ZIMĚ VLÁDNE PROSINEC, LEDEN, ÚNOR ŠUP NA PEC.

Podtéma : Na tři krále o krok dále    K+M+B

Pondělí 6. ledna

Vypravování zážitků z Vánoc, vánočních prázdnin, dárky od Ježíška, co se v kalendáři změnilo? Seznámení s legendou Tří králů, o tom, jak se narodil Ježíšek. Práce s knihou "Jak to žije v jesličkách?  Nácvik koledy  -  My Tři králové . Překážková dráha - Kudy do Betléma?

Úterý 7. ledna

Příprava kostýmů.  Opakování koledy. Dramatizace příběhu "Zelená se louka".

Středa 8.ledna

Rytmizace říkadla - Ty jsi král, využití rytmických nástrojů. Pohybová improvizace - Tři králové v koruně. .Tříkrálová koleda v našem městě.

Čtvrtek 9. ledna

Pohybová hra "Král sedí na trůně". Výtvarná chvilka - kresba na námět. ANGLIČTINA

Pátek 10.ledna

Dokončení výtvarných prací. Shrnutí poznatků z celého týdne didaktickou hrou - Dary Ježíškovi.Grafomotorika - "Kreslíme si korunu".

 

Související obrázek

Podtéma : Kdy už přijde zima?

Pondělí 13. ledna

Zhodnocení tříkrálové sbírky, zážitky, postřehy z návštěvy útulku. Didaktická hra "Co se v zimě změnilo?" Vezmeme si kukátko a představíme si, co vše můžeme  v zimě vidět?  NÁVŠTĚVA TĚLOCVIČNY , překážková dráha, pohybová hra "Na mrazíky".

Úterý 14. ledna

Kolektivní výroba Paní Zimy. Motivované cvičení "Paní Zima jede". Práce s obrázky - znaky zimy.  ANGLIČTINA

Středa 15. ledna

Výtvarná činnost - "Zima za oknem" - malba solí. JÓGA. Připomenutí písně z loňského roku "Paní Zima", nácvik.  Jaké pohádky známe se zimní tématikou ?

Čtvrtek 16. ledna

Pokus voda a led. ANGLIČTINA

Pátek 17. ledna

Didaktická hra "Zima je bílá a studená" - zaměření na přídavná jména. Početní chvilka s vločkami, využití příslovců místa, st.děti - pracovní list - zimní labyrint, ml.děti - grafomotorika - svislé čáry.

Výsledek obrázku pro paní zima obrázky

Podtéma : V zimě všechny děti láká - postavit si sněhuláka...

Pondělí 20. ledna

Poslech básně - Sněhulácká pohádka, opak.písně "Paní Zima". NÁVŠTĚVA TĚLOCVIČNY - motivované cvičení "Mráz, vrabec a sněhulák". Pohybová hra "Koulovaná".

Úterý 21. ledna

Námětová hra - Zimní království. Práce s knihou V.Fischer - Chumelí se, chumelí. Didaktická hra "Pod sněhovou peřinou" / určování hlásky na zač.slova, rytmizace, záznam počtu slabik ve slově, záznam počtu slabik, sluchová diferenciace/. Kresba na námět písně Paní Zima.

Středa 22. ledna

Cvičení s hudbou, procvičíme chůzi, běh, poskoky, házení jednoruč horním obloukem. Postavíme sněhuláka, práce s obrázky - procvičíme početní řadu 1-10, určování velikostí, barev.Grafomotorika.

Čtvrtek 23. ledna

st. děti - řešení labyrintu - Ztracená Sněhulka. ml.děti - vymýšlení cestiček, jdeme po stopách... stopy ve sněhu. ANGLIČTINA

Pátek 24. ledna

Logopedická prevence - hláska -S-. Tvoření vět ze slov. Sluchová hra "Na ozvěnu". st. děti - pracovní list, ml.děti - grafomotorika - sněhové koule.

 

 

Související obrázek

Podtéma :  Milá Aničko, donesu ti psaníčko...

Pondělí 27. ledna

Seznámení s básní "Listonoš". Tělocvična. Pohybová hra "Dopis".

Úterý 28. ledna

Sledování pohádky "Pošťák Pat a dopisy na ledu"  ANGLIČTINA.  Návštěva pošty.

Středa 29. ledna

Námětová hra "Na poštu" . JÓGA.  NÁVŠTĚVA DIVADLA - VELKÁ POŠŤÁCKÁ POHÁDKA / K.Čapek/.

Čtvrtek 30. ledna

Výtvarná chvilka - kresba na námět - poštovní auto. Rozhovor o divadelní pohádce. ANGLIČTINA

Pátek 31. ledna

Výroba pana listonoše. Didaktická hra "U poštovní přepážky". Logopedická prevence - hláska na zač. slova, vymýšlení slov na hlásku - P,L. st.děti - labyrint.

 

 

 

 

VÁNOCE JSOU VĚŘ MI, SKORO PŘEDE DVEŘMI

Podtéma : Vstávej, vstávej ratata, Advent ťuká na vrata...

Pondělí 25. listopadu

Vypravování zážitků z víkendu - rozsvěcení vánočního stromu, co znamená slovo ADVENT? Opakování písní na besídku. Tělocvična - čertí rozcvička.

Úterý 26. listopadu

Básně na besídku - individ.procvičování. BRUSLENÍ.

Středa 27. listopadu

Výtvarná chvilka

Čtvrtek 28. listopadu

Logopedická prevence. Čertí cvičení.  ANGLIČTINA

Pátek 29. listopadu

Zkouška - pásmo na besídku.

Výsledek obrázku pro obrázky mikuláše a čerta

Podtéma : Za okny spadla vločka a zvonek cinká, těšíme se na Ježíška...

Pondělí 9. prosince

Návštěva tělocvičny, motivované cvičení "Čertí škola"

Úterý 10. prosince

Výroba vánočního přání. BRUSLENÍ.

Středa 11. prosince

 Didaktická hra "Andělské přání",  poslech a zpěv koled. Výroba andílka z papíru. Návštěva tanečního vystoupení v Hankově domě, Angeles.

Čtvrtek 12. prosince 

 Poslech příběhu s vánoční tématikou - Vánoce s Františkem.  ANGLIČTINA.

PÁTEK 13. PROSINCE

Výtvarná chvilka - kresba na námět. Vycházka na náměstí k Betlému - seznámení s postavičkami, výzdoba ulic našeho města, výloh obchodů, prodej vánočních stromečků, kaprů.

Pondělí 16. prosince 

Píseň "Vánoční stromeček". Adventní kalendář interaktivně.  Návštěva tělocvičny.

Úterý 17. prosince

Adventní kalendář - interaktivně + tužka albi. ANGLIČTINA.

Středa 18. prosince

Cvičení jóga. Dopolední besídka - čekání na Ježíška. Vánoční zvyky a tradice.

Čtvrtek 19. prosince 

Hry s novými hračkami, správné zacházení s hračkami, seznámení s pravid ly her. ANGLIČTINA.

Pátek 20. prosince

Výlet do lesa, Vánoce pro zvířátka.

 

Výsledek obrázku pro obrázky vánoční stromeček

ZÁŘÍ, ŘÍJEN LISTOPAD, TAK SE UMÍ PODZIM SMÁT.

Téma - Heleďme se, co je v lese...

Pondělí 30. září

Výroba podzimní dekorace. Přivítáme se písničkou "V lese". Vyhodnotíme si úkoly z angličtiny. Opakování básně "Podzim". Motivované cvičení "Podzim" s hudbou. Didaktická hra Kalendář přírody - vyhledávání obrázků k podzimu, přiřazování plodů a listů, vetviček  hrou - "Kouzelný košík". Grafomotorika - st.děti - jednotažka - list, ml.děti - vybarvení listu temp.barvou/opak barev anglicky/. Vycházka do parku - sběr kaštanů.

Úterý 1. října

Omalovánky, lístečkové domino. Rytmická, ozvěnová hra - V jednom lese. Seznámení - informace o výletu - kam pojedeme, jak se chováme v lese - Pravidla chování v lese, lesní patra, co do lesa patří, nepatří.. popis obrázku. Nácvik písně "V lese".

Středa 2. října

Výlet do Krkonoš. Stezka korunami stromů.

Čtvrtek 3. října

Říkadla s pohybem - "V lese", pohybová hra "Na houbaře", logopedická prevence - dech.cvičení s lístečky. Zážitky z výletu - vypravování, nepřekřikovat se, nechat domluvit kamaráda, používat celé věty... ověření poznatků hrou "Lesní brána.  ANGLIČTINA

Pátek 4. října

Opakování básně, písně. Motivované cvičení "V lese" . Shrnutí poznatků, zážitků z celého týdne otázky x odpovědi. Početní chvilka 1-10, přidáváním, kolik, více, méně, stejně. Grafomotorika.

Výsledek obrázku pro obrázky lesa kreslené

Téma týdne - V tichém lese se jen šeptá, tam se nikdo na nic neptá..

Pondělí 7. října

Opakování básně - Podzim. Motivované cvičení "Když jsi mezi kamarády", rotace. Pohybová hra "Na ježka". Práce s obrázky "Kdo bydlí v lese?" st.děti pracovní list

Úterý 8. října

Omalovánky. ANGLIČTINA. Návštěva divadla "Pyšná princezna".

Středa 8. října

Jóga - pohádka "O ježkovi". Mravní ponaučení - jak se chováme v lese, k přírodě, ke zvířátkům? Výroba ježka - práce s nůžkami. Hádanky z lesa.

Čtvrtek 9. října

Výroba draka na Drakiádu. Motivované cvičení se zvířátky. ANGLIČTINA.

Pátek 11. října

Cvičení s hudbou - Podzim. Páce s časopisem Puntík "Záhada poničeného stromu.

 

Sada roztomilých volně žijících zvířat — Stockový vektor

Pondělí 14. října

Námětová hra"Kamarádi z lesa". Rozhovor s dětmi o sobotní drakiádě. Návštěva tělocvičny - motivované cvičení - cvičíme se zvířátky , zaměříme se na plnění úkolů z projektu Sokol, chůze, běh, skok přes překážky, překážková dráha - švédské lavičky, žebřiny, švédská bedna, jízda na koloběžce.

Úterý 15. října

Výtvarná chvilka - otiskování listů. Zahájení školičky bruslení. Ml.děti - účast v soutěži MINITRIATLON.

Středa 16. října

Námětová hra "Kamarádi z lesa". Práce s interaktivní tabulí - postřeh, rychlost, hry ve dvojicích z programu LES , poznávání lesních zvířátek, jejich typické vlastnosti, způsob života/Barevné kamínky, Přikrylová/ Kniha - Co se děje v lese.

Čtvrtek 17. října

Práce s knihou A.Popprové - Pavoučí prázdniny. Logopedická prevence. ANGLIČTINA

Pátek 18. října

Výlet na dětské hřiště do Nemojova. Sběr barevného listí .

Výsledek obrázku pro kniha Co se děje v lese

Pondělí 21. října

Návštěva tělocvičny - překážková dráha s využitím laviček, švédské bedny, žíněnek, kladiny, žebřin. Pohybová hra "Sadaři"/štafeta/.

Úterý 22. října

Bruslení. Mladší děti - výlet na stadion - na hřiště.   ANGLIČTINA.

Středa 23. října

Jóga, opakování pozic, zaměření na správné dýchání do bříška s využitím lávových kamenů. Poslech písně "Svačina". Didaktická hra "Na zahradníka" - poznávání ovoce. Pohybová hra - Kompot. Nácvik básně "Ovoce".

Čtvrtek 24. října

Práce s interaktivní tabulí - Ježkovy úkoly/zraková paměť/. Opakování básně. ANGLIČTINA.  Vycházka k zahrádkám nad parkem.

Pátek 25. října

Výtvarná chvilka - Zavařovačky. Zábavné soutěže - "Hledači jablek", "Zasáhni červa","Jablko na hlavě". Poslech písně "Svačina". Poznávání ovoce podle chuti. Hádanky. Grafomotorika - vaříme povidla a červíci.

Výsledek obrázku pro obrázky sklizeň ovoce

 

Téma týdne - Strašidel se nebojíme, dýně mi si zapálíme...

Úterý 29. října

Pomoc při výzdobě třídy a šatny.  Seznámení s pojmy Halloween a Dušičky.  Poslech pohádky "Noční dobrodružství".  BRUSLENÍ.

Středa 30. října

Námětová hra - Strašidelný hrad, využití kostýmů....

Čtvrtek 31. října

Výtvarná chvilka - strašidelné dýně, temp.barva

Pátek 1. listopadu

Výlet do ZOO. Děti budou v Mateřince do 8.00 hod.

 

Výsledek obrázku pro obrázky strašidýlko

Téma týdne - Vitamínku, vitamíne, vylez, my o tobě víme.. pokračování zelenina

Pondělí 4. listopadu

Opakování básně - "Ovoce". Návštěva tělocvičny - motivované cvičení, překážková dráha.

Úterý 5.listopadu

BRUSLENÍ. ANGLIČTINA

Středa 6. listopadu

Jóga. Didaktická hra "Na zahradníka" třídění ovoce a zeleniny - pojmenování. Pohybová hra "Zelenina kořenová". Říkadlo s pohybem - "Koulela se ze dvora" Starší děti - pracovní list - Brambory - zrakové vnímání. Mladší děti - grafomotorika - Sázíme brambory - dolní oblouk.

Čtvrtek 7. listopadu

Práce s interaktivní tabulí - Ježkovy úkoly - početní chvilka

ANGLIČTINA

Pátek 8. listopadu

KERAMIKA - vánoční překvapení. Pohybová hra - "Horký brambor" / házení a chytání obouruč dolním obloukem/. Hádanky. Rytmizace slov. Pracovní list - určování počtu slabik ve slově. Grafomotorika.

Podtéma : Podzim už má na kahánku aneb Na svatého Martina, bývá dobrá peřina.

Pondělí 11.listopadu

Krájení jablíček, sušení křížal. Seznámení s legendou o svatém Martinovi z knihy Čekání na Vánoce - A.Popprová.  TĚLOCVIČNA.

Úterý 12. listopadu

Logopedická prevence, deklamace říkadla, rytmizace, grafomotorika. BRUSLENÍ.

Středa 13. listopadu.

Reflektivní hra "Já o podzimu vím, že....za každý nový objev navlékneme korálek, korálků přibývá a my budeme mít korále vzpomínek a objevů. Vyzkoušíme si je, jsme bohatí, protože toho spoustu dohromady víme a to je důvod k oslavě - Malý podzimní muzikál. Výtvarná chvilka - odkrývací technika - zmizíkem,  Martin veze na zimu, bílou peřinu...

Čtvrtek 14. listopadu

Didaktická hra "Tady vládnu já" - přetahování lanem. Zima už se hlásí o slovo, ale podzim se ještě nechce vzdát své vlády. Chvíli vítězí podzim, chvíli zima, jak už to tak v listopadu bývá. Malý podzimní muzikál - nácvik.

Pátek 15. listopadu

Návštěva divadla - Předvánoční čas - divadlo Loudadlo.

Výsledek obrázku pro obrázek sv. martina

 

Pondělí 18. listopadu

Přípravy na zdobení stromečku na náměstí za Mateřinku - vázání uzlíků a mašliček. Motivované cvičení "Už je konec podzimu - těšíme se na zimu". Pohybová hra "Na mrazíka".  Nácvik na besídku "Malý podzimní muzikál". Výběr rekvizit a kostýmů, rozdělění rolí.

Úterý 19. listopadu

BRUSLENÍ.

Středa 20. listopadu

Jóga. Komunikativní kruh - rozhovor na téma - Jak se v zimě oblékáme? Starší děti - pracovní list, mladší děti - oblékáme panenky. Nácvik "Malý podzimní muzikál"- básně, písně. Zdobení stromečku na náměstí.

Čtvrtek 21. listopadu

Práce s nůžkami - vystřihování vloček. Logopedická prevence - dechová cvičení, nádech nosem, výdech ústy, přerušovaný výdechový proud.., foukání do vloček.

Pátek 22. listopadu

Grafomotorika. Nácvik básní a písní na besídku.

 

Výsledek obrázku pro obrázky už je konec podzimu

 

 

 

 

 

 

ZÁŘÍ ODEMYKÁ ŠKOLU, S EMILKOU A EMILEM BUDEM SI HRÁT SPOLU

Téma týdne -   ŠEL MEDVÍDEK DO ŠKOLKY, VZAL SI S SEBOU BAČKORKY.

PONDĚLÍ 2. ZÁŘÍ

Společně se přivítáme, vzájemně se představíme, budeme si vypravovat, co jsme během prázdnin, dovolených zažili. Seznámíme se, co nás čeká - seznámení s novým projektem "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky". Říkadlo s pohybem - Když jsi mezi kamarády", seznámení s básní "Naše školka", maňásková hříčka "Šel medvídek do školky". Výroba dekorací do oken.

Úterý 3. září

Cvičení s hudbou, radost z pohybu, zaměření na protažení celého těla. Didaktická hra "Kam se Emil schoval?" Seznámení s pravidly - půjčování a uklízení hraček. Kresba na námět - Naše školka, st.děti.  Mladší děti - jablíčko. Vycházka nad parkem - správné přecházení vozovky, umět chodit ve dvojicích, udržovat rozestupy....

Středa 4. září

Píseň - "Už jsme spolu", báseň "Naše školka".Logopedická prevence. Ml.děti - koulení s míčem, st.děti - pracovní list - určování počtu 1-6, barev, předložek - v na, pod,nad, vedle, mezi, za, před....

Čtvrtek 5. září

Cvičíme se zvířátky - zahájení projektu. Zahájení angličtiny. Běh naděje.

Pátek 6. září

Seznámení s pravidly v naší třídě, jaká jsou a k čemu slouží? Rozhovor nad obrázky. Omalovánky.

 

 

 

 

 

 

Výsledek obrázku pro obrázek školka

 

NA ZEMI TEĎ SEDÍME, ZA RUCE SE DRŽÍME.

POPŘEJEM SI DOBRÝ DEN, AŤ JE KAŽDÝ SPOKOJEN.

AŤ SE MÁME HODNĚ RÁDI, JSME SKVĚLÝMI KAMARÁDY.

 

 KDYŽ JSI MEZI KAMARÁDY - TLESKEJ RUKAMA. KDYŽ JSI MEZI KAMARÁDY - DUPEJ NOHAMA. KDYŽ JSI MEZI KAMARÁDY - POZDRAV SE S NIMI. KDYŽ JSI MEZI KAMARÁDY ZABĚHEJ SI S NIMI. KDYŽ JSI MEZI KAMARÁDY - ZASKÁKEJ SI A TEĎ VŠECHNO DOHROMADY - TLESK, DUP, AHÓJ,BĚH, SKOK.

DO ŠKOLY A DO ŠKOLKY, NOSÍVÁME BAČKORKY,

DO ŠKOLKY MALIČKÉ, DO ŠKOLY VĚTŠÍ, KAŽDÁ TA BAČKORKA JE PŘECI NĚČÍ.

 Pondělí 9. září

Komunikativní kruh - opakování básně - "Naše školka", seznámení s plánem na týden. Říkadlo s pohybem - "Když jsi mezi kamarády"..., protažení dolních a horních končetin, rotace. Pohybová hra - "Sejdeme se". Poslech příběhu "Jeden za všechny, všichni za jednoho.." D.Krolupperová z knihy "Draka je lepší poznati aneb o etiketě". Připomenutí, seznámení s pravidlem srdíčkovým, ouškovým a pusinkovým. Sluchová hra - Kukačko, zakukej.

Úterý 10. září

Omalovánky - pravidla soužití ve třídě. Komunikativní kruh - seznámení s želvičkovým pravidlem. Cvičíme se zvířátky - opakování překračování překážek, chůze určeným směrem,  skoky snožmo přes překážky, běh, házení do dálky.  ANGLIČTINA

Středa 11. září

Komunikativní kruh - opakování pravidel, opakování básně. cvičení jóga, rotace. Maňásková hříčka "Je nepořádek v pořádku?" seznámení s košťátkovým a pořádničkovým pravidlem. st.děti - pracovní list. Ml. děti - grafomotorika - bubliny.

Čtvrtek 12. září

Pohybová hra "Na bublinu" - reakce na signál. Připomenutí kapičkového a mydlinkového pravidla. Říkadlo "Prsty"  ANGLIČTINA                                                    Při pobytu venku  budeme malovat bubliny, hry s bublifukem.

Pátek 13. září

Výlet do Jičína. Město pohádky - vypravíme se po stopách loupežníků. Protože máme dobré zkušenosti s hledáním pokladu, vyslyšeli jsme hlášení o ztrátě královského pokladu a vypravíme se na nádvoří královského zámku v Jičíně. Vypravíme se po stopách loupežníků, kteří byli spatřeni v té době u zámecké brány....

 

 

 

 

VYDEJTE  SE  PO  STOPÁCH  LOUPEŽNÍKŮ

Bylo, nebylo jedno království, ve kterém žil tuze lakomý a zlý král. Nespravedlivě kraloval, jeho poddaní museli těžce pracovat a téměř zadarmo. Okolo zámku byl hluboký les, ve kterém přebývali loupežníci. Nebyli to ale loupežníci zlí, byli hodní a nelíbilo se jim, jak král kraluje.

Jednoho dne přišla do královské kuchyně stará babička, byla hladová a poprosila o něco k jídlu. Kuchařka se nad babičkou slitovala a dala jí kousek tvrdého chleba. Uviděl to král, dal obě zavřít do vězení a rozhodl, že je druhý den kat popraví.

Jakmile se tuto zprávu dozvěděli loupežníci, rozzlobili se a vymysleli na krále lest. Převlékli se za prince a vydali se na zámek, aby králi předali dar.  Ten je pozval do zámeckých komnat. U večeře začali loupežníci vyprávět o vzácném drahokamu, který se ukrývá uvnitř mohutné skály. Krále povídání zaujalo a rozhodl, že se vydá se svou družinou drahokam hledat. Jakmile ze zámku odjel, loupežníci rychle osvobodili babičku a kuchařku, vyloupili královskou pokladnici a vzali nohy na ramena. Při útěku si jich všimli strážní a začali troubit na poplach. Loupežníci se lekli, utíkali, co jim síly stačily a uloupený poklad cestou ztráceli. Utéci se jim podařilo, ale z lupu jim mnoho nezbylo. Poklad zůstal rozsypaný po krajině, kudy prchali.

Když se král vrátil zpět na svůj zámek a zjistil, co se stalo, rozkázal bubeníkovi rozhlásit tu zprávu po celém království. Vyvěsili ji i vedle vchodu do královského zámku. A všichni lidé z království se snažili ztracený poklad najít a vrátit zpět do královské pokladnice. A král? Přestal být lakomý a zlý a snažil se svým kralováním lidem vrátit, co kdysi pokazil.

Děti, pomůžete jim také hledat?

 

 

Téma týdne :  Z pohádky do pohádky..

Pondělí 16. září

Rozhovor s dětmi o pátečním výletu, jaké pohádky máme rádi? Co se nám nejvíce líbilo? Poslech písniček z pohádek. Cvičení s hudbou. Motivované cvičení - Vysvobození princezny. Sluchová hra "Na princeznu"  Při pobytu venku - budeme hledat korálky pro princeznu.

Úterý 17. září

Přijede k nám divadlo - hudební pohádka "Tygřík Péťa" - agentura HK divadélko Trsátko.  Pohybové hry venku - "Na Budulínka", "Na Jeníčka a ježibabu".

Středa 18. září 

Malujeme pohádku - od pondělí do pátku. Koho do ní namaluju, aby byla vpořádku ? Mladší děti - korálky pro princeznu - práce s lepidlem, určování základních barev.

Čtvrtek 19. září

Cvičení se zvířátky.  Malované čtení.

ANGLIČTINA

Pátek 20. září

Cvičení s bubínkem, reakce na signály . Výroba korunky pro princeznu, pro prince.

 

Výsledek obrázku pro kreslené obrázky z pohádek

 

Téma týdne - Ale, ale, copak je to ? To už není venku léto?

Pondělí 23. září

Motivované cvičení s básní "Když jsi mezi kamarády...", rotace. Pohybová hra "Sejdeme se". Maňásková hříčka "S krtkem a se skřítkem Podzimníčkem". Venku budeme hledat a sbírat podzimní plody.

Úterý 24. září

Výroba podzimní palety. Nácvik básně "Podzim". Cvičení se zvířátky - opakování překračování překážek, chůze určeným směrem,skoky snožmo přes překážky, plazení, výstup na žebřiny.  ANGLIČTINA. Venku budeme sbírat šípky na čaj.

Středa 25. září

Opakování pravidel soužití ve třídě, opakování - nácvik básně. Jóga. Práce s obrázky - vyhledávání podzimních znamení. Dechové cvičení - nácvik dlouhého a krátkého výdechového proudu. St.děti - pracovní list - Co patří k podzimu?

Čtvrtek 26. září

Opakování básně Podzim.  Cvičení s hudbou. ANGLIČTINA.

Pátek 27. září

Výlet do lesa, pozorování změn v přírodě, sběr hub, zdolávání přírodních překážek, stavba domečků pro podzimní skřítky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Říkadla s pohybem, sezn. s novým "V lese". Pohybová hra "Na houbaře". Logopedická prevence - dechová cvičení. Vypravování zážitků z lesa, třídění větviček a plodů, přiřazování. Co mají houby společného a čím ?

TOP