CO SE DĚJE V NAŠÍ TŘÍDĚ ?  

BŘEZEN, DUBEN, ZLATÝ MÁJ, Z JARA ROZKVETE NÁM KRAJ

Pondělí 4. března  - HRAJEME SI NA KUCHAŘE

Přivítáme se po víkendu, rozhovor s dětmi - co prožily....seznámení dětí, co nás čeká tento víkend, co vše navštívíme. Seznámení s básní - POVOLÁNÍ. Cvičení na protažení celého těla, cvičení s vařečkami, rotace. Didaktická hra "Nepořádná kuchařka". Smyslová hra - poznáváme podle chuti. Grafomotorika - tabule, papír. Starší děti - NTC - opakování symbolů - vlajky zemí.

Úterý 5. března     HRAJEME SI NA KOVÁŘE

Nabídnutá činnost - námětová hra "Na kuchaře". Omalovánka. Cvičení "Na koníky", překonávání překážek, zaměření na dolní končetiny, plosku nohy. Komunitní kruh - práce s obrázky, pojmenování, obohacení s lovní zásoby o nová slova, co potřebujeme  ke své práci? Poslech pohádky "Jak Matěj hledal, až našel".  EXKURZE KE KOVÁŘI

Středa 6. března    HRAJEME SI NA CUKRÁŘE

Tvořivá hra s modelínou, pečeme dortíky. Komunitní kruh - zážitky od kováře, shrnutí poznatků. Píseň "Hra na řemeslníky" s pohybem. Starší děti - určování hlásky na začátku i na konci slova písní "My jsme malí řemeslníci, pracujeme ve dne v noci....." mladší děti - pokládanka.

Čtvrtek 7. března    HRAJEME SI NA MALÍŘE

Malování na malířském stojanu. Komunitní kruh- opakování básně, vyhledáme povolání a řemesla v písních, práce s knihou J.Žáčka "Čím budu?" Starší děti - pracovní list. NÁVŠTĚVA KNIHOVNY - ilustrace knih.

Pátek 8. března

Skládanky, didaktická hra "Kdo, co čím". Námětové hry. Komunitní kruh - rozhovor s dětmi - Čím budu až vyrostu? Didaktická hra "Co tě napadne, když řeknu - kuchař, kovář.....Sledování televize - VHS Řemesla.  EXKURZE U TRUHLÁŘE.

Pondělí 11. března  HRAJEME SI NA MLYNÁŘE

Opakování řemesel z minulého týdne, cvičení na protažení celého těla, rotace. Práce s knihou "Řemesla" , jak vypadá mlýnské kolo, kdo ho roztáčí, co vše se dělá z mouky...? Píseň "Jsou mlynáři" využití rytm.nástrojů. Grafomotorika - mlýnská kola, bodová kresba - mouka.

Úterý 12. března     HRAJEME SI NA PEKAŘE

Omalovánky. Cvičení s PET víčky - "Pečeme koláče". Rozhovor s dětmi, jaký je rozdíl mezi pekařem, kuchařem, cukrářem? Vysvětlíme si pořekadlo "Bez práce nejsou koláče". Říkadlo - Pekař peče housky.... st.děti určování hlásky na zač. i konci slova. Didaktická hra "Na pekaře"

Středa  13. března  HRAJEME SI NA HRNČÍŘE

Keramika - překvapení na Velikonoce. Komunitní kruh - otázky - Kdo je hrnčíř, co vyrábí, co potřebuje ke své práci? Sledování videa - Jak pracuje hrnčíř.

Návštěva DDM - vzdělávací program - Ten dělá to a ten zas tohle.

Čtvrtek  14. března   HRAJEME SI NA POPELÁŘE

Cvičení s tyčemi, rotace. Pohybová hra "Popelář". Seznámení s prací popeláře, čím jezdí, co dělá... putuje odpad do přírody? Interaktivní tabule - "Tonda Obal" - třídění a recyklace. 

JÓGA

Pátek 15. března

Překážková dráha, rotace. Shrnutí poznatků z celého týdne, rozhovor s dětmi - kde pracují rodiče ? Čím budu, až vyrostu?  Pantomima - řemesla. Hádanky.

Výsledek obrázku pro OBRÁZKY POVOLÁNÍ, ŘEMESLA

Podtéma : Morenu pryč neseme, už ji tady nechceme.

Pondělí 18. března

Společně uklidíme zimní výzdobu, připravíme se na příchod jara. V komunitním kruhu si děti poslechnou píseň "Vstávej sluníčko".  Rotace. Motivované cvičení "Jak sluníčko vstávalo". Práce s knihou A.Popprové JARO. Co je to Morena, jak se rozloučíme se zimou?  Nácvik říkadla "Morenu pryč neseme..." Grafomotorika - kreslíme s říkadly SLUNCE.

Úterý 19. března

Opakování říkadla Morena - rytmizace. Cvičení s hudbou - JARO, CD pro MŠ. Rotace. Pohybová hra "Slunce a mrak". Didaktická hra "Území jara a zimy", "Co vidí slunce?" rozvoj fantazie a představivosti. 

Středa 20. března

Výtvarná chvilka - kresba na námět JARO. Maňásková hříčka "Jak pejsek s kočičkou hledali jaro". Překážková dráha - hledáme jaro. Návštěva zimního stadionu - lední revue - Ať žijí duchové.

Čtvrtek 21. března

Tvořivá hra s keramickou hlínou - sluníčka. Vítání prvního jarního dne. Říkadla s pohybem - Zlaté slunce.  Jóga - Pozdrav slunci. Dramatizace "Pyšné sluníčko". St.děti - pracovní list. Vycházka k Labi - upálení Moreny.

Pátek 22. března

Omalovánky. Práce s knihou A Popprová - Jaro je tu. Opakování písně "Vstávej sluníčko". Logopedická prevence - motorika mluvidel, dechová cvičení,  hrou "Zatleskáme, zamotáme.." Hra "Která hláska nás probudí?" St.děti - pracovní list.

Výsledek obrázku pro obrázky jaro kreslené

 

Podtéma : My už všichni tralala, startujeme do jara...

Pondělí 25. března

Témat.rozhovor s dětmi - Mezinárodní den vody, důležitost vody pro život. Motivované cvičení "Jak sluníčko vstávalo". NTC rotace. Opakování kapičkového pravidla. Skládání z papíru - lodička. Didaktická hra - Loďka pro jaro - pošleme vzkaz po vodě. Didaktická hra - JARO.

Úterý 26. března

Cvičení se stuhami - Sluneční paprsky. NTC rotace. Komunitní kruh - práce s knihou - Co se děje se sluníčkem na jaře? Opakování písně "Vstávej sluníčko". Logopedická prevence - dechová cvičení - jarní větřík - fíí. Pohybová hra "EN, ten,tyč" Starší děti - pracovní list.

Středa 27. března

Výtvarná chvilka - "Klíč pro jaro". Cvičení s hudbou - Jaro, NTC rotace. Didaktická hra - probouzíme jaro hezkým slovem. Smyslová hra - "Kudy jaro chodilo?" Jarní květiny. Grafomotorika - dolní oblouk, tulipán. Venku budeme hledat jarní květiny, poslouchat zpěv ptáků.

Čtvrtek  28. března

Jóga - Pozdrav slunci. NTC rotace. Pohybová hra - Jarní brána. Didaktická hra "Co tě napadne, když řeknu JARO...  DIVADLO HD - Hrátky na pohádky.

Pátek  29. března 

Komunitní kruh - rozhovor o návštěvě divadla - zážitky, postřehy. Cvičení s míčem, NTC rotace. Didaktická hra "Co vidí slunce?" Sluchová hra "Která hláska nás probudí?" Grafomotorika - kreslíme s říkadly - beruška. Rytmizace slov.

Podtéma : S Emilkou a Emilem ve škole.

Pondělí 1. dubna

Přivítáme se písničkou - Pojďte děti se mnou do školky ...D.Patrasová, říkadlo s pohybem "Co už umím". Maňásková hříčka - Emilka a Emil se chystají do školy. Upřesníme si, jaký je rozdíl mezi školkou a školou, co je to zápis, kdo půjde k zápisu... Navštívíme ZŠ Strž.

Úterý  2. dubna

Poslech písně J.Žáčka - Abeceda. St. děti - písmenkové domino, ml.d. - magnetická písmena - hledání stejných tvarů.  Cvičení zaměřené na uvolnění pletence ramenního, pravolevá orientace, rotace.  Cvičení s míčem. Poslech pohádky "O neposlušném písmenku", do knih se nepíše, správné zacházení s knihami a školními pomůckami. Tvořivá hra s modelínou - tvarujeme písmenka. St.děti - umět se podepsat.St.děti - didaktická hra "Na ztracené písmenko", ml.děti - skládání písmena E - Emil..... Při vycházce si zopakujeme pravidla silničního provozu.

Středa 3. dubna                                                                                                                        Námětová hra "Na školu", volné kreslení na tabuli, omalovánky. Rozhovor nad obrázky - Uršulín ve škole - co je správně a co ne? Jak se chováme ve škole, co bychom měli znát a umět? Desatero pro prvňáčka. DVD Maxipes Fík ve škole. Pozorování geometrických tvarů kolem nás.

 

Čtvrtek 4. dubna

Motivované cvičení - Ve škole - hodina tělocviku. Logopedická chvilka - rytmizace hrou na tělo - A,B,C,D, kočka přede... Grafomotorika - ml.děti - Šel medvídek do školky..., st.děti - Písanka malého předškoláka. Práce s písní  - Školáček. DVD Od Andulky po žížalu - určování hlásky na zač.slova

Pátek 5. dubna

Shrnutí poznatků z celého týdne, zážitky ze školy, piktogramy, didaktická hra "Na kouzelníka", "Kdo je rychlejší?" rozpoznávání číslic. Početní chvilka. Výroba dekorací ke zdobení břízky na náměstí.

Výsledek obrázku pro obrázky škola

 

Podtéma :  Něco ťuklo , vejce puklo.

Pondělí 8. dubna

Motivované cvičení "Zajíček Ušáček". Pohybová hra "Na zaječí pelíšky". Seznámíme se s tradicí Velikonoc, co k nim patří? Naučíme se básničku "Já malý zajíček". Vysetí pšenice. Práce s časopisem Sluníčko - velikonoční vydání.

Úterý 9. dubna

Výtvarná činnost - Slepička s kuřátky. Cvičení s vajíčky. Pohybová hra "Na kuřátka a lišku". Didaktická hra "Slepička". Logopedická prevence - dechová cvičení, gymnastika mluvidel. Sluchová hra "Kuřátko, pípni". Malujeme s říkadly - Kuřátko.

Středa 10. dubna

Motivované cvičení "Zajíček Ušáček". Pohybová hra "Na kuřátka a lišku".

ANGLIČTINA.      ZDOBENÍ BŘÍZKY NA NÁMĚSTÍ.

Čtvrtek 11. dubna

Jóga. Pohybová hra "Vajíčka v hnízdě". Práce s interakt.tabulí - Kuřátkovy úkoly - prostorová orientace, geometrické tvary, třídění podle barev - ml.d. Grafomotorika.

Pátek 12. dubna

Výroba velikonočního přání. Cvičení s hudbou. Loutková pohádka - "Jak šlo vejce na vandr".

Výsledek obrázku pro obrázky velikonoce

Pondělí 15. dubna

Výroba velikonoční dekorace. Návštěva Muzea - výstava VELIKONOCE.

Úterý 16. dubna

Rozhovor, shrnutí poznatků z výstavy, hodnocení.  Dokončení výroby velikonoční dekorace, přáníčka.  Angličtina.

Středa 17. dubna

Velikonoční koleda v Mateřince, opakování koledy - nácvik. Poslech pohádky Jak se Škubánek narodil. Práce s interaktivní tabulí - procvičování barev, velikostí, přiřazování, hláska na začátku i konci slova.

Čtvrtek 18. dubna

Motivované cvičení - Velikonoce - cvičení s vajíčky, padákem, překážková dráha - "Na slepičky a kuřátka". Grafomotorika. Malování kraslic - temp.barva.

Pátek 19. dubna - Velký pátek - zavřeno

Výsledek obrázku pro obrázky velikonoce

Podtéma : Čáry, máry ratata- nastartujem košťata...

Pondělí -   Velikonoční

Úterý 23. dubna  

Komunitní kruh - přivítáme se po Velikonocích, vypravování zážitků, seznámení s týdenním plánem. Seznámení s tradicí svátku 30. dubna - pálení čarodějnic. Motivované cvičení "Ježibaba". Děti se přestrojí za čarodějnice, vymýšlení jmen pro čarodějnice a čaroděje, nácvik zaklínadla, popis masek, jakou povahu mají čarodějnice? ANGLIČTINA 

Středa 24. dubna

Návštěva Akademie ZUŠ s názvem "Slavíme" - oslava 70 výročí založení školy.

Čtvrtek 25. dubna

Výroba čarodějnic z papíru. Cvičení jóga. Didaktická hra "Kouzlení" vaření lektvarů, procvičíme čich.  Slet čarodějnic na pahorku v parku - závody na koštěti, hod na cíl, vaření lektvaru z přírodnin.

Pátek 26. dubna

Kresba čarodějnice. Logopedická prevence.

Pondělí 29. dubna

Čarodějnický rej - návštěva dětského centra / z důvodu deště nesplněno/.

Úterý 30. dubna

Motivované cvičení - Cesta malé čarodějnice - zdolávání překážek.

Výsledek obrázku pro obrázek čarodějnice

Podtéma : V Kvítečkově

Čtvrtek 2. května

Budeme se připravovat na besídku pro rodiče, zvolíme se pásmo básní, písní...., které se naučíme. Přiřazování rolí. Nácvik písně - Jaro je tu. Jóga - Pozdrav slunci.

Pátek 3. května

Jóga - Pozdrav slunci. Říkadlo s pohybem - Vyšlo slunce. Píseň - Jaro je tu. Dramatizace - Pyšné sluníčko.  FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ.

Pondělí 6. května

Individuální procvičování básní na besídku. Návštěva Hankova domu - "Medová královna" Divadlo Drak HK

Úterý 7. května

Tvořivá hra s keramickou hlínou. Nácvik pásma na besídku.

Čtvrtek 9. května

Výlet do Hájemství - Den lesů. Odjíždíme od školy v 7.40 hod.

Pátek 10. května

Cvičení Pozdrav slunci - jóga. Říkadlo s pohybem - Vyšlo slunce. Taneček - Brouček.

Pondělí 13. května

Výroba přáníčka pro maminku - práce s nůžkami a lepidlem.  Cvičení motivované -  "Pomáháme mamince". Procvičování pásma básní, písní na besídku. 

Úterý 14. května

V Mateřince přivítáme návštěvu - kašpárka, který dětem vysvětlí, jak se chovat v přírodě, na co si musíme dávat pozor, jak je to s odpady, společně s dětmi vyčistí rybník od odpadků. Ekologický program Střediska SEVER HRADEC KRÁLOVÉ - podpořený finanční dotací v rámci kampaně "Čistá obec, čisté město, čistý kraj", vzdělávací akce, které se týkají problematiky nakládání s odpady.

Výroba dekorací na besídku - Kytička pro maminku.

Středa 15. května

Rozhovor s dětmi o ekologickém programu, ověření poznatků.

Pásmo na besídku - pod názvem "V Kvítečkově". Společně vše připravíme na odpoledne, vyzdobíme třídu, připravíme kulisy, kostýmy..... Generálka pásma.

Prosíme rodiče, kteří se chtějí s námi do výzdoby zapojit, děti mohou přinést květinu - květ tulipánu, nebo hyacintu, frézie... /nejlépe jarní květy/

Výsledek obrázku pro obrázky rodiny kreslené

Čtvrtek 16. května

Společně si s dětmi zhodnotíme besídku. Co se nám povedlo, či nepovedlo, co příště můžeme udělat jinak, čím jsme udělali rodičům největší radost, který dárek potěší nejvíce? 

Motivované cvičení "Poupátka"

Početní chvilka s interaktivní tabulí, pojmy více, méně, stejně, o kolik více, méně. Početní řada st.děti 1-10, ml.d. - 1-4. Porovnávání barev, základní barvy + odstíny - motivací - Kytička pro maminku. Grafomotorika.

Pátek 17. května

Návštěva tělocvičny  ZŠ Strž. Děti budou v Mateřince do 8.00hod. a  v batůžku cvičební úbor /triko, tepláky či elasťáky, cvičky/ pití. V případě deště zůstáváme v Mateřince, cvičíme v herně. 

 

Výsledek obrázku pro obrázky rodiny kreslené

 

 

Podtéma : Naše město - místo, kde bydlím

 

Pondělí 20. května

Motivované cvičení "Město", Pohybová hra "Domy". Práce s obrázky - název našeho města, znak města, hlavní veřejné budovy... Vycházka na náměstí - pozorování budov.

Úterý 21. května

Výlet do Hájemství. Sraz v Mateřince nejdéle do 8.00 hod., návrat v 12.25hod. na oběd. V batůžku - pláštěnku, pití, malou sladkost.

Středa 22. května

Výtvarná chvilka - práce s temperovou barvou - Naše město. Pohybová hra "Na domečky" Návštěva věže kostela  sv.Jana Křtitele s vyhlídkou na město.

Čtvrtek 23. května

Námětová hra "Náš domov" stavba z kostek a cihliček. Maňásková hříčka s Emilkou a Emilem - "Kam pojedou na výlet?" Starší děti - pracovní list - zrakové vnímání "Domy". Vycházka městem - Šindelářská věž, stadion, kino, divadlo, Davidova hvězda

Pátek  24. května

Výlet do ZOO, sraz v Mateřince nejdéle v 8.00 hod., V batůžku - pití, drobnou sladkost, pláštěnku.

Výsledek obrázku pro obrázek Dvůr Králové nL

Pondělí 27. května

Výroba domečků z papíru, postavíme město z kostek, cvičení motivované "Naše rodina, tak to všechno začíná".

Vytvoříme si plán, kam se v tomto týdnu vypravíme v rámci plnění projektu "Toulky Královédvorskem".

Úterý 28. května

Námětová hra " Náš domov"  Výlet do městského útulku za zvířátky.

Středa 29. května

Čtvrtek 30. května

Pátek 31. května

Oslava Dne dětí na koupališti. Děti přiveďte nejpozději do 8.00 hod.

 

LÉTO VYŽENE NÁS VEN, ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN...

Podtéma :   Kdo chce jede, kdo chce letí, zkusíme to také děti, tenisky na nohy, na záda batohy

v týdnu od 3. - 14. června

Pondělí 3. června       Opakování poznatků z minulého týdne, nácvik básně, maxi omalovánka - Naše město

Úterý 4. června      Výlet do Ratibořic, návštěva zámku, Starého bělidla, mlýna.

Středa 5. června       Vycházka do parku v rámci projektu "Toulky nejen královédvorskem"

Čtvrtek 6. června    Účast na zahájení cool festu, průvod městem,  návštěva divadla "O princezně, která ráčkovala".    

Pátek 7. června       Návštěva divadla "Kocourek Modoočko"

Pondělí 10. června   Dokončení omalovánky "Naše město". Vycházka do parku - trénujeme na olympiádu.

Úterý 11. června       Výlet do penzionu za vodou.

Středa 12. června     Účast na baby olympiádě v DDM

Čtvrtek 13. června   Soutěž kuličkiáda.

Pátek 14. června      Výlet na zmrzlinu

Pondělí 17. června  Opakování básně Červen, vypravování zážitků z víkendu. Motivované cvičení - "Počasí", pohybová hra- Mrak. Rozhovor s dětmi o přicházejícím létu. Píseň "Jaro, léto, podzim, zima".

Úterý 21. června - keramika

Středa 22. června - Návštěva vystoupení taneční skupiny AngelesGroup od 8.30 v ZŠ Strž. Děti budou v MŠ do 7.30 hod.

Čtvrtek 23. června - výlet na koupaliště, sraz v Mateřince do 8.00 hod.

Pátek 24. května -

 

 

NA ZEMI TEĎ SEDÍME, ZA RUCE SE DRŽÍME.

POPŘEJEM SI DOBRÝ DEN, AŤ JE KAŽDÝ SPOKOJEN.

AŤ SE MÁME HODNĚ RÁDI, JSME SKVĚLÝMI KAMARÁDY.

 

 KDYŽ JSI MEZI KAMARÁDY - TLESKEJ RUKAMA. KDYŽ JSI MEZI KAMARÁDY - DUPEJ NOHAMA. KDYŽ JSI MEZI KAMARÁDY - POZDRAV SE S NIMI. KDYŽ JSI MEZI KAMARÁDY ZABĚHEJ SI S NIMI. KDYŽ JSI MEZI KAMARÁDY - ZASKÁKEJ SI A TEĎ VŠECHNO DOHROMADY - TLESK, DUP, AHÓJ,BĚH, SKOK.

DO ŠKOLY A DO ŠKOLKY, NOSÍVÁME BAČKORKY,

DO ŠKOLKY MALIČKÉ, DO ŠKOLY VĚTŠÍ, KAŽDÁ TA BAČKORKA JE PŘECI NĚČÍ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Říkadla s pohybem, sezn. s novým "V lese". Pohybová hra "Na houbaře". Logopedická prevence - dechová cvičení. Vypravování zážitků z lesa, třídění větviček a plodů, přiřazování. Co mají houby společného a čím ?

TOP