KROUŽKY V MATEŘINCE

Jóga pro děti

  • každý sudý čtvrtek dopoledne
  • od 9.00 – 10.00hod., 45,-Kč/ hod.
  • pod vedením lektorky Lucie Pavelkové

Keramika

  • každý lichý čtvrtek dopoledne
  • od 9.00 – 10.00 hod.

Angličtina

  • každé úterý od 15.00 - 16.15 hod.
  • platba na 2.pololetí - 750,- Kč

 

Plavecký výcvik -zahajujeme 1. června v Hořicích

Bruslení zahajujeme 16. ledna, další termíny na nástěnce v šatně.

Děti budou mít vhodné oblečení, rukavice /ne slabé /, z bezpečnostních důvodů helmu či přilbu na hlavu.

Lyžování - dle sněhových podmínek - lyžařská školička Mladé Buky

Logopedie probíhá každý týden formou logopedické prevence/pod vedením logopedického asistenta p.řed.Staňkové/. U dětí se nevyskytly žádné projevy opožděného vývoje řeči a tudíž nemusí navštěvovat logopedii pod vedením klinického logopeda.

Návštěva tělocvičny ve spolupráci se ZŠ Schulzovy sady. Termíny dle nástěnky v šatně/pondělí/.

TOP