Zaječí Velikonoce

Plavecký výcvik

Plavecký kurz zahájen…

Lyžařský kurz – závěr

Lyžařský kurz – třetí den…

Lyžařský kurz – den první