Sportovci z Mateřinky

Mateřinka na výletě …

Poznáváme naše město

Den dětí na koupališti

Návštěva ZOO

Místo, kde bydlím…

Cvičení v tělocvičně ZŠ Strž