CO SE DĚJE V NAŠÍ TŘÍDĚ ?  

ZIMĚ VLÁDNE PROSINEC, LEDEN, ÚNOR ŠUP NA PEC

Podtéma : Na Tři krále o krok dále

Středa 2. ledna                                                                                                                                                                                        Přivítáme se po vánočních prázdninách, rozhovor s dětmi - dárky od Ježíška, zážitky, seznámení s týdenním plánem. Motivované cvičení- Cesta do Betléma. Pohybová hra - Král sedí na trůně. Píseň "My Tři králové..."

Čtvrtek 3. ledna                                                                                                                                                                                   Komunikativní kruh - seznámení s tradicí a pranostikou Na Tři krále. Tělovýchovná chvilka - cesta do Betléma s využitím překážkové dráhy. Výroba koruny pro krále z papíru. Koleda.

Pátek 4.ledna                                                                                                                                                                                          Logopedická prevence - dechová cvičení, rytmizace slov, určování slov na hlásku - K, M, B. Smyslová hra - hmat.             Plavecký výcvik.

 

Podtéma : Vezmem čapku třesky, plesky i v zimě nám bude hezky.

Pondělí 7. ledna

Společně se přivítáme zimní písničkou, zhodnotíme si Tříkrálovou sbírku - komu můžeme pomoci, komu uděláme radost?  Malované čtení "Leden".  S pomocí  obrázků budeme charakterizovat zimní období - didaktickou hrou "Když vládne leden", práce s kalendářem. Proměníme naši třídu v zimní království, budeme vystřihovat vločky, zavěsíme bílé řetězy, výzdoba oken.  Pohybová hra "Koulovaná". Grafomotorika - sněhové vločky. 

Úterý  8. ledna

Komunikativní kruh - nácvik zimní písničky "Ženich pro paní Zimu", omalovánka. Didaktická hra - "Co vše se v zimě mění?" Vezmeme si kukátko.... zaměření na přídavná jména - bílý sníh, bílé stromy, bílá střecha... Motivované cvičení "Zima" CD pro MŠ. Hudebně pohybová hra "Zima je, zima je, cestička bílá je..." Pohybová hra "Dva mrazíci".  

Středa  9. ledna

 Nabídnutá činnost - práce se štětcem a barvou, tématická kresba - "Paní Zima". Jaké známe pohádky se zimní tém.? poslech dle přání dětí. 

Čtvrtek 10. ledna

 Námětová hra ZImní království. Cvičení "Zima". Pohybová hra "Na mráz". Zimní písnička s klavírem. Dekorativní kresba - šaty pro paní Zimu, odkrývací technika.  Pokus - led, sníh, voda.

Pátek 11. ledna 

 Dokončení prací z celého týdne, námětová hra "Zimní království". Opakování písně, shrnutí poznatků z celého týdne, znaky zimy, otázky x odpovědi, třídění obrázků.   PLAVÁNÍ.

 

Podtéma : Sníh a zima ta nás láká, postavit si sněhuláka.

Pondělí  14.ledna

Výroba sněhuláků. Komunitní kruh - přivítání po víkendu, seznámení s týdenním plánem, opakování dnů v týdnu. Motivované cvičení "Zima". Pohybová hra "Koulovaná". Poslech úvodní pohádky "Krtek a sněhulák" - otázky x odpovědi. Didaktická hra "Proč se sněhulákovi líbí zima?"

Úterý 15. ledna

Námětová hra "Postavíme sněhuláka". Motivované cvičenís CD nahrávkou "Sněhulák" Pohybová hra "Na sněhuláky". Nácvik básně "Sněhuláček". Početní chvilka - rozlišování velikostí, barev, příslovců místa, počtu 1 - 10. Pracovní list - zrakové vnímání, ml.d. - sněhuláci.

Bobování /dle počasí/.

Středa 16. ledna

Omalovánky. Motivované cvičení - ledová cesta. Angličtina - opak.barev, básně, nácvik nové básně ZIMA. ml.d. - skládanka.

Čtvrtek 17. ledna

Tvořivá hra s keramickou hlínou - sněhuláci. Překážková dráha - cesta na kopec. Pohybová hra "Veselí sněhuláci" Hra na emoce "Jak je ti sněhuláku?" Hádanky.

Bobování / dle počasí/.

Pátek 18. ledna 

Dokončení prací z celého týdne, hry ve třídě - zimní skládanky, opakování básní, shrnutí poznatků z celého týdne.    PLAVECKÝ VÝCVIK.

Výsledek obrázku pro sněhulák kreslený obrázek

 

Podtéma : Zima číhá ratata, nastydnete mrňata...aneb  Aby tělo nebolelo.

Pondělí 21. ledna

 Maňásková hříčka - nezvaná návštěva Bonifáce Bacila. Báseň "Bacil". Honička "Bába chřipka". Průpravné cviky  - motivací "Známe svoje tělo?". Pokus /čím je pokryto naše tělo, budeme potřebovat kostku cukru, igelit.sáček a kostku ledu/. Starší děti - pracovní list "Nemocný brouček". Mladší děti - pojmenovávání obrázků - rozšíření slovní zásoby.

 

Úterý 22. ledna

 Námětová hra "Na lékaře". Komunikativní kruh -dramatizace "Adam stůně". Omalovánka - U lékaře. Cvičení - zaměření na správné provádění cviků, vědomě napodobit cvik, názvosloví. Hudebně pohybová hra "Sem a tam" Didaktická hra "Říkám -  klekni" - umět se rozhodnout co vidím a co slyším. Práce s encyklopedií, interaktivní tabulí - důležitost našich orgánů v těle.  DVD "Byl jednou jeden život" 

 

Středa 23. ledna

 V komunikativním kruhu se seznámíme s programem na odpoledne. připomeneme si pravidla chování. Rozcvička - říkadlo s pohybem.Logopedická chvilka - motorika mluvidel, dechová cvičení. Cvičení s pohybem - "Naši pomocníci".  Didaktická hra "Co bakteriím škodí a co jim prospívá", "Kdo to ví, odpoví".

Odpoledne - výlet do HK - interaktivní výstava "Moje tělo".

Čtvrtek  24. ledna

 Tvořivá hra - kostra těla. Námětová hra "Na lékaře", "Na rodinu". Komunikativní kruh -zážitky z výstavy, ověření poznatků, otázky x odpovědi, shrnutí poznatků. Cvičení na protažení celého těla. Pohybová hra "Na bakterie". Práce s obrázky - Péče o naše tělo, Užiteční kamarádi, Pět věrných kamarádů.

 

Pátek 25. ledna

Práce s digitálním mikroskopem, pozorování vlasu, kůže a jazyka. PLAVECKÝ VÝCVIK.

 

  Výsledek obrázku pro obrázek lidské tělo

 Pondělí 28. ledna

Maňásková hříčka s Emilkou a Emílkem. Cvičení s tyčemi, pohybová hra "Ztracené oblečení". Procvičení zraku - hledej stejné dvojice - ponožky do páru.

Úterý 29. ledna

Výroba čepice a rukavic, práce s látkou,nůžkami a lepidlem. Asociační hra - "Co nosíme v zimě?" Smyslová hra "Hledej bačkorku". Grafomotorika lomené čáry a odstředivé kruhy. 

Středa 30. ledna

Omalovánky. Překážková dráha "Cesta na kopec". Pohybová hra "Ztracené oblečení". Didaktická hra "Balíme se na hory". Početní chvilka 1-10, procvičení příslovců místa.

Čtvrtek 31. ledna

Námětová hra "Na obchod". Cvičení jóga.                                                                                                                                                      Angličtina - opakování barev, báseň "Zima", didaktická hra "Ztracené oblečení", pracovní list - oblečení a barvy.

Pátek 1. února

 Oblékání panenek, opakování básní, shrnutí poznatků z celého týdne. Plavecký výcvik.

 

Podtéma : Kdo to ťuká na okénko?

Pondělí 4. února

Maňásková hříčka s kosem Oskarem, který nás bude po celý týden doprovázet a seznamovat s ptáčky. Práce s časopisem Pastelka - Leden - čas pro ptáčky. Malované čtení "Ptáci v zimě".Pohybová hra "Na sýkorky" cvičení s obručemi a židličkami. DVD "Já Baryk a sýkorka".  Dle sněhových podmínek - bobování v parku.

Úterý 5.února

Cvičení s padákem-  Bude zima, bude mráz. Encyklopedie, obrázky "Co se děje u krmítka?" Seznámení s názvy, typické vlastnosti ptáků, čím se živí, kde bydlí... Sluchová hra CD - hlasy ptáků - špaček, holub, sova, datel. Hra "Kdo to ťuká?" umět zopakovat rytmus s ozvučnými dřívky.  Výroba budky z papíru - práce s nůžkami a lepidlem. 

Středa 6.února

Omalovánky. Hádanky. Řazení obrázků podle děje, popis. Poslech básní z knihy "Chumelí se, chumelí". Řešení labyrintu. Seznámení s písní "Vrána a havran" E.Hurdová, lidové říkadlo Řekla vrána, vráně" Sluchová hra "Ptáčku, zazpívej". starší děti Didaktická hra "Na zvědavou vránu".

Čtvrtek 7. února

Poslech písní "Co si ptáčci povídají?" /Studánko, rybánko/. Motivované cvičení "Ptačí škola" Pohybová hra "Sýkorky z hnízda ven", říkadlo s pohybem "Vrabci".starší děti - určování hlásky na začátku i na konci slova. 

Pátek 8. února -

Výroba hnízda a ptáčka z keram.hlíny. Logoped.prevence "Na ptáčátka", dechová cvičení s peříčky, prstové cvičení "V hnízdě", procvičení hlásky - P,B,Č. Grafomotorika.  Vycházka do ZOO - Pavilon ptáků.

Výsledek obrázku pro obrázek ptáci a krmítko

Podtéma : U krmelce

Pondělí 11. února

 Přivítání po víkendu, v komunitním kruhu se seznámíme s plánem na tento týden. Cvičení s obručí, pohybová hra "Do brlohu". Práce s obrázky - rozhovor, popis, která zvířátka můžeme potkat v zimě? Která spí zimním spánkem? starší děti - pracovní list, určování hlásky na začátku slova.

Úterý 12. února

Výtvarné hrátky - "Stíny zvířat", práce s pěnou na holení. Motivované cvičení "Na zvířata". Didaktická hra "Stopy" starší děti - pracovní list - zrakové vnímání. Venku budeme hledat stopy ve sněhu. 

Středa 13. února

 Omalovánky. Didaktická hra "Zvířátka v zimě", konstruktivní hra - "Přišel k nám host, spravil nám most". Početní chvilka                   1- 10.   Řešení labyrintu - cesta ke krmelci.

Čtvrtek 14. února

 Cvičení - jóga v Mateřince. Angličtina - opakování básní, nová slovíčka zvířátek. Malované čtení "Zvířátka v zimě". Rytmizace slov. 

Pátek 15. února

Shrnutí poznatků z celého týdne, pohybová hra "Stopovaná". Plavecký výcvik 

 

Výsledek obrázku pro obrázky zvířat v zimě

 

 

Podtéma : Eskymákům těm je prima, nevadí jim velká zima.

Pondělí 18. února

Práce s barvou a štětcem - zimní krajina, mapa Grónska, vlajka. Komunitní kruh - Kdo dnes přišel do školky? Opakování ročního období, měsíce, dne, seznámení s básní Eskymáček. Cvičení "Eskymácká abeceda". Didaktická hra"Kdo žije na sněhu a na ledu?" práce s globusem a mapou /vyhledáme Antarktidu, Arktidu/, kudy se tam jede, seznámení metodou NTC - symboly vlajek , práce s obrázky, znázornění Grónska, vybereme z plyšáků - kdo tam patří. Poslech písně "Grónská písnička". Dle počasí - stavění iglů, bobování.

Úterý 19. února

Skládání puzzle - mapa světa, rozhovor s dětmi nad jednotlivými světadíly, kde žijí Eskymáci? Námětová hra - postavení iglů - seznámení s životem Eskymáků, způsob života,čím se živí, lovení ryb, psí spřežení, postavení kajaku, interaktivní tabule - "Severní ledové království". Překážková dráha - lov Eskymáků, procvičení chůze, běhu, lezení, postřeh, balanční kostky /kry/, honička, rychlost pohybová hra "Na mráz". Starší děti - bodová kresba - rozlišit ledního medvěda od tuleně.

Středa 20. února

Pokus, čarování s vodou - zmrznutí - ledové loďky - ledové domečky - co zmrzlo v ledovci? Námětová hra v herně. Logická hra "Tučňáci na ledu" Obživa Eskymáků - výroba pomazánky z tuňáka - ochutn ávka. Pohybová hra "Na sledě., honička, postřeh. Píseň "Grónská písnička" Grafomotorika - iglů - horní oblouk. Hry se sněhem.

Čtvrtek 21. února

Tvořivá hra s modelínou - stavíme iglů. Starší děti - řešení labyrintu. Pohádka Kostičky - Letem, světem za koštětem. Hry se sněhem - sněhové cestičky.

Pátek 22. února

Námětová hra. Dokončení prací z celého týdne, ověření znalostí, metodou NTC - poznávání vlajek, světadílů.

Výsledek obrázku pro obrázky Grónsko

 

 

 

 

VÁNOCE JSOU, VĚŘ MI, SKORO PŘEDE DVEŘMI

Podtéma : Advent už nám začíná, čerti lezou z komína

 

Pondělí 26. listopadu

Pomoc při úklidu podzimní výzdoby, dokončení čertíků. Komunikativní kruh - zážitky z víkendu, seznámení s plánem tohoto týdne. Vysvětlíme si, co znamená slovo advent - práce s kalendářem. Cvičení motivované čertíky - prolézání tunelem, výstup na žebřiny, kotoul vpřed, čertovská rozcvička, pohybová hra "Na čerta" - honička. Opakování písně pro Mikuláše, pásmo básní a písní na besídku.

Úterý 27. listopadu

Námětová hra "Na čertíky". Pohybová hra "Čert sedí na trůně". Zdobení stromečku na náměstí.

Odpoledne s rodiči - ZAHÁJENÍ ADVENTU S LÍDOU HELLIGEROVOU - pohádkou "Perníková pohádka". Zdobení perníčků s dětmi a rodiči - výroba adventního věnečku z perníku.

Středa 28. listopadu

Výroba Mikuláše z papíru. Komunikativní kruh - logopedická prevence - "Jak si povídají čerti v pekle", uvolnění mimických tvarů, uvolnění čelisti a zúženého hrdla "Chrápající čert"

Opakování pásma na besídku.

Čtvrtek 29. listopadu

Námětová hra "Na čertíky". Starší děti - početní chvilka 1-10, motivací Mikulášská návštěva. Návštěva divadla "Rumcajs".

Pátek 30.listopadu

Plavecký výcvik

Pondělí 3.12.

Výroba čertíků z ruličky od papíru. V komunikativním kruhu se seznámíme s plánem týdne, s lidovou tradicí - Barbora, Mikuláš. Cvičení "Čertí rozcvička". Hudebně pohybová hra "Jak se pozná čert?" Pohybová hra "Na čertí ocásky".

Zkouška pásma na besídku.

Úterý  4.12.

Nadílka Barbory v Mateřince. Pohybová hra "Na brblavého čerta" Logopedická prevence "Jak si povídají čerti v pekle". Opakování písní a čertí rozcvičky na besídku.

Středa  5.12.

Námětová hra "Na peklo". Vysvětlení tradice příchodu Mikuláše, kdo to byl a komu naděluje? Práce s knihou "Český rok". Pohybová hra "Anděl řekl" Generálka besídky.

ODPOLEDNE S RODIČI - MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

Čtvrtek  6.12.

Zhodnocení besídky, zážitky. Co nám přinesl a koho navštívil i doma? Divadlo v Mateřince - hudební pohádka Divadélko Trsátko HK -"VÁNOCE S ROLNIČKOU"

Pátek  7.12.

Zážitky z hudební pohádky- co se nám líbilo?

Plavecký kurz v Hořicích

Výsledek obrázku pro obrázky čertů kreslené

 

Podtéma : Za okny spadla vločka a zvonek cinká...

Vytvoříme pro děti prostor pro pohodu, sdílení, vnímání, souznění, empatii, posilování vzájemných vztahů. Seznámíme se s lid.tradicemi a dáme dětem prostor pro vlastní aktivitu, nápady, vlastní tvoření. Za důležité považujeme, jaké Vánoce si ve školce uděláme a jak je prožijeme Už se na to těšíme...

 

Pondělí 10.12.

Společně se přivítáme a zapálíme si druhou adventní svíčku na věnečku. Připomeneme si vystoupení divadélka Trsátka, určíme si, kterou koledu se naučíme. Společně si zhodnotíme týden plný čertů, hry s peklem a motivovaným cvičením pošleme čerty zpátky do pekla - cvičení na žíněnce - kotoul vpřed, převaly, plížení pod překážkami, přeskakování překážek, vyhledávání cest, výstup na žebřiny, prolézání tunelem. Pohybová hra "Čert sedí na trůně". Rytmizace říkadla - Vánoce jsou, věř mi, skoro přede dveřmi, co se vleče, neuteče, už se těšíme... Rozhovor s děmi, kolik dnů nám zbývá do Vánoc? Práce s interakt.adventním kalendářem. Zdobení stromečku a dopis Ježíškovi.

Úterý 11.12.

Adventní kalendář interaktivně. Asociační hra - Co tě napadne, když řeknu Vánoce? Báseň J.Balíka doprovázená nerativní pantomimou - Cinkylinky zvonek zvoní... Co bude? Co nás čeká? Didaktická hra "Vánoční zpravodajství". Starší děti - pracovní list.

Středa 12.12.

Adventní kalendář interaktivně. Omalovánka k výrobě Betlému. Pohybová hra "Vánoční cukroví". Báseň Z.Špůrové -Cukroví. Tvořivá hra s nůžkami, lepidlem a barvami.

Čtvrtek 13.12.

Adventní kalendář. Svátek Lucie - lid.tradice. Modelování - pečeme cukroví, pleteme vánočky. Pantomima - Co dělají lidé před Vánoci? Práce s obrázky - popis.Poslech pohádky J.Čapka - O Vánocích, které nechtěly být". Kapříková honička. Didaktická hra "Na dárečky". Grafomotorika - dárky.

 

Pátek 14.12.

Adventní kalendář. Omalovánky, dokončení prací z celého týdne. Plavecký výcvik.

 

Pondělí 17.12.

 Výroba vánočního přání. V komunikativním kruhu si zapálíme třetí svíčku na věnečku, seznámíme s plánem týdne.Adventní kalendář interaktivně.  Cvičení "Vánoční stromeček". Pohybová hra "Kapříkova honička". Práce s obrázky - vánoční tradice a zvyky, které známe? 

Úterý 18.12.

Adventní kalendář interaktivně. Vánoční besídka - čekání na Ježíška, vyzkoušíme si vánoční zvyky - rozkrojení jablíčka, pouštění lodiček, házení bačkorou. Poslech a zpěv vánočních koled u stromečku.

 

Středa 19.12.

Hry s novými hračkami od Ježíška. Adventní kalendář interaktivně. Báseň - "Těšíme se na Vánoce" - rytmizace slov. Sluchová hra - Kdo zvoní? Vycházka k vánočnímu stromu a Betlému. Seznámení s legendou - narození Ježíška. 

Čtvrtek 20.12.

Adventní kalendář interaktivně, plnění úkolů. Cvičení - jóga. Poslech pohádky - "Vánoční příběh", práce s textem /časopis Dráček/. Pracovní list. Vycházka - pozorování kaprů.

Pátek 21.12.

Hry s novými hračkami, najdeme jim při úklidu správné místo, kam je uložíme. Adventní kalendář interaktivně. PLAVECKÝ VÝCVIK.

 

Čas vánoční - doba, do níž křesťané zasadili narození Ježíše, symbolizuje nový a lepší život . Přicházejí Vánoce, čas opředený zvláštním kouzlem, vzpomínkami, nadějemi, láskou, ale taky čas zabalený do hektických příprav a nákupní horečky, které se pro mnohé dospělé stává stresem, presem a děsem. Přeji Vám, aby jste společně s dětmi prožili období vánoční obyčejně, lidsky, hladivě a hravě. Aby u vás o Vánocích bylo hezky vánočně, aby tím jediným zážitkem nebyl jen stres a spousta dárků pod stromečkem. Zážitek se sice nedá zabalit do zlatého papíru, ale zůstává...

Krásné Vánoce Vám všem. Staňková Ivana, řed.

 Výsledek obrázku pro obrázky vánoční

 

 

 

ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD TAK SE UMÍ PODZIM SMÁT.

Podtéma :    Od pohádky do zahrádky.

Pondělí  1. října

Výzdoba třídy - Podzim vešel do dveří... Rozhovor s dětmi "Co všechno vlastně podzim dovede?" Pohybová hra "Na řepu".  BRUSLENÍ.  Sběr barevného listí na stadionu.

Úterý  2. října

Tvořivá hra s keramickou hlínou, otiskování listů. Komunikativní kruh  vyhledávání obrázků k podzimu, procvičení zrakové percepce. Kalendář přírody. Motivované cvičení "Zdravíme tě, podzime". Pozorování změn v přírodě. Sběr kaštanů a žaludů.

Středa 3. října

Nabídnutá činnost - omalovánky, otiskování listů temp.barva. Komunikativní kruh - rozvoj fonematického sluchu - určování hlásky na zač.slova, rytmizace slov. Motivované cvičení "Zdravíme tě, podzime" pokračování. Didaktická hra "Na hospodáře". Procvičení barev, reakce na slovo, postřeh.

Čtvrtek  4. října

Logopedická prevence - "Halí, belí, kdo vzal zelí?" Grafomotorika. Využití interakt.displeje, velký arch papíru. starší děti - pracovní list - dokonči obrázek. Barevné kamínky - interaktivní program - pojem prázdný x plný, velký x malý, určování počtu - st.děti číslice 1-6.

Pátek  5. října

Dokončení prací z celého týdne - podzimní dekorace, omalovánky.. Hry s interaktivní tabulí - řešení úkolů . Komunikativní kruh - shrnutí poznatků z celého týdne, vyjmenovat znaky podzimu, otázky x odpovědi / co mají stroma na větvích? co dělá listí na podzim? Odkud padá listí? Co pohání listí ve vzduchu?/  Motivované cvičení - Řepa H.Volfová Didaktická hra "Proč pěstujeme řepu?" , "Jak vzniká cukr?" Třídění obrázků - které potraviny obsahují cukr a co ne? 

Pondělí 8. října

Výroba draka na Drakiádu - kolektivní práce. Tvořivá hra s modelínou na téma ovoce, zelenina. Motivované cvičení s míčky /jablíčky/.  BRUSLENÍ

Úterý 9. října

Námětové hry v herně "Na obchod". Cvičení s říkadly. Podzimní hádanky. Práce s interaktivní tabulí - Barevné kamínky - Ježkovy úkoly - Co roste na stromě, na keři..., rytmizace slov. Dú - co si děti přinesly? pojmenování ovoce a zeleniny.  Podzimní práce na zahradě, podzimní úklid.

Středa  10. října

Motivované cvičení -  Podzim vchází do dveří. Poznávání ovoce a zeleniny podle chuti, třídění podle velikosti. 

Keramika - podzimní strom. Vycházka nad parkem, pozorování změn v zahrádkách.

Čtvrtek 11. října

Nabídnutá činnost - tématická kresba - ovoce na míse. Práce s písní "Měla babka..." početní chvilka, mazurka. starší děti - řešení labyrintu "Ježek".

Pátek 12. října

Dokončení prací z celého týdne. Grafomotorika - jablíčka. Výroba ovocného salátu - krájení, pojmenování.....  Angličtina - barvy. Pobyt venku - stopovaná - 

Pondělí 15. října

Rozhovor s dětmi v komunikativním kruhu - zážitky z víkendu, z Drakiády na Zvičině. Didaktická hra "Na hospodáře", kde si zopakujeme názvy ovoce a zeleniny, význam pro naše zdraví. Píseň "Podzim je tady". Hudebně pohybová hra "Hruška". BRUSLENÍ

Úterý 16. října

Zásoby na zimu - krájení jablíček, sušení křížal. Interaktivní tabule - "Zásoby na zimu" určování nahoře, dole, uprostřed. Motivované cvičení "Zdravíme tě podzime". Účast na závodech TRIATLON - jízda na koloběžce, hod na cíl, běh. Pokus s mrkví /mrkev, voda/

 

Středa 17. října

Interaktivní program pro děti - divadelní agentura Brno, Ivan Urbánek - Jak se chovat ve školce i na ulici -

Rozhovor s dětmi - mravní ponaučení, vycházka do města - správné chování na ulici, přecházení vozovky, pozorování dopravního ruchu.

 

Čtvrtek 18. října

Práce s interaktivní tabulí - rozlišení ovoce a zeleniny - st. děti a ml.děti - pojmenování ovoce a zeleniny "Ježkovy úkoly" rozlišení velké, malé, procvičení barev.

JÓGA

Pátek 19. října

 Didaktická hra "Ovoce", skládání puzzle. Komunikativní kruh - písničky o zelenině a ovoci - jaké známe? /Šel zahradník do zahrady, Cibulenka, Měla babka, Halí - belí, Koulelo se koulelo/ cvičení s míčky, honička "Na vitamíny a bacily".                                                            Starší děti - "Zeleninový diktát", mladší děti - vybarvení jablíčka, hrušky. Logopedická prevence - Halí, belí - kdo vzal zelí - 

 

 

 Výsledek obrázku pro zahrádka obrázky

 

Potéma : Stromy kolem nás

od 22. - 26. října

Pondělí 22.10.

Přivítání po víkendu, seznámení s plánem týdne, poslech písně "V lese". Motivované cvičení "Jak roste strom" .   BRUSLENÍ

Úterý 23.10.

Výtvarná činnost - kouzelný list. Cvičení s tyčemi. Báseň - "Les". /Les je spousta různých stromů, tráva, mech a keře k tomu. Les má listí, jehličí, do lesa moc nefičí./ Didaktická hra "Kam se zakutálely..? Pojmenování různých stromů, plodů, listů... přiřazování,  st.děti - pracovní list.

Středa  24.10.

Pohybová hra "Hledání v lese". Práce s knihou, vyhledávání stromů, keřů, pojmenování. Hra - Loto-trio "Stromy". Angličtina - barvy. Vycházka do parku - prohlížení struktury kůry u stromu /pokus s voskovými pastely/.

Čtvrtek 25.10.

Omalovánky. Opakování cvičení z jógy. Výlet do lesa, pozorování stromů, listnaté, jehličnaté, pojmenování, sběr přírodnin, lesní patra.

Pátek 26.10.

 Pracovní činnost - strom. Hádanky. Didaktická hra "Stromy z lesa". Početní chvilka s přírodninami, ml.děti 1-4, st.d. 1-10, využívání pojmů - více, méně, stejně, třídění.

 

Výsledek obrázku pro obrázky stromy kreslené

 

Podtéma : Heleďme se, co je v lese...

od 29. října - 2. listopadu

Pondělí 29. října

Vypravování zážitků z víkendu. Výroba ježka z brambory. V komunikativním kruhu se přivítáme písničkou "V lese". Didaktická hra "Podzimní košík" - shrnutí poznatků z minulého týdne - přiřazování obrázků stromů a plodů, seznámení se zvířátky z lesa. BRUSLENÍ - závěr.

Úterý 30.října

Rytmická, ozvěnová hra - "Javor, bříza, dub". Motivované cvičení "Podzim", cvičení podle hudby. Napodobování zvířátek. Poslech pohádky "Dvě veverky v jednom lese". Hudebně pohybová hra "Veverka Čiperka". Starší děti - pracovní list -"Rychle do pelíšku". Pozorování veverek v parku, doneseme jim oříšky.

Středa 31. října

Nabídnutá činnost - omalovánky. Komunikativní kruh - "Kdo dnes přijde do školky?" Výukový program Střediska ekologické výchovy PAVUČINA SEVER  "Krtek a podzim" . V programu - dramatizace "Jak se chystají zvířátka na zimu"?  Skládanka - Ježčí potrava. Dramatizace "Strom na podzim". Poznávání stromů a plodů - skupinová hra. Poznávání živočichů podle zvuků. Tento program je zaměřen na probíhající změny v přírodě, buduje u dětí kladný vztah k přírodě.

Čtvrtek 1. listopadu

Vypravování zážitků z minulého dne - co se nám líbilo, co nelíbilo, ověření poznatků, pochvala, povzbuzení. Říkadlo s pohybem - V lese. Logopedická prevence - dechová cvičení, AC hlásky -S-. Interaktivní tabule - hra na postřeh a orientaci, tvoření vět "Co viděl ježek"? Výtvarná chvilka na téma LES.

Pátek 2. listopadu

Komunikativní kruh - shrnutí poznatků z celého týdne - otázky x odpovědi /zvířátka z lesa, typické vlastnosti a způsob života, zimní spánek/ Motivované cvičení "Zásoby Čiperky na zimu" - běh poskoky, slalom, žebřiny, házení do dálky. Píseň "Veverka Čiperka". Početní chvilka - Veverka si na zimu, rychle shání svačinu, dostala tip od lišky, ať natrhá oříšky. Hra s oříšky - počet 1-6, více - méně - stejně - o kolik ,  barvy, odstíny. 

 Výsledek obrázku pro obrázky zvířátka v lese

 

Podtéma : V tichém lese se jen šeptá, tam se nikdo na nic neptá...

od 5. listopadu - 9. listopadu

 

Pondělí 5. listopadu

Přivítání po víkendu, vypravování zážitků, opakování básní. Motivované podzimní cvičení, pohybová hra "Na medvěda". Dramatizace pohádky "Jak krtek uspával zvířátka na zimu". Práce s obrázky - která zvířátka přes zimu spí? Pohybová hra "Kdo spí a kdo ne". Práce s knihou a samolepky - pojmenovávání zvířátek z lesa. Hra se stíny.

Úterý 6. listopadu

Výroba muchomůrek z papíru, práce s barvou, nůžkami a lepidlem. Pohybová hra "Na houbaře", báseň "Táta náš šel na houby", rytmizace slov. Didaktická hra "Houby" starší děti - pracovní list "V lese", mladší děti hra z PET víčky - stavění houby.

Středa 7. listopadu 

Motivované cvičení "Jak roste strom". Pohybová hra "Hledání v lese". Hra LOTO-TRIO - Stromy. Početní chvilka - pojmy více, méně, vysoký, nízký.

Čtvrtek 8. listopadu

Cvičení jóga, pohybová hra "Na medvěda". Práce s keramickou hlínou - dárek pro rodiče.

Pátek 9. listopadu

Dokončení prací z celého týdne. Námětové hry, hádanky, Člověče, nezlob se - otázky x odpovědi - ověření poznatků chování v lese. Výlet do lesa. Odneseme zvířátkům nasbírané kaštany a žaludy, budeme pokračovat ve stavbě domečků pro zvířátka, zdolávání přírodních překážek.

 

 

Podtéma : Pošlete tu zprávu dál, že už přijel bílý král.

v týdnu od 12. - 16. listopadu

Pondělí 12. listopadu

Společně se přivítáme písničkou "První vločky", vysvětlíme si, co ta slova znamenají. Seznámení s legendou o svatém Martinovi. Cvičení s tyčemi "Zahrajem si na koníky".Grafomotorika - skoky koníka - horní oblouk.

Úterý 13. listopadu

Tvořivé vyrábění - husy - z papíru, práce s lepidlem. Dramatizace příběhu "Martin veze sníh". Starší děti - řešení labyrintu, mladší děti - běh vyznačenou trasou.

Středa 14. listopadu

Dokončení prací - husy. Grafomotorika, interakt.tabule -Martin hází vločky, na pejsky a kočky. Melodizace říkadla "První vločky" Rytmizace, využití rytmických orfových nástrojů. Starší děti - sluchová hra, procvičení sluchové paměti "Martin jede na koni.." Mladší děti - rozvoj pasivní slovní zásoby- otázky x odpovědi.

Čtvrtek 15. listopadu

Logopedická prevence - dechová cvičení, usměrňování výdechového proudu, foukání do husích peříček, artikulační cvičení, hybnost jazyka - zvukomalba koně.

JÓGA

Pátek 16. listopadu

Hádanky. Seznámení s plány na další dny - kdy se budeme již připravovat na Mikulášskou besídku, nacvičíme básně, písně, tanečky. Seznámení děti - jejich role v pohádce - Čertí škola. Dle počasí - návštěva útulku - pozorování koní, jízda.

Výsledek obrázku pro obrázky sv. martin

Podtéma  :  Podzim už má na kahánku ...

od 19. - 23. listopadu

Pondělí 19. listopadu

Výroba ozdob na vánoční stromeček z přírodnin na náměstí. Exkurze do vánočních ozdob.

Úterý 20. listopadu

Rozhovor s dětmi o včerejší návštěvě a výrobě vánočních ozdob. Čertovská rozcvička. Seznámení, opakování básní na Mikulášskou besídku.

Středa 21. listopadu

Výroba řetězů z papíru, práce s nůžkami a lepidlem. Cvičení - Čertí škola. Pohybová hra "Anděl řekl". Nácvik Mikulášské besídky - písně s pohybem, básně.

Čtvrtek 22. listopadu

Keramika - vločky. Čertí rozcvička. Pohybová hra "Čertí ocásky".

Pátek 23. listopadu

 Dokončování prací z celého týdne, grafomotorika - čerti. Čertí rozcvička. Smyslová hra "Koho odnesl čert?" Pásmo básní, písní, tanečků.

 

 

   

ZÁŘÍ ODEMYKÁ ŠKOLU, S EMILKOU A EMILEM BUDEM SI HRÁT SPOLU.

 Pojďte s námi do pohádky

 

Pondělí 10. září

Přivítání po víkendu Kašpárkem. Ten nás seznámí s plánem tohoto týdne, se symboly pohádek / zvonek, klíč, drak, oříšek/, které potkává v pohádkách.

Cvičení zaměřené na horní končetiny, pohybová hra "Na bublinu".  Kimova hra.

Úterý 11. září

Opakování básně "Do školy a do školky" . Cvičení zaměřené na dolní končetiny, běh s vyhýbáním, přeskakováním, podlézáním.

Kašpárek nás zavede do pohádek a seznámí nás s hlavními postavami Krkonošských pohádek - kdo je to Krakonoš, jaké má přátelé a nepřátelé..., pohádka "Jak Trautenberk chtěl peříčko z Krakonošovy sojky". Dechová cvičení s peříčkem.

Středa 12.září

Cvičení s bubínkem, reakce na signál. Kresba Krakonošových her, stříhání, lepení Krakonoše. Grafomotorika na inerakt.tabuli a na papír, st.děti - Krakonošovy hory, ml.děti - vajíčka od sojky. Sluchová hra "Kde je sojka?"

Čtvrtek 13. září

Dokončení výtvarné práce.

Poslech pohádky "Jak chtěl Trautenberk sníst vejce od Krakonošovy sojky", otázky x odpovědi, seznámení s plánem výletu - "Na záchranu sojčího hnízda". Didaktická hra "Kam se ztratilo sojčí vejce?" orientace v prostoru

Překážková dráha v parku, zdolávání přírodních překážek.

Pátek 14. září

 

Výlet do Jičína - MĚSTO POHÁDEK. POHÁDKOVÉ ČAROBEJLÍ Z KRKONOŠ A PODKRKONOŠÍ - ZAPOJENÍ DO INTERAKTIVNÍ POHÁDKY "ZACHRAŇ SOJČÍ HNÍZDO". DĚTI BUDOU V MATEŘINCE DO 8.00HOD.

 

Výsledek obrázku pro jičín město pohádky 2018

Pondělí 17. září

Pohádková školička, vypravování zážitků z výletu, vyhledávání obrázků pohádek z časopisů Sluníčko, které jsme si přivezli. V komunikativním kruhu si poslechneme píseň Večerníček. Báseň "Večerníček". Starší děti pracovní list - vybarvování podle pokynů - trpaslíci z pohádky. Pohádka - interaktivně, přiřazování, hledání rozdílů, určování pohádek.

 

Úterý 18. září

Skládání pohádkových karet podle děje, omalovánky, loutkové divadlo. Pohádkové hádanky. Moje nejoblíbenější pohádka - děti si mohou přinést svoji nejoblíbenější knihu. Pohádkové cvičení "Karkulka". Starší děti řešení labyrintu - cesta prince na zámek.

Středa 19. září

Motivační cvičení s pohádkou "O Smolíčkovi".

Divadlo v Mateřince - Úsměv, L.Frištenské "O kamarádství".

Čtvrtek 20. září. 

Námětové pohádkové hry podle volby dětí. V komunikativním kruhu si budeme vypravovat zážitky z divadla, otázky x odpovědi. Rozcvička s Karkulkou, pohybová hra "Na vlky a Karkulky", "Ferda mravenec" - říkadlo s pohybem.

Pátek 21. září

 Společenská hra domino, st.děti - hledání chyby v pohádkovém pracovním listu. Pohádkové puzzle. Námětové hry. Pohybová hra "Rozsypané korále", cvičení s míčky. Dokončení prací z celého týdne, práce s časopisem - hledání rozdílů, popletená pohádka, co do pohádky nepatří  a  interaktivně. Logopedická prevence - dechová cvičení, procvičení mluvidel, čelistní úhel - motivované pohádkou Karkulkou. Grafomotorika.

Výsledek obrázku pro obrázky z kreslených pohádek

Pondělí 24. září

Námětové hry v herně. Motivované cvičení s míčky.  BRUSLENÍ

Úterý 25. září

Omalovánky. Cvičení s pohádkou "O řepě". Skládání obrázk pohádky podle děje. St.děti - určování prostorové orientace - před, za, vedle, mezi, nahoře, dole, početní řada 1 - 6. Pracovní list předškoláci. Malba řepy - prstové barvy.

 

Středa 26. září

 

Pohádka "O Budulínkovi" - malované čtení. Pojmenování hudebních nástrojů, které měl dědeček s babičkou? Grafomotorika. Předškoláci - pracovní list.

Čtvrtek 27. září

Pohádkové hádanky. Gymnastika mluvidel - Pohádka pro jazyk "Jak třída Berušek jela na výlet".  JÓGA

 

Pátek 28. září    

 Státní svátek

 

 

 Podtéma : Když de dáme dohromady, tak nám bude dobře tady

v týdnu od  3. září - 7. září 2018

PONDĚLÍ 3. ZÁŘÍ

 Omalovánky - Pravidla naší třídy - dnes se zaměříme hlavně na srdíčkové pravidlo. Společně se přivítáme s Emilkou a Emilem /maskoty třídy/, kteří si budou hrát s námi, seznámí nás s pravidly správného chování. Naučíme se básničku k rannímu rituálu, připomeneme si písničku "Už jsme spolu". Cvičení podle hudby D.Patrasové "Pojďte děti se mnou do školy", říkadlo s pohybem - "Když jsi mezi kamarády". Vycházka v okolí Mateřinky pozorování prací u ZŠ, vycházka do parku na hřiště, dodržování bezpečnosti, uposlechnutí pokynů.

 

ÚTERÝ 4. ZÁŘÍ

 Tvoření "To jsem já", práce s nůžkami, pastelkami a lepidlem. V komunikativním kruhu si připomeneme báseň a píseň k rannímu rituálu, maňásková hříčka s Emilkou a Emilem - "Nepořádníček". Cvičení s bačkorkami. Grafomotorika - ml.děti - zamotané tkaničky, st.děti - svislé čáry - paci, paci pacičky..., využití interakt.tabule. Starší děti - vázání uzlíků. Didaktická hra "Ztracená bačkorka" procvičení prostorové orientace.Píseň "Ztratila Lucinka bačkorku", báseň "Do školy a do školky". Pobyt venku - pozorování změn v přírodě po dešti.

 

STŘEDA 5. ZÁŘÍ

 Dokončení tvoření z minulého dne. Poslech pohádky v komunikativním kruhu -Vítek jde do školy. Co znamená kapičkové a mydlinkové pravidlo? Jak si správně myjeme ruce? Názorná ukázka v umývárně, myjeme se s básničkou.Opakování básně - To jsou prsty..,pojmenování prstů, určování počtu. Cvičení - Když jsi mezi kamarády- Vycházka na hřiště - houpačky, skluzavka, míčové hry.

 

ČTVRTEK 6. ZÁŘÍ

 Dokončení omalovánek, opakování básní a písní, účast na Běhu naděje - humanitární akce na podporu výzkumu rakoviny. Prosíme sportovní oblečení a obuv.

 

PÁTEK 7. ZÁŘÍ

 Omalovánky, konstruktivní a námětové hry v herně, s tím i souvisí pořádničkové a košťátkové pravidlo, dnes se hlavně zaměříme na pusinkové a ouškové pravidlo. Logopedická prevence - posíláme pusinky, rytmizace, dechová cvičení a sluchová hra. Zopakujeme si pravidla kultury stolování - popřejeme si dobrou chuť, nemluvíme s plnými ústy, správné držení lžíce, používáme ubrousky. Po jídle si uklidíme nádobí a zastrčíme židličku.

 

 Výsledek obrázku pro obrázky pravidel v mÅ¡

 

NA ZEMI TEĎ SEDÍME, ZA RUCE SE DRŽÍME.

POPŘEJEM SI DOBRÝ DEN, AŤ JE KAŽDÝ SPOKOJEN.

AŤ SE MÁME HODNĚ RÁDI, JSME SKVĚLÝMI KAMARÁDY.

 

 KDYŽ JSI MEZI KAMARÁDY - TLESKEJ RUKAMA. KDYŽ JSI MEZI KAMARÁDY - DUPEJ NOHAMA. KDYŽ JSI MEZI KAMARÁDY - POZDRAV SE S NIMI. KDYŽ JSI MEZI KAMARÁDY ZABĚHEJ SI S NIMI. KDYŽ JSI MEZI KAMARÁDY - ZASKÁKEJ SI A TEĎ VŠECHNO DOHROMADY - TLESK, DUP, AHÓJ,BĚH, SKOK.

DO ŠKOLY A DO ŠKOLKY, NOSÍVÁME BAČKORKY,

DO ŠKOLKY MALIČKÉ, DO ŠKOLY VĚTŠÍ, KAŽDÁ TA BAČKORKA JE PŘECI NĚČÍ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Říkadla s pohybem, sezn. s novým "V lese". Pohybová hra "Na houbaře". Logopedická prevence - dechová cvičení. Vypravování zážitků z lesa, třídění větviček a plodů, přiřazování. Co mají houby společného a čím ?

TOP