Návštěva ZŠ Schulzovy sady

Karneval

Zimní hrátky u nás…

Adventní čas u nás…

Vánoční besídka

Vánoční výlet s rodiči ..