondělí 27.11.  vypravování zážitků z víkendu, seznámení s plánem týdne, úklid podzimní výzdoby, přípravy na adventní období, nácvik básní, písní a tanečků na besídku.

Úterý  procvičování básní, písní na besídku, starší děti - návštěva Hankova domu - divadelní pohádka "Čertův švagr".

Středa   motivované cvičení "Jabloň v sadu usíná, čerti lezou z komína".  ANGLIČTINA

Čtvrtek symboly Vánoc, co znamená slovo Advent? Výroba dárků a přání, zdobení stromečku na náměstí

Pátek   adventní kalendář interaktivně, vánoční fotografování

Podtéma : Zima už nám začíná, čerti lezou z komína...

Pondělí 4. prosince - adventní kalendář interaktivně,  opakování básní a písní na besídku,                                                                    divadlo v Mateřince - O perníkové chaloupce,  svátek svaté Barbory - rychlení větviček

Úterý  - adventní kalendář, pásmo na besídku - zkouška, výroba Mikuláše, seznámení s legendou svatého Mikuláše

Středa - adventní kalendář, starší děti - pracovní list, přípravy na odpolední Mikulášskou besídku s rodiči, zdobení vánočního stromečku 

Čtvrtek - adventní kalendář, dopis pro Ježíška, výroba vánočního přání

Pátek - adventní kalendář,  tématický rozhovor s dětmi - Vánoce dnes a dříve, vánoční tradice, vánoční zvyky,                                                                  odpolední výlet s rodiči - na zámek  v Nechanicích 

 

ZÁŘÍ ODEMYKÁ ŠKOLU, S EMILKOU A EMILEM BUDEM SI HRÁT SPOLU...

Podtéma : Dobrý den, spolu si tu pohrajem.

Pondělí 4.9. nadále probíhá adaptace nových dětí, začleňování do kolektivu, seznamování s prostory, hračkami, značkou, maňásková hříčka s Emílkem a Emilkou - Emilka se chystá do školy?? Děti se dozví, kdo může nastoupit do školy, co vše děti musí umět, co potřebují... co se vše naučíme ve školce, co potřebujeme ve školce, obrazový materiál, říkadla s pohybem             po celý týden budeme objevovat změny v přírodě, navštívíme dětské hřiště v parku, tvořivé hry s pískem na naší zahrádce, kreslení na tabuli, na zem, hry ve venkovní kuchyňce, míčové hry.

Úterý 5.9. odloučit se na malou chvilku od rodičů, seznámení s prostory ve školce DH "Výlet po školce", DH "Kdo patří do naší třídy?" Pracovní chvilka - Naše Mateřinka

Středa 6.9.  motivované cvičení - Jdeme do školky, procvičíme chůzi, běh, poskoky, skok snožmo, pohybová hra "Na barevné domečky", starší děti - didaktická hra "Kolik dětí dnes přišlo do školky?"

Čtvrtek 7.9. výtvarná chvilka - To jsem já - , hudební chvilka - "Ztracená písnička" - hudební hádanky

Pátek 8.9.  cvičení s hudbou, jóga - děťátko, starší děti - didaktická hra "Třída plná dětí" - určování hlásky na začátku svého jména, tvořivá hra s modelínou 

Podtéma : Když se dáme dohromady, tak nám bude dobře tady

Pondělí 11. září  - společně si tento týden stanovíme pravidla soužití v naší třídě, budeme se snažit začlenit nové děti do kolektivu, dnes srdíčkové pravidlo, jak se kamarádi k sobě chovají, vzájemně si pomáhají, neubližují si, půjčují si hračky, opakování básně Kamarádi, tvoření srdíček 

Úterý 12.září  dnes pusinkové pravidlo - nekřičíme, neskáčeme si do řeči, nemluvíme hrubě, nemluvíme s plnou pusou, umíme požádat o pomoc, užíváme kouzelná slovíčka - která to jsou? poslech pohádky "Proč maminka Adámka nechce".

Středa 13.září  kapičkové pravidlo - dodržujeme hygienu, šetříme vodou, necákáme po zemi, vždy si utíráme ruce ...co by se stalo bez vody? 

Čtvrtek 14. září  - divadlo v Mateřince s pohádkou "Nádherné úterý", pohádka o přátelství a kamarádství

Pátek 15. září - ouškové pravidlo a želvičkové pravidlo - umět naslouchat druhým, poslouchat p.uč., neběháme po třídě, možnost srážky, úrazu..

ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD - TAK SE UMÍ PODZIM SMÁT

Podtéma : Ale, ale copak je to, to už není venku léto...

Pondělí 18.9. opoakování pravidel naší třídy, poslech příběhu "Babí léto", pohybová hra - Pavoučí honička, grafomotorika       zahájení projektu - Se Sokolem do života - 

Úterý 19.9. cvičení s hudbou "Leze, leze pavouček", didaktická hra - Hledání ztraceného pavoučka

Středa 20.9. albi tužka - PODZIM, nácvik písně Leze, leze pavouček, didaktická hra "Pavučina"

Čtvrtek 21.9. tématické cvičení "Babí léto", cvičení s šátky, logopedická prevence - hláska P, prstové cvičení -Pavouček, výtvarná chvilka - babí léto

Pátek 22.9. říkadlo s pohybem - Ráno, poslech pohádky "O pavouku Píďovi", náměty k povídání, st.děti - pracovní list

Podtéma : Jablíčkohraní

Pondělí  - didaktická hra - Co se skrývá v krabici? cvičení s míčky /jablíčky/, výtvarná chvilka

Úterý - píseň Koulelo se koulelo.., motivované cvičení - Koulelo se koulelo, práce s obrázky - cesta jablíčka k jablíčkovému závinu, pohybová hra "Závin", tvořivá hra s modelínou - jablíčka

Středa   výstavka ovoce, znát název, určování barev, rozlišování podle chuti, hmatu, říkadla s pohybem, početní chvilka, st.děti - NÁVŠTĚVA ZUŠ

Čtvrtek   státní svátek

Pátek    tanec s jablíčky, hudebně pohybová hra Koulelo se koulelo...

Podtéma : Dary podzimu

Pondělí 2. 10. píseň - Zdravíme tě, podzime, taneční provedení, práce s obrázky - podzimní domeček - přiřazování obrázků, návštěva zahrádek na Slovanech - pozorování sklizně

Úterý 3.10. podzimní hádanky, didaktická hra "Mísa plná vitamínů", píseň - Zdravíme tě podzime- nácvik, hudebně pohybová hra "Maluje sluníčko" grafomotorika,  návštěva obchodu ovoce a zeleniny

Středa 4.10. rytmy s vůní povidel, pantomimický doprovod k obsahu veršů "Švestky", využití rytmických nástrojů, didaktická hra Tajemství dědečkovy zahrádky, st.děti - pracovní list

Čtvrtek 5.10. pohybová hra "Čert na hruškách", didaktická hra "Co je správně a co lež?", logopedická prevence

Pátek 6.10. pohybová hra "Na vitamíny a bacily", cvičení s hudbou - Máme rádi ovoce P.Novák, poslech Pohádky z naší zahrádky, ovoce a zelenina interaktivně

Pondělí 9.10  přivítání po víkendu, zážitky, vypravování, maňásková hříčka skřítka Podzimníčka - překvapení v košíku, umět pojmenovat dary podzimu /celer, zelí, řepa, dýně, křen, kukuřice, brambory, batáty/, pohybové vyjádření "Podzime vítej", čtedu - podzimní sklizeň, logico - Na zahradě /logická hra/, pexetrio - ovoce a zelenina  

Úterý 10.10.  překážková dráha - tématické cvičení, pohybové vyjádření - "Podzime vítej", výtvarná chvilka, hudební hádanky s klavírem

Středa 11.10. cvičení s bramborou, didaktická hra "O nejlepšího jedlíka", , Bee-Bot včelka - prostorová orientace, logické myšlení, st.děti - návštěva divadla 

Čtvrtek 12.10. logopedická prevence, hudebně pohybová hra "Uklízíme zahrádku", početní chvilka, grafomotorika

Pátek 13.10.  výlet do lesa

Podtéma: Javor, bříza, dub, košík plný hub...

Pondělí 16.října - didaktická hra "Podzimní košík", výstavka přírodnin ve školce - LES VE ŠKOLCE -, pravidla chování v lese, říkadlo s pohybem "V lese", cvičení s šiškou, pohybová hra "Na houbaře", výtvarná chvilka - otisky listů.

Úterý 17. října - tématické cvičení "Rozcvička ze stromu", pohybová hra "Na pařezy", LES interaktivně, poznávání stromů, plodů, práce s přírodninami - přiřazování větviček a plodů, píseň "V lese", didaktická pokládanka

Středa 18. října - poslech "Houbová pohádka", tvořivá hra s modelínou, st.děti - pracovní list, logopedická prevence, grafomotorika. Dle počasí vycházka do lesa, zdolávání přírodních překážek.

Čtvrtek 19. října - výroba závěsné dekorace z plodů lesa, LES interaktivně, st.děti - pracovní list

Pátek 20.října - pohybové vyjádření "Jak roste strom", tématický rozhovor - jak můžeme pomoci našim lesům, opak. pravidel chování v lese, kdo v lese žije ? To zase příště...

Pondělí 23.10. rozhovor s dětmi o prožitém víkendu, cvičení s šiškou, pohybová hra "Na houbaře", opakování pravidel chování v lese, LES interaktivně, poslech pohádky "Houbová pohádka", modelování houbiček

Úterý 24.10. dokončení výtvarných prací - pelíšek pro myšku a pro ježka, grafomotorika, LES interaktivně - hádanky o zvířátkávh z lesa, určování počtu 1-6, řazení podle velikostí, přiřazování strom - plod - list

Středa 25.10.   návštěva tělocvičny - motivované cvičení "Heleďme se, co je v lese"

Čtvrtek 26.10. cvičení s hudbou - Podzim /CD pro MŠ /, interaktivní tabule - tvoříme věty - "Co viděl ježek?", omalovánka

Pátek 27. 10.  dle počasí - Návštěva lesa

Podtéma : Strašidel se nebojíme

Pondělí 30.10.  říkadlo s pohybem Halloween, dlabání dýně,výroba dekorace na stůl, výroba strašidýlek, starší děti - pracovní list - logická řada

Úterý 31.10. poslech pověsti o Jackovi, irském povaleči, co znamená slovo halloween, dušičky, NÁVŠTĚVA ZOO - dle počasí

Středa 1.listopadu  NÁVŠTĚVA TĚLOCVIČNY, motivované cvičení - Bubáci na hradě, ANGLIČTINA

Čtvrtek 2.11. námětová hra "Strašidel se nebojíme", motivované cvičení "Strašidla na hradě", Čtedu - Dýňování, výtvarná chvilka - dýně, základní emoce

Pátek 3.11. logopedická prevence "Čas dýní a světýlek", motorika mluvidel, jazyka, DVD Chaloupka na vršku - Jak to bylo na dušičky", starší děti - pracovní list - počet 1-6.

Podtéma : Dračí školka

Pondělí 6.11. kolektivní práce - výroba draka z listí, cvičení s hudbou - Pouštíme draky, pohybová hra "Dráček ztratil mašličku", didaktická hra "Barevný ocas" porovnávání délky, skládání papíru - drak

Úterý 7.11. dračí honička, zamotané ocásky - cvičení s lanem a se stuhami, logopedická prevence - dechová cvičení, dračí nálady, oromotorika, didaktická hra - Dráček, manipulace s drobnými předměty, jemná motorika, st.děti - dějová posloupnost

Středa 8.11. - Tělocvična, motivované cvičení "Dračí školka" cvičení se stuhami, překážková dráha, pohybová hra "Dráček ztratil mašličky"

ANGLIČTINA

Čtvrtek 9.11. cvičení s hudbou, didaktická hra "Dráček letí milé děti..", výtvarná chvilka

Pátek 10.11. - cvičení s bubínkem, reakce na signál, cvičení s padákem, poslech básní s podzimní tématikou, píseň "Vyletěl si pyšný drak", závody s dračími ocásky.

Podtéma : Od svatého Martina, bývá dobrá peřina

Pondělí 13. listopadu - zážitky z víkendu, rozhovor s dětmi - Přijel Martin na bílém koni? Obrázek Martina a koně, dramatizace "Martin veze sníh"

Úterý - motivované cvičení Martin jede na koni, pohybová dramatizace, cval stranou, rytmická deklamace, grafomotorika, hádanky

Středa - tělocvična - Martin jede na koni - překážková dráha

angličtina

Čtvrtek - tvořivá hra s modelínou - koláče a rohlíčky, sněhové vločky, písně s klavírem, poslech "Když se zamiluje kůň", dramatizace - Martin veze sníh

Pátek  17. listopadu - státní svátek

Podtéma : Počasí je na draka...

Pondělí -  poslech pohádky Dráček a pyšný drak, píseň Drak - J.Kožíšek, pohybové vyjádření písně, nácvik

Úterý - poslech pohádky "Dráček a veverka" , píseň "Spokojené veverky", didaktická hra "Zásoby na zimu", grafomotorika

Středa - Tělocvična zrušena, vyšetření řeči u dětí, ANGLIČTINA

Čtvrtek - motivované cvičení s listem, píseň Listopad - opak. s klavírem, hud.hádanky, Podzim interaktivně

Pátek - "Počasí je na draka", kalendář přírody a počasí, cvičení s hudbou, píseň "Kapy kap" s rytmickými nástroji, didaktická hra "Hromy, blesky"

VÁNOCE JSOU VĚŘ MI, SKORO PŘEDE DVEŘMI

Podtéma : Jabloň v sadu usíná, čerti lezou z komína

Pondělí

Úterý 

Středa

Čtvrtek

Pátek

 


 

Říkadla s pohybem, sezn. s novým "V lese". Pohybová hra "Na houbaře". Logopedická prevence - dechová cvičení. Vypravování zážitků z lesa, třídění větviček a plodů, přiřazování. Co mají houby společného a čím ?

TOP