KROUŽKY V MATEŘINCE

Jóga pro děti

  • každý čtvrtek dopoledne v Mateřince

Keramika

v průběhu celého roku dle možností

 

Angličtina

  • každou středu dopoledne

Plavecký výcvik od 8. 2. 2022 + 17. 3. 2022 odpoledne

Bruslení 

Děti budou mít vhodné oblečení, rukavice /ne slabé /, z bezpečnostních důvodů helmu či přilbu na hlavu.

Lyžování - lyžařská školička Mladé Buky - 14. - 18. 2. 2022

Logopedie probíhá každý týden formou logopedické prevence/pod vedením logopedického asistenta p.řed.Staňkové/. 

Návštěva tělocvičny  ve spolupráci se ZŠ Schulzovy sady.

TOP