CO SE DĚJE V NAŠÍ TŘÍDĚ ?  

 

ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD TAK SE UMÍ PODZIM SMÁT.

Podtéma :    Od pohádky do zahrádky.

Pondělí  1. října

Výzdoba třídy - Podzim vešel do dveří... Rozhovor s dětmi "Co všechno vlastně podzim dovede?" Pohybová hra "Na řepu".  BRUSLENÍ.  Sběr barevného listí na stadionu.

 

Úterý  2. října

Tvořivá hra s keramickou hlínou, otiskování listů. Komunikativní kruh  vyhledávání obrázků k podzimu, procvičení zrakové percepce. Kalendář přírody. Motivované cvičení "Zdravíme tě, podzime". Pozorování změn v přírodě. Sběr kaštanů a žaludů.

 

Středa 3. října

Nabídnutá činnost - omalovánky, otiskování listů temp.barva. Komunikativní kruh - rozvoj fonematického sluchu - určování hlásky na zač.slova, rytmizace slov. Motivované cvičení "Zdravíme tě, podzime" pokračování. Didaktická hra "Na hospodáře". Procvičení barev, reakce na slovo, postřeh.

 

Čtvrtek  4. října

Logopedická prevence - "Halí, belí, kdo vzal zelí?" Grafomotorika. Využití interakt.displeje, velký arch papíru. starší děti - pracovní list - dokonči obrázek. Barevné kamínky - interaktivní program - pojem prázdný x plný, velký x malý, určování počtu - st.děti číslice 1-6.

 

Pátek  5. října

Dokončení prací z celého týdne - podzimní dekorace, omalovánky.. Hry s interaktivní tabulí - řešení úkolů . Komunikativní kruh - shrnutí poznatků z celého týdne, vyjmenovat znaky podzimu, otázky x odpovědi / co mají stroma na větvích? co dělá listí na podzim? Odkud padá listí? Co pohání listí ve vzduchu?/  Motivované cvičení - Řepa H.Volfová Didaktická hra "Proč pěstujeme řepu?" , "Jak vzniká cukr?" Třídění obrázků - které potraviny obsahují cukr a co ne? 

 

Pondělí 8. října

Výroba draka na Drakiádu - kolektivní práce. Tvořivá hra s modelínou na téma ovoce, zelenina. Motivované cvičení s míčky /jablíčky/.  BRUSLENÍ

Úterý 9. října

Námětové hry v herně "Na obchod". Cvičení s říkadly. Podzimní hádanky. Práce s interaktivní tabulí - Barevné kamínky - Ježkovy úkoly - Co roste na stromě, na keři..., rytmizace slov. Dú - co si děti přinesly? pojmenování ovoce a zeleniny.  Podzimní práce na zahradě, podzimní úklid.

Středa  10. října

Motivované cvičení -  Podzim vchází do dveří. Poznávání ovoce a zeleniny podle chuti, třídění podle velikosti. 

Keramika - podzimní strom. Vycházka nad parkem, pozorování změn v zahrádkách.

Čtvrtek 11. října

Nabídnutá činnost - tématická kresba - ovoce na míse. Práce s písní "Měla babka..." početní chvilka, mazurka. starší děti - řešení labyrintu "Ježek".

Pátek 12. října

Dokončení prací z celého týdne. Grafomotorika - jablíčka. Výroba ovocného salátu - krájení, pojmenování.....  Angličtina - barvy. Pobyt venku - stopovaná - 

Pondělí 15. října

Rozhovor s dětmi v komunikativním kruhu - zážitky z víkendu, z Drakiády na Zvičině. Didaktická hra "Na hospodáře", kde si zopakujeme názvy ovoce a zeleniny, význam pro naše zdraví. Píseň "Podzim je tady". Hudebně pohybová hra "Hruška". BRUSLENÍ

Úterý 16. října

Zásoby na zimu - krájení jablíček, sušení křížal. Interaktivní tabule - "Zásoby na zimu" určování nahoře, dole, uprostřed. Motivované cvičení "Zdravíme tě podzime". Účast na závodech TRIATLON - jízda na koloběžce, hod na cíl, běh. Pokus s mrkví /mrkev, voda/

 

Středa 17. října

Interaktivní program pro děti - divadelní agentura Brno, Ivan Urbánek - Jak se chovat ve školce i na ulici -

Rozhovor s dětmi - mravní ponaučení, vycházka do města - správné chování na ulici, přecházení vozovky, pozorování dopravního ruchu.

 

Čtvrtek 18. října

Práce s interaktivní tabulí - rozlišení ovoce a zeleniny - st. děti a ml.děti - pojmenování ovoce a zeleniny "Ježkovy úkoly" rozlišení velké, malé, procvičení barev.

JÓGA

Pátek 19. října

 Didaktická hra "Ovoce", skládání puzzle. Komunikativní kruh - písničky o zelenině a ovoci - jaké známe? /Šel zahradník do zahrady, Cibulenka, Měla babka, Halí - belí, Koulelo se koulelo/ cvičení s míčky, honička "Na vitamíny a bacily".                                                            Starší děti - "Zeleninový diktát", mladší děti - vybarvení jablíčka, hrušky. Logopedická prevence - Halí, belí - kdo vzal zelí - 

 

 

 Výsledek obrázku pro zahrádka obrázky

 

Potéma : Stromy kolem nás

od 22. - 26. října

Pondělí 22.10.

Přivítání po víkendu, seznámení s plánem týdne, poslech písně "V lese". Motivované cvičení "Jak roste strom" .   BRUSLENÍ

Úterý 23.10.

Výtvarná činnost - kouzelný list. Cvičení s tyčemi. Báseň - "Les". /Les je spousta různých stromů, tráva, mech a keře k tomu. Les má listí, jehličí, do lesa moc nefičí./ Didaktická hra "Kam se zakutálely..? Pojmenování různých stromů, plodů, listů... přiřazování st.děti - pracovní list.

Středa  24.10.

Pohybová hra "Hledání v lese". Práce s knihou, vyhledávání stromů, keřů, pojmenování. Hra - Loto-trio "Stromy". Angličtina - barvy. Vycházka do parku - prohlížení struktury kůry u stromu /pokus s voskovými pastely/.

Čtvrtek 25.10.

Omalovánky. Opakování cvičení z jógy. Výlet do lesa, pozorování stromů, listnaté, jehličnaté, pojmenování, sběr přírodnin, lesní patra.

Pátek 26.10.

 Pracovní činnost - strom. Hádanky. Didaktická hra "Stromy z lesa". Početní chvilka s přírodninami, ml.děti 1-4, st.d. 1-10, využívání pojmů - více, méně, stejně, třídění.

 

Výsledek obrázku pro obrázky stromy kreslené

 

Podtéma : Heleďme se, co je v lese...

od 29. října - 2. listopadu

Pondělí 29. října

Vypravování zážitků z víkendu. Výroba ježka z brambory. V komunikativním kruhu se přivítáme písničkou "V lese". Didaktická hra "Podzimní košík" - shrnutí poznatků z minulého týdne - přiřazování obrázků stromů a plodů, seznámení se zvířátky z lesa. BRUSLENÍ - závěr.

Úterý 30.října

Rytmická, ozvěnová hra - "Javor, bříza, dub". Motivované cvičení "Podzim", cvičení podle hudby. Napodobování zvířátek. Poslech pohádky "Dvě veverky v jednom lese". Hudebně pohybová hra "Veverka Čiperka". Starší děti - pracovní list -"Rychle do pelíšku". Pozorování veverek v parku, doneseme jim oříšky.

Středa 31. října

Nabídnutá činnost - omalovánky. Komunikativní kruh - "Kdo dnes přijde do školky?" Výukový program Střediska ekologické výchovy PAVUČINA SEVER  "Krtek a podzim" . V programu - dramatizace "Jak se chystají zvířátka na zimu"?  Skládanka - Ježčí potrava. Dramatizace "Strom na podzim". Poznávání stromů a plodů - skupinová hra. Poznávání živočichů podle zvuků. Tento program je zaměřen na probíhající změny v přírodě, buduje u dětí kladný vztah k přírodě.

Čtvrtek 1. listopadu

Vypravování zážitků z minulého dne - co se nám líbilo, co nelíbilo, ověření poznatků, pochvala, povzbuzení. Říkadlo s pohybem - V lese. Logopedická prevence - dechová cvičení, AC hlásky -S-. Interaktivní tabule - hra na postřeh a orientaci, tvoření vět "Co viděl ježek"? Výtvarná chvilka na téma LES.

Pátek 2. listopadu

Komunikativní kruh - shrnutí poznatků z celého týdne - otázky x odpovědi /zvířátka z lesa, typické vlastnosti a způsob života, zimní spánek/ Motivované cvičení "Zásoby Čiperky na zimu" - běh poskoky, slalom, žebřiny, házení do dálky. Píseň "Veverka Čiperka". Početní chvilka - Veverka si na zimu, rychle shání svačinu, dostala tip od lišky, ať natrhá oříšky. Hra s oříšky - počet 1-6, více - méně - stejně - o kolik ,  barvy, odstíny. 

 Výsledek obrázku pro obrázky zvířátka v lese

 

Podtéma : V tichém lese se jen šeptá, tam se nikdo na nic neptá...

od 5. listopadu - 9. listopadu

 

Pondělí 5. listopadu

Přivítání po víkendu, vypravování zážitků, opakování básní. Motivované podzimní cvičení, pohybová hra "Na medvěda". Dramatizace pohádky "Jak krtek uspával zvířátka na zimu". Práce s obrázky - která zvířátka přes zimu spí? Pohybová hra "Kdo spí a kdo ne". Práce s knihou a samolepky - pojmenovávání zvířátek z lesa. Hra se stíny.

Úterý 6. listopadu

Výroba muchomůrek z papíru, práce s barvou, nůžkami a lepidlem. Pohybová hra "Na houbaře", báseň "Táta náš šel na houby", rytmizace slov. Didaktická hra "Houby" starší děti - pracovní list "V lese", mladší děti hra z PET víčky - stavění houby.

Středa 7. listopadu 

Motivované cvičení "Jak roste strom". Pohybová hra "Hledání v lese". Hra LOTO-TRIO - Stromy. Početní chvilka - pojmy více, méně, vysoký, nízký.

Čtvrtek 8. listopadu

Cvičení jóga, pohybová hra "Na medvěda". Práce s keramickou hlínou - dárek pro rodiče.

Pátek 9. listopadu

Dokončení prací z celého týdne. Námětové hry, hádanky, Člověče, nezlob se - otázky x odpovědi - ověření poznatků chování v lese. Výlet do lesa. Odneseme zvířátkům nasbírané kaštany a žaludy, budeme pokračovat ve stavbě domečků pro zvířátka, zdolávání přírodních překážek.

 

 

Podtéma : Pošlete tu zprávu dál, že už přijel bílý král.

v týdnu od 12. - 16. listopadu

Pondělí 12. listopadu

Společně se přivítáme písničkou "První vločky", vysvětlíme si, co ta slova znamenají. Seznámení s legendou o svatém Martinovi. Cvičení s tyčemi "Zahrajem si na koníky".Grafomotorika - skoky koníka - horní oblouk.

Úterý 13. listopadu

Tvořivé vyrábění - husy - z papíru, práce s lepidlem. Dramatizace příběhu "Martin veze sníh". Starší děti - řešení labyrintu, mladší děti - běh vyznačenou trasou.

Středa 14. listopadu

Dokončení prací - husy. Grafomotorika, interakt.tabule -Martin hází vločky, na pejsky a kočky. Melodizace říkadla "První vločky" Rytmizace, využití rytmických orfových nástrojů. Starší děti - sluchová hra, procvičení sluchové paměti "Martin jede na koni.." Mladší děti - rozvoj pasivní slovní zásoby- otázky x odpovědi.

Čtvrtek 15. listopadu

Logopedická prevence - dechová cvičení, usměrňování výdechového proudu, foukání do husích peříček, artikulační cvičení, hybnost jazyka - zvukomalba koně.

Pátek 16. listopadu

Hádanky. Seznámení s plány na další dny - kdy se budeme již připravovat na Mikulášskou besídku, nacvičíme básně, písně, tanečky. Seznámení děti - jejich role v pohádce - Čertí škola. Dle počasí - návštěva útulku - pozorování koní, jízda.

Výsledek obrázku pro obrázky sv. martin

 

   

ZÁŘÍ ODEMYKÁ ŠKOLU, S EMILKOU A EMILEM BUDEM SI HRÁT SPOLU.

 Pojďte s námi do pohádky

 

Pondělí 10. září

Přivítání po víkendu Kašpárkem. Ten nás seznámí s plánem tohoto týdne, se symboly pohádek / zvonek, klíč, drak, oříšek/, které potkává v pohádkách.

Cvičení zaměřené na horní končetiny, pohybová hra "Na bublinu".  Kimova hra.

Úterý 11. září

Opakování básně "Do školy a do školky" . Cvičení zaměřené na dolní končetiny, běh s vyhýbáním, přeskakováním, podlézáním.

Kašpárek nás zavede do pohádek a seznámí nás s hlavními postavami Krkonošských pohádek - kdo je to Krakonoš, jaké má přátelé a nepřátelé..., pohádka "Jak Trautenberk chtěl peříčko z Krakonošovy sojky". Dechová cvičení s peříčkem.

Středa 12.září

Cvičení s bubínkem, reakce na signál. Kresba Krakonošových her, stříhání, lepení Krakonoše. Grafomotorika na inerakt.tabuli a na papír, st.děti - Krakonošovy hory, ml.děti - vajíčka od sojky. Sluchová hra "Kde je sojka?"

Čtvrtek 13. září

Dokončení výtvarné práce.

Poslech pohádky "Jak chtěl Trautenberk sníst vejce od Krakonošovy sojky", otázky x odpovědi, seznámení s plánem výletu - "Na záchranu sojčího hnízda". Didaktická hra "Kam se ztratilo sojčí vejce?" orientace v prostoru

Překážková dráha v parku, zdolávání přírodních překážek.

Pátek 14. září

 

Výlet do Jičína - MĚSTO POHÁDEK. POHÁDKOVÉ ČAROBEJLÍ Z KRKONOŠ A PODKRKONOŠÍ - ZAPOJENÍ DO INTERAKTIVNÍ POHÁDKY "ZACHRAŇ SOJČÍ HNÍZDO". DĚTI BUDOU V MATEŘINCE DO 8.00HOD.

 

Výsledek obrázku pro jičín město pohádky 2018

Pondělí 17. září

Pohádková školička, vypravování zážitků z výletu, vyhledávání obrázků pohádek z časopisů Sluníčko, které jsme si přivezli. V komunikativním kruhu si poslechneme píseň Večerníček. Báseň "Večerníček". Starší děti pracovní list - vybarvování podle pokynů - trpaslíci z pohádky. Pohádka - interaktivně, přiřazování, hledání rozdílů, určování pohádek.

 

Úterý 18. září

Skládání pohádkových karet podle děje, omalovánky, loutkové divadlo. Pohádkové hádanky. Moje nejoblíbenější pohádka - děti si mohou přinést svoji nejoblíbenější knihu. Pohádkové cvičení "Karkulka". Starší děti řešení labyrintu - cesta prince na zámek.

Středa 19. září

Motivační cvičení s pohádkou "O Smolíčkovi".

Divadlo v Mateřince - Úsměv, L.Frištenské "O kamarádství".

Čtvrtek 20. září. 

Námětové pohádkové hry podle volby dětí. V komunikativním kruhu si budeme vypravovat zážitky z divadla, otázky x odpovědi. Rozcvička s Karkulkou, pohybová hra "Na vlky a Karkulky", "Ferda mravenec" - říkadlo s pohybem.

Pátek 21. září

 Společenská hra domino, st.děti - hledání chyby v pohádkovém pracovním listu. Pohádkové puzzle. Námětové hry. Pohybová hra "Rozsypané korále", cvičení s míčky. Dokonče prací z celého týdne, práce s časopisem - hledání rozdílů, popletená pohádka, co do pohádky nepatří  interaktivně. Logopedická prevence - dechová cvičení, procvičení mluvidel, čelistní úhel - motivované pohádkou Karkulkou. Grafomotorika.

Výsledek obrázku pro obrázky z kreslených pohádek

Pondělí 24. září

Námětové hry v herně. Motivované cvičení s míčky.  BRUSLENÍ

Úterý 25. září

Omalovánky. Cvičení s pohádkou "O řepě". Skládání obrázk pohádky podle děje. St.děti - určování prostorové orientace - před, za, vedle, mezi, nahoře, dole, početní řada 1 - 6. Pracovní list předškoláci. Malba řepy - prstové barvy.

 

Středa 26. září

 

Pohádka "O Budulínkovi" - malované čtení. Pojmenování hudebních nástrojů, které měl dědeček s babičkou? Grafomotorika. Předškoláci - pracovní list.

Čtvrtek 27. září

Pohádkové hádanky. Gymnastika mluvidel - Pohádka pro jazyk "Jak třída Berušek jela na výlet".  JÓGA

 

Pátek 28. září    

 Státní svátek

 

 

 Podtéma : Když de dáme dohromady, tak nám bude dobře tady

v týdnu od  3. září - 7. září 2018

PONDĚLÍ 3. ZÁŘÍ

 Omalovánky - Pravidla naší třídy - dnes se zaměříme hlavně na srdíčkové pravidlo. Společně se přivítáme s Emilkou a Emilem /maskoty třídy/, kteří si budou hrát s námi, seznámí nás s pravidly správného chování. Naučíme se básničku k rannímu rituálu, připomeneme si písničku "Už jsme spolu". Cvičení podle hudby D.Patrasové "Pojďte děti se mnou do školy", říkadlo s pohybem - "Když jsi mezi kamarády". Vycházka v okolí Mateřinky pozorování prací u ZŠ, vycházka do parku na hřiště, dodržování bezpečnosti, uposlechnutí pokynů.

 

ÚTERÝ 4. ZÁŘÍ

 Tvoření "To jsem já", práce s nůžkami, pastelkami a lepidlem. V komunikativním kruhu si připomeneme báseň a píseň k rannímu rituálu, maňásková hříčka s Emilkou a Emilem - "Nepořádníček". Cvičení s bačkorkami. Grafomotorika - ml.děti - zamotané tkaničky, st.děti - svislé čáry - paci, paci pacičky..., využití interakt.tabule. Starší děti - vázání uzlíků. Didaktická hra "Ztracená bačkorka" procvičení prostorové orientace.Píseň "Ztratila Lucinka bačkorku", báseň "Do školy a do školky". Pobyt venku - pozorování změn v přírodě po dešti.

 

STŘEDA 5. ZÁŘÍ

 Dokončení tvoření z minulého dne. Poslech pohádky v komunikativním kruhu -Vítek jde do školy. Co znamená kapičkové a mydlinkové pravidlo? Jak si správně myjeme ruce? Názorná ukázka v umývárně, myjeme se s básničkou.Opakování básně - To jsou prsty..,pojmenování prstů, určování počtu. Cvičení - Když jsi mezi kamarády- Vycházka na hřiště - houpačky, skluzavka, míčové hry.

 

ČTVRTEK 6. ZÁŘÍ

 Dokončení omalovánek, opakování básní a písní, účast na Běhu naděje - humanitární akce na podporu výzkumu rakoviny. Prosíme sportovní oblečení a obuv.

 

PÁTEK 7. ZÁŘÍ

 Omalovánky, konstruktivní a námětové hry v herně, s tím i souvisí pořádničkové a košťátkové pravidlo, dnes se hlavně zaměříme na pusinkové a ouškové pravidlo. Logopedická prevence - posíláme pusinky, rytmizace, dechová cvičení a sluchová hra. Zopakujeme si pravidla kultury stolování - popřejeme si dobrou chuť, nemluvíme s plnými ústy, správné držení lžíce, používáme ubrousky. Po jídle si uklidíme nádobí a zastrčíme židličku.

 

 Výsledek obrázku pro obrázky pravidel v mÅ¡

 

NA ZEMI TEĎ SEDÍME, ZA RUCE SE DRŽÍME.

POPŘEJEM SI DOBRÝ DEN, AŤ JE KAŽDÝ SPOKOJEN.

AŤ SE MÁME HODNĚ RÁDI, JSME SKVĚLÝMI KAMARÁDY.

 

 KDYŽ JSI MEZI KAMARÁDY - TLESKEJ RUKAMA. KDYŽ JSI MEZI KAMARÁDY - DUPEJ NOHAMA. KDYŽ JSI MEZI KAMARÁDY - POZDRAV SE S NIMI. KDYŽ JSI MEZI KAMARÁDY ZABĚHEJ SI S NIMI. KDYŽ JSI MEZI KAMARÁDY - ZASKÁKEJ SI A TEĎ VŠECHNO DOHROMADY - TLESK, DUP, AHÓJ,BĚH, SKOK.

DO ŠKOLY A DO ŠKOLKY, NOSÍVÁME BAČKORKY,

DO ŠKOLKY MALIČKÉ, DO ŠKOLY VĚTŠÍ, KAŽDÁ TA BAČKORKA JE PŘECI NĚČÍ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Říkadla s pohybem, sezn. s novým "V lese". Pohybová hra "Na houbaře". Logopedická prevence - dechová cvičení. Vypravování zážitků z lesa, třídění větviček a plodů, přiřazování. Co mají houby společného a čím ?

TOP