CO SE DĚJE V NAŠÍ TŘÍDĚ ?  

 BŘEZEN, DUBEN, ZLATÝ MÁJ, Z JARA ROZKVETE NÁM KRAJ.

-  VŠECHNO ZVLÁDNU, NA VŠE PŘIJDU - TĚŠÍM SE NA PRVNÍ TŘÍDU

  v týdnu  od 2. dubna - 6. dubna

Pondělí  2. dubna              Velikonoční pondělí

 

Úterý  3. dubna  

 Společenské hry - pexeso, domino, st.děti logico.... Opakování básně - Jaro. Rozhovor s dětmi            o zážitcích z Velikonoc, seznámení s písní - Školáček. Práce s knihou "Pojď s koťaty do školy", řízený rozhovor na téma školního prostředí, kdo půjde k zápisu? Cvičení s hudbou D.Patrasové - "Pojďte děti se mnou do školy".Kimovka - školní potřeby. Didaktická hra "Svět je plný tvarů a barev". Vycházka ke škole Schulzovy sady - pozorování budovy, oken, dveří, návštěva tříd..     

Angličtina - 12.30 - 13.00 hod.                                                                                                         

Středa 4. dubna Námětová hra "Na školu", "Na školku". Cvičení s míčky - uvolnění pletence ramenního, grafomotorika - horní i dolní oblouk. Vědomě umět napodobit cvik, cvičení podle piktogramů. Maňásková hříčka s Emilkou a Emílkem, kteří se chystají do školy. Práce s obrázky - co se smí a co nesmí, co by měl umět předškolák?  Obrazový materiál "Uršulín ve škole". Umět porovnat rozdíly škola x školka, určování piktogramů, st.děti - práce s tabulkami a fixy.

Čtvrtek 5. dubna

 Námětová hra - Na školu. Nabídnutá činnost - výroba budíku z papíru. Říkadlo s pohybem - "Zápis", "Co už umím". Poslech pohádky "O neposlušném písmenku" - mravní ponaučení, jak zacházíme            s knihami, se školními potřebami. Modelování písmenek, st.děti - jména. Sluchová hra "Která hláska nás probudí?" Nácvik písně "Školáček". Starší děti - práce s tabletem - výuková hra Alík - Než půjdu do školy. 

Pátek  6. dubna                                                                                                                                                                                                   Omalovánka - Ve škole.  Pohybová hra "Sejdeme se.." procvičení barev a odstínů, st.děti geom.tvarů. Početní chvilka s beruškou - porovnávání více, méně, tolik, kolik... sčítání 1-7. Didaktická hra "Hledej slovo, písmeno", urč. hlásky na začátku i konci slova. St. děti - diktát - logické řady.                   

KERAMIKA v DDM

 

Výsledek obrázku pro obrázky škola

 

 

KDO TO PÍPÁ, MŇOUKÁ, ŠTĚKÁ...?

V TÝDNU OD 9. DUBNA - 13. DUBNA

PONDĚLÍ 9. DUBNA 

V komunikativním kruhu se přivítáme po víkendu, budeme si vyprávět naše zážitky z víkendu, co jsme prožili, navštívili...., seznámíme se s plánem celého týdne, zhodnotíme si Jarní znamení - co jsme společně s rodiči objevili? Cvičení motivované zvířátky,  práce s obrázky zvířátek a mláďat. Početní chvilka se zvířátky, sluchová hra "Kdo to mňouká"? Pohybová hra "Čaruji, čaruji..."

ÚTERÝ 10. DUBNA

Námětová hra "Na farmu", stavění výběhů pro zvířátka, využití plyšových hraček.... Práce s knihou - "Zvířátka na farmě" - jejich užitek. Malované čtení - "Zvířátka a loupežníci".

NÁVŠTĚVA DIVADLA "CIRKUSÁCKÁ POHÁDKA"

STŘEDA 11. DUBNA

V komunikativním kruhu si popovídáme o divadelní pohádce, co se nám líbilo či nelíbilo...Cvičení s hudbou "Slepičky" /Kluci ze zámku/.

Účast na SAFARI BĚHU - NÁVŠTĚVA ZOO.

ČTVRTEK 12. DUBNA

Zapojení do soutěže PODZVIČINSKO OČIMA DĚTÍ. Poslech písně L.Helligerové - "Mláďata". Rozhovor s dětmi o typických vlastnostech zvířátek, kde bydlí, čím se živí, jakou mají srst, peří.... Didaktická hra "Všechno lítá co peří má.." Zkusíme si podojit kravičku. Grafomotorika - ml.děti - klubíčka pro koťata, starší děti - vázané kličky - ovečky.

PÁTEK 13. DUBNA

Cvičení - jóga, sestava zvířátka. Didaktická hra "Mláďata hledají maminky", tvoření správných dvojic, píseň J.Uhlíř "Krávy, krávy..." Jaké další písničky známe o zvířátkách?

KERAMIKA V DDM.

Výsledek obrázku pro obrázky zvířátek

                  LETÍ, LETÍ KŘÍDLY MÁVÁ, JAKÁ BUDE JEHO ZPRÁVA ?     Související obrázek                                                             v týdnu od 16. - 20. dubna

Pondělí 16. dubna

Poslové jara - výzdoba třídy, jarní strom s ptáčky. Seznámení s kosem Oskarem, bude nás po celý týden provázet a seznamovat s ptáčky. Poslech pohádky "Vrabec a vlaštovka"

Tělocvična - motivované cvičení "Ptačí strom", říkadlo s pohybem, zdokonalování jemné motoriky, cvičení s lanem a na žebřinách. Pohybová hra "Na vrabce a kocoura"

DVD "Já Baryk a vlaštovka".

ÚTERÝ 17. DUBNA

Práce s encyklopedií a mapou, z kterých teplých krajin přiletěli? Výtvarná chvilka - ptáčci.

Návštěva ZOO, pavilon ptáků, netopýrů, dětské hřiště.

STŘEDA 18.DUBNA

Vypravování zážitků a poznatků ze ZOO.Poslech pohádky "O zeleném vajíčku" E.Petiška. Otázky a odpovědi, vyhledáme obrázky ptáčků z pohádky / špaček, drozd, skřivan, sova/, pojmenovat typické vlastnosti ptáčků, čím se živí a kde bydlí? Didaktická hra - Ptačí hnízda. Sluchová hra s rytmickými nástroji, starší děti - didaktická hra "Na zvědavou vránu" Pozorování čápů na komíně u Juty.

ČTVRTEK 19. DUBNA

Poslech písní CD - Studánko, rubínko "Co si ptáčci povídají?" Motivované cvičení "Ptačí škola", říkadlo s pohybem - Vrabec. Pohybová hra "Kuřátka z hnízda ven". didaktická hra "Krmení ptačích mláďat". Starší děti - slovní fotbal, řešení labyrintu. Poslech zpěvu ptáků - CD - špaček, datel, holub, sova.. V přírodě budeme hledat ptačí budky.

  

 PÁTEK 20. DUBNA

Výroba ptáčků a hnízda z keramické hlíny. Pohybová hra "Pan čáp ztratil čepičku",poslech písně "Čáp letí přes moře". Logopedická prevence hrou Na ptáčátka, sluchová hra, dechová cvičení s peříčky, prstové cvičení "V hnízdě". Grafomotorika. Vycházka do parku, pozorování ptáčků, poslech zpěvu.Výsledek obrázku pro obrázky ptáčků

ZASADÍM TĚ SEMÍNKO, POHLADÍM TĚ MALINKO...

v týdnu od 23. - 27. dubna

PONDĚLÍ 23.4.

Přivítáme se pohádkou "Krtek a semínko", rozbor pohádky, otázky x odpovědi.  Pokus se semíky, vysévání řeřichy,

Tělocvična - motivované cvičení "Mrak a sluníčko", využití žebřin, švédské lavičky, házení míčem, cvičení s padákem.

Úterý 24.4.

Motivované cvičení "Když se semínko probudí", práce s knihou "Jak to roste". Práce s obrázky, skládání podle děje, jak roste kytička? Poznávání jarních květin, co potřebují k životu? Pohybová hra "Sejdeme se"

ANGLIČTINA

STŘEDA 25.4.

Cvičení "Na květiny", nácvik básně "Barvy květů" Pokus - co potřebují květiny k růstu? Grafomotorika - ml.dětí - svislé čáry, st. děti - vázaná klička.  Pozorování a pojmenovávání květin v přírodě, v zahrádkách nad parkem.

Čtvrtek 26.4.

Jóga. Hudebně pohybová hra "Uvíjíme věneček"

Dramatizace pohádky  "O koťátku, které zapomnělo mňoukat".

PÁTEK 27.4.

Opakování cvičení -Když se probudí semínko. Opakování básně, písní s jarní tématikou. Zhodnocení pokusů.

KERAMIKA                                                   Výsledek obrázku pro OBRÁZEK SEMÍNKA A ROSTLINEK

 

ČÁRY, MÁRY, RATATA, AŤ JSOU Z VÁS DNES KOŠŤATA

v týdnu od 30. dubna - 4. května

PONDĚLÍ 30. DUBNA

Do Mateřinky přiletí čarodějnice. Budou se připravovat na svůj sraz čarodějnic, učit se čarovat, vařit lektvary, létat na koštěti. K tomu jim budou pomáhat jejich pomocníci - kočka, netopýři, užovka Žofka. 

HALÓ DĚTI, BÁBA LETÍ DO POVĚTŘÍ NA KOŠTĚTI, KDO Z VÁS TAKY LÍTÁ RÁD, TEN S NÍ MŮŽE CESTOVAT.

Dnes 30.4. mají kouzelné síly největší moc. Lidé se brání proti jejich kouzlům hlukem a pálením ohňů, aby zahnali a zlomili jejich čáry.

MILÉ DĚTI, KOŠTĚ NENÍ JEN A POUZE K UKLÍZENÍ. JEŽIBABÁM Z PAHORKU, NAHRAZUJÍ MOTORKU.

 

ÚTERÝ 1.KVĚTNA - SVÁTEK PRÁCE                                                                         Výsledek obrázku pro obrázek čarodějnice                                                         STŘEDA 2. KVĚTNA 

Cvičení motivované - Čarodějnice Elvíra, cvičení s tyčemi. Na návštěvu přiletěla čarodějka na koštěti. Ani trochu strach nemáme, pěkně ji tu přivítáme. Překvapení pro ni máme, obraz jako dar ji dáme. K tomu pěkně pozdravíme. A co dál? To uvidíme.  Pohybová hra "Košťátková".   Grafomotorika - ježibaba letí. Poslech pohádky z knihy "Malá čarodějnice". 

ČTVRTEK 3. KVĚTNA

Kresba čarodějnice, výtvarné hrátky s barvou. Motivované cvičení s tyčemi. Dramatická hra "Nové koště". Stará bába čarovala, svým koštětem zamávala. Podala ho druhé bábě, a ta bába zase bábě. Které koště zůstane, tak ta z kola vypadne. 

JÓGA S LUCIÍ

PÁTEK 4. KVĚTNA

"ČARODĚJNICKÝ REJ" -  cvičení podle hudby. Asociační hra "Křišťálová koule". Didaktická hra "Kouzelný lektvar". Poznávání bylinek, smyslová hra - podle čichu. Dechová cvičení - s brčky.  Naplánujeme si výlet do bylinkové zahrady.

 

VŠUDE DOBŘE - DOMA NEJLÉPE

v týdnu od 7. - 11. května

PONDĚLÍ 7. KVĚTNA

Motivované cvičení - Maminčin den, Pohybová hra "Natrhej mamince květinu" štafeta. Rozhovor s dětmi "Co je to rodina?"  Kdo do ní patří? Pojmenování členů rodiny...  Dechové cvičení - přenášení květin.

ÚTERÝ 8. KVĚTNA -   STÁTNÍ SVÁTEK

STŘEDA 9. KVĚTNA

Námětová hra "Na rodinu". Cvičení se stuhami. Výroba přáníčka pro maminky.  Báseň -  Naše rodina.

Grafomotorika - st.d. vázaná klička, ml.děti - bodová kresba . Seznámení s nácvikem na besídku.

ČTVRTEK 10. KVĚTNA 

DEN LESŮ - návštěva lesa Hájemství - děti budou ve školce do 7.30 hod. 

 

PÁTEK 11. KVĚTNA

Výroba dárku pro maminku, motivované cvičení - "Když se ráno probudím.." opakování básně. Didaktická hra "Strom rodiny" - s využitím fotografiíKreslený rodina — Stockový vektor

PONDĚLÍ 14. KVĚTNA

Přivítáme se po víkendu, rozhovor s dětmi o svátku maminek, prohlížení fotografií, které děti přinesly. Kdo všechno patří do rodiny? Poslech úryvku z knihy "Jak jsme přišli na svět". Pohybová hra "Jak jsme přišli na svět", cvičení s padákem. Procvičování básní na besídku.

ÚTERÝ 15. KVĚTNA

Námětová hra "Na rodinu". V komunikativním kruhu si připomeneme svátek rodiny, proč a jak ho můžeme oslavit? Jaké překvapení by se líbilo mamince? Co by si přála? Motivované cvičení  "Co vše dělá máma?  Hra se zpěvem "Voní kvítí". Výroba pozvánky pro rodiče na besídku. Práce s nůžkami a lepidlem.

STŘEDA 16. KVĚTNA

Pohybová hra "Naše máma řekla.." Grafomotorika - jednotažka - srdíčko, kytička pro maminku. Určování počtu přidáváním, ubíráním, třídění podle barev, tvarů, velikostí.  Dramatizace pohádky na besídku.

 

ČTVRTEK 17. KVĚTNA

Slovní hra "Jaká je moje maminka?" zaměření na přídavná jména a slovesa - publikací "Překvapení pro maminku" Logopedická prevence - dechová cvičení, pracovní list - "Co komu patří?"

PÁTEK 18. KVĚTNA

Výroba kytiček do oken na výzdobu třídy a chodby. Nácvik pásma na besídku. Návštěva měst.útulku - zvířecí maminky /

kůzlátka/.

 

AUTO ŘÍDÍ MÁMA, LOĎ MÁ KAPITÁNA

v týdnu od 21.května - 25.května

PONDĚLÍ 21. KVĚTNA

Motivované cvičení - "Co dělá máma, co dělá táta?" Pohybová hra "Naše máma řekla..." Opakování básní, písní na besídku.

 

ÚTERÝ 22. KVĚTNA

Výroba papírových květin. Práce s knihou O.Černý "Co dělá táta, co dělá máma?" Zkouška pásma na besídku. Návštěva městského útulku - zvířecí maminky.

STŘEDA 23. KVĚTNA

Námětová hra "Na rodinu". Početní chvilka 1 - 10, určování počtu přidáváním, ubíráním, třídění podle barev, tvarů, velikostí...

BESÍDKA PRO RODIČE - 16.00 HOD.

ČTVRTEK 24. KVĚTNA

Cvičení s tyčemi. Rozhovor s dětmi o besídce, jak a co se nám povedlo..., jak se líbil dárek rodičům?  Logopedická prevence - hry se slovy, určování hlásky na začátku i konci slova. Báseň "Rodina". Grafomotorika - st.děti spirála, ml.děti - hry s obrázky - co komu patří?

PÁTEK 25. KVĚTNA

Cvičení "Když se ráno probudím.." Hod do dálky, skok z místa. Opakování básně. 

KERAMIKA

DĚKUJEME VČELIČKY...

v týdnu od 28. května - 1. června

PONDĚLÍ 28.KVĚTNA

Vypravování zážitků z víkendu, seznámení s plánem, co nás čeká? Připomeneme si návštěvu Hájemství - Ze života včel. Práce s knihou "Včelí úl" J.Petřeková Říkadla s pohybem - "V úlu", "Včeličky", pohybová hra "Na květinky a včelky". Řešení labyrintu.

ÚTERÝ 29. KVĚTNA

Výtvarná chvilka "Na louce".Opakování názvů květin - využijeme náš Herbář, obrázků. Didaktická hra "Včelko, kam letíš?" procvičení pravolevé orientace, velikostí, barev. Smyslová hra "Včelka hledá květinku" - čich. Poslech a nácvik písně "Včelí svatba".

STŘEDA 30.KVĚTNA

Školní výlet do Hradce Králové - návštěva Divadla Drak - pohádka "Včelí královna".

ČTVRTEK 31.KVĚTNA

Vypravování zážitků z divadla. Tématická kresba. Shlédnutí pohádky "Včelka Mája".

                                                                                                                                                               Výsledek obrázku pro OBRÁZEK VČELIČKY

PÁTEK 1. ČERVNA

                                                              

Oslava svátku Den dětí - soutěže.

PLAVECKÝ VÝCVIK

 


 

Říkadla s pohybem, sezn. s novým "V lese". Pohybová hra "Na houbaře". Logopedická prevence - dechová cvičení. Vypravování zážitků z lesa, třídění větviček a plodů, přiřazování. Co mají houby společného a čím ?

TOP