KROUŽKY V MATEŘINCE

Jóga pro děti

Keramika

 

Angličtina

Plavecký výcvik zahajujeme 6. 3. 2020

Bruslení 

Děti budou mít vhodné oblečení, rukavice /ne slabé /, z bezpečnostních důvodů helmu či přilbu na hlavu.

Lyžování - lyžařská školička Mladé Buky - 3. - 7. února 2020

Logopedie probíhá každý týden formou logopedické prevence/pod vedením logopedického asistenta p.řed.Staňkové/. U dětí se nevyskytly žádné projevy opožděného vývoje řeči a tudíž nemusí navštěvovat logopedii pod vedením klinického logopeda.

Návštěva tělocvičny ve spolupráci se ZŠ Schulzovy sady. 

TOP