Podtéma : Naše město - místo, kde bydlím

 

Pondělí 20. května

Motivované cvičení "Město", Pohybová hra "Domy". Práce s obrázky - název našeho města, znak města, hlavní veřejné budovy... Vycházka na náměstí - pozorování budov.

Úterý 21. května

Výlet do Hájemství. Sraz v Mateřince nejdéle do 8.00 hod., návrat v 12.25hod. na oběd. V batůžku - pláštěnku, pití, malou sladkost.

Středa 22. května

Výtvarná chvilka - práce s temperovou barvou - Naše město. Pohybová hra "Na domečky" Návštěva věže kostela  sv.Jana Křtitele s vyhlídkou na město.

Čtvrtek 23. května

Námětová hra "Náš domov" stavba z kostek a cihliček. Maňásková hříčka s Emilkou a Emilem - "Kam pojedou na výlet?" Starší děti - pracovní list - zrakové vnímání "Domy". Vycházka městem - Šindelářská věž, stadion, kino, divadlo, Davidova hvězda

Pátek  24. května

Výlet do ZOO, sraz v Mateřince nejdéle v 8.00 hod., V batůžku - pití, drobnou sladkost, pláštěnku.

Výsledek obrázku pro obrázek Dvůr Králové nL

Pondělí 27. května

Výroba domečků z papíru, postavíme město z kostek, cvičení motivované "Naše rodina, tak to všechno začíná".

Vytvoříme si plán, kam se v tomto týdnu vypravíme v rámci plnění projektu "Toulky Královédvorskem".

Úterý 28. května

Námětová hra " Náš domov"  Výlet do městského útulku za zvířátky.

Středa 29. května

Čtvrtek 30. května

Pátek 31. května

Oslava Dne dětí na koupališti. Děti přiveďte nejpozději do 8.00 hod.

 

LÉTO VYŽENE NÁS VEN, ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN...

Podtéma :   Kdo chce jede, kdo chce letí, zkusíme to také děti, tenisky na nohy, na záda batohy

v týdnu od 3. - 14. června

Pondělí 3. června       Opakování poznatků z minulého týdne, nácvik básně, maxi omalovánka - Naše město

Úterý 4. června      Výlet do Ratibořic, návštěva zámku, Starého bělidla, mlýna.

Středa 5. června       Vycházka do parku v rámci projektu "Toulky nejen královédvorskem"

Čtvrtek 6. června    Účast na zahájení cool festu, průvod městem,  návštěva divadla "O princezně, která ráčkovala".    

Pátek 7. června       Návštěva divadla "Kocourek Modoočko"

Pondělí 10. června   Dokončení omalovánky "Naše město". Vycházka do parku - trénujeme na olympiádu.

Úterý 11. června       Výlet do penzionu za vodou.

Středa 12. června     Účast na baby olympiádě v DDM

Čtvrtek 13. června   Soutěž kuličkiáda.

Pátek 14. června      Výlet na zmrzlinu

Pondělí 17. června  Opakování básně Červen, vypravování zážitků z víkendu. Motivované cvičení - "Počasí", pohybová hra- Mrak. Rozhovor s dětmi o přicházejícím létu. Píseň "Jaro, léto, podzim, zima".

Úterý 21. června - keramika

Středa 22. června - Návštěva vystoupení taneční skupiny AngelesGroup od 8.30 v ZŠ Strž. Děti budou v MŠ do 7.30 hod.

Čtvrtek 23. června - výlet na koupaliště, sraz v Mateřince do 8.00 hod.

Pátek 24. května - SPOLEČNÝ ÚKLID VŠECH PROSTORŮ, TŘÍDĚNÍ STAVEBNIC, ZALÉVÁNÍ KVĚTIN, PŘÍPRAVA PRÁDLA DO PRÁDELNY....

 

NÁMOŘNÍCI, NA PALUBU !

v týdnu od 15. července - 30. srpna

PONDĚLÍ 15.7.

Seznámíme se s prázdninovým projektem - cvičení podle hudby - procvičíme chůzi, pochod, běh, krok poskočný. Práce s mapou - skládání puzzle světa, připomeneme si vlajku ČR, Německa, Velké Británie. Cvičení - zkouška na námořníka - překážková dráha.

Italská vlajka
Německá vlajkaŠpanělská vlajkaBritská vlajka

Česká vlajka

ÚTERÝ 16.7.

Výroba námořnické čepice, pohybová hra "Na žraloky". Nácvik básně - "Námořník". Vytvoříme si pravidla pro námořníky, jméno a vlajku pro naši námořnickou loď.

STŘEDA 17.7.

Námětová hra "Na námořníky". Cvičení podle hudby, cvičení s padákem, práce s globusem.

ČTVRTEK 18.7.

skládání lodiček z papíru, balíme zavazadlo, vyplouváme do Francie - poznáme zemi, vlajku, jídlo, zajímavá místa....při vycházce budeme pouštět lodičky na potoku v parku.

PÁTEK 19.7.

Vyhodnotíme si celý týden, co zajímavého jsme poznali, koho potkali, co ochutnali.... vycházka k loděnici.

Pondělí 22. 7.

Cvičení s hudbou - J.Žáček - Námořníci. Opakování básně "Námořník".

Úterý 23.7.

Dnes zakotvíme v přístavu Nemojov, navštívíme naší kamarádku Emilku a rozhlédneme se z majáku, kam v příštích dnech vyrazíme.

Středa 24.7.

Námětová hra "Na námořníky". Cvičení s hudbou, pohybová hra "Na žraloky". Dnes připlujeme do Španělska, poznáme vlajku, zajímavá místa této země, pokrmy a aktivity.

Čtvrtek 25.7.

Poznáváme španělské tance a zavítáme na býčí zápasy. Pohybová hra "Chyť býka".

Pátek 26.7.

Výtvarná chvilka - kresba na námět - býčí zápasy.

Pondělí 29. 7.

Přivítání po víkendu, opakování poznatků z předešlých týdnů. Cvičení podle hudby. Nácvik básně "Námořník" Grafomotorika - vlny.

Úterý 30.7.

Námětová hra "Na námořníky" . Připlouváme do Itálie - poznáváme další zemi - její vlajku, zajímavá místa, pokrmy, aktivity.

Středa 31.7.

Výtvarná činnost - moře a pláž, Pohybová hra "Na medúzy" Dechová cvičení - "Potápěči".

Čtvrtek 1.8.

Výlet parníkem po Labi - výlet do Hradce Králové. Děti budou v Mateřince do 7.15 hod. Vracíme se až na oběd kolem 13.30 hod.

VÝLET ODLOŽEN NA 8. SRPNA

Pátek 2.8.

Mateřinka uzavřena

 

 

Pondělí 5. srpna

Zopakujeme si poznatky z minulých dnů - které země a místa jsme navštívili, co jsme se dozvěděli, společně si vystavíme obrázky, které jsme  k tématu využili. Vytvoříme si mořské dno z písku, mušlí..... Opakování básně a písně - Námořníci. Výtvarná a pracovní chvilka - loďka na vodě.

Úterý 6. srpna

Komunitní kruh - logopedická prevence hrou "Na potápěče" ovládání dechu, hluboký nádech, zadržet dech, výdech. Cvičení na procvičení plosky nohy - cvičení s lanem, cvičení s lavičkou a žebřinami - výstup po šikmé ploše s pomocí lana. Pohybová hra - "Na žraloka" .

Středa 7. srpna

Zopakujeme si pravidla chování námořníků, palubního řádu, jaká nebezpečí může ukrývat voda, moře.... Seznámíme se s pravidly chování na výletě. Skládáme lodičku z geometrických tvarů a vyplouváme do Afriky.

Čtvrtek 8. srpna

Výlet do HK, plavba parníkem. V batůžku - pití, drobnou sladkost, pláštěnku. Odcházíme od Mateřinky v 7.30 hod. Návrat na oběd v 13.30 hod.

Pátek 9. srpna

Zážitky z výletu - rozhovor, otázky - odpovědi. Kresba na námět.

 

Pondělí 12. srpna

Opakování básně a písně - "Námořníci". Cvičení podle hudby. Zopakujeme si poznatky z našich cest kolem světa, poznávání vlajek....Dnes se vydáme do Afriky.  Výlet na koupaliště, hry s vodou - co se potopí a co ne? Děti budou v Mateřince do 8.00 hod. V batůžku - pití, plavky, ručník.

Úterý 13. srpna

Námětová hra "Na námořníky". Nácvik písně "Pět minut v Africe". Jak to vypadá v Egyptě?

Výsledek obrázku pro vlajka egypta

Středa 14. srpna

Cvičení podle hudby, pohybová hra "Na medúzy" Dechové cvičení "Na potápěče" foukání do vody s brčkem.

Čtvrtek 15. srpna

Cvičení na protažení celého těla, cvičení s tyčemi /pádly/. Početní chvilka s mušlemi. Kimova hra - s vlajkami.

Pátek 16. srpna

Výlet do ZOO - děti budou v Mateřince do 8.00hod. V batůžku - pití, pláštěnku, drobnou sladkost. Vracíme se na oběd.

Pondělí 19. srpna

Pohybové vyjádření písně "V Africe". Dopluli jsme do Afriky, připomeneme si zážitky ze ZOO, co vše jsme viděli? Která zvířata žijí v Africe? Sluchová hra - africké bubínky.  Početní chvilka - pojmenování obrázků z moří a určování počtu. St. děti - určování geom.tvarů - želva. Motivované cvičení - " V Africe", za příznivého počasí venku na hřišti. Pohybová hra "Na slunce a mraky", "Želva" - kooperativní hra.

Úterý 20. srpna

Kolektivní práce - výroba chobotnice, která nám bude hlídat v umývárně spotřebu vody. Píseň "V Africe" - pohybové vyjádření. Grafomotorika -  Velryba - tečkovaná kresba. Didaktická hra "Záchrana zvířat" - koncentrace a paměť.

Středa 21. srpna

Nabídnutá činnost - stavba pyramid z kostek. Individuální práce s interaktivní tabulí - grafomotorika - vlny, st.děti pracovní list. Didaktická hra "Která zvířátka žijí ve vodě?"

Čtvrtek 22. srpna

Výlet do Hájemství - objevování nového území. Kdo to byl Kryštof Kolumbus? Jakou lodí plul? Kam doplul?

Pátek 23. srpna

Zážitky z výletu, shrnutí poznatků z celého týdne hrou "Cesta kolem světa" - třídění, přiřazování obrázků, vlajek, pokrmů - dnes sníme, co jsme ulovili ...

Sea Monster Sub: Feed a crowd with this supersize sandwich that kids can help prep and decorate.

 

 

 

 

NA ZEMI TEĎ SEDÍME, ZA RUCE SE DRŽÍME.

POPŘEJEM SI DOBRÝ DEN, AŤ JE KAŽDÝ SPOKOJEN.

AŤ SE MÁME HODNĚ RÁDI, JSME SKVĚLÝMI KAMARÁDY.

 

 KDYŽ JSI MEZI KAMARÁDY - TLESKEJ RUKAMA. KDYŽ JSI MEZI KAMARÁDY - DUPEJ NOHAMA. KDYŽ JSI MEZI KAMARÁDY - POZDRAV SE S NIMI. KDYŽ JSI MEZI KAMARÁDY ZABĚHEJ SI S NIMI. KDYŽ JSI MEZI KAMARÁDY - ZASKÁKEJ SI A TEĎ VŠECHNO DOHROMADY - TLESK, DUP, AHÓJ,BĚH, SKOK.

DO ŠKOLY A DO ŠKOLKY, NOSÍVÁME BAČKORKY,

DO ŠKOLKY MALIČKÉ, DO ŠKOLY VĚTŠÍ, KAŽDÁ TA BAČKORKA JE PŘECI NĚČÍ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Říkadla s pohybem, sezn. s novým "V lese". Pohybová hra "Na houbaře". Logopedická prevence - dechová cvičení. Vypravování zážitků z lesa, třídění větviček a plodů, přiřazování. Co mají houby společného a čím ?

TOP