MATEŘINKA

PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

 

Individuální přístup k dětem v menší skupině.
Sladění péče o rodinu s pracovními povinnostmi.

 • PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
 • KVALITNÍ TÝM S ODBORNÝM VZDĚLÁNÍM
 • FLEXIBILNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
 • ZAMĚŘENÍ NA PŘÍPRAVU DO ŠKOLY

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Ministerstva školství ČR (RVP PV)

LOGOPEDIE

BOHATÝ VÝBĚR ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
keramika, bruslení, lyžování, plavání, jóga, angličtina

Skutečně zdravá škola
Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství ČR
SPOLUPRÁCE S MENSA ČR
program podporující intelektuální schopnosti,rozvíjení koordinace pohybů a motoriky

KONTAKTUJTE NÁS
736 458 063
materinka-dk@seznam.cz

"S EMILKOU A EMILEM OBJEDEME SVĚT
VRÁTÍME SE ZPĚT"

Hlavní cíle:

 1. rozvíjení dítěte a jeho učení a poznávání
 2. osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Snažíme se, aby dítě na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s uspokojením takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a které ho v budoucnu čekají.

Metody práce jsme založili:

 • na přímých zážitcích dětí
 • na prožitkovém a kooperativním učení hrou, nápodoby
 • na vyváženosti spontánních a řízených aktivit, situační učení
 • na vyváženosti řízených činností v různě velkých skupinách nebo individuálně
 • vycházíme z dětské volby, zvídavosti a potřeby objevovat

CÍLE NAŠÍ VÝCHOVNÉ PRÁCE
Zajistit dětem pocit bezpečí, uspokojovat jejich potřeby. Vytvářet motivující podnětné prostředí a přátelskou atmosféru. Umožňovat dětem učení na základě prožitku a vlastní zkušenosti. Pěstovat zdravé sebevědomí. Rozvíjet pohybové, estetické a komunikační dovednosti dětí. Utvářet kladný vztah k přírodě a místu, kde žijeme.

 "DĚTSTVÍ JE ZÁKLAD ČLOVĚKA" Sigmund Freud

MATEŘINKA

PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

TOP