KROUŽKY V MATEŘINCE

Jóga pro děti

  • každý lichý čtvrtek dopoledne
  • od 9.00 – 10.00hod., 45,-Kč/ hod.
  • pod vedením lektorky Lucie Pavelkové

Keramika

  • každé liché úterý dopoledne v Mateřince pod vedením p.uč Soukupové Dis.
  • od 9.30 – 10.30 hod.

Angličtina

  • každé úterý 

 

Plavecký výcvik zahajujeme 30.11. - v Hořicích, 10 lekcí- vždy v pátek.

Bruslení 

Děti budou mít vhodné oblečení, rukavice /ne slabé /, z bezpečnostních důvodů helmu či přilbu na hlavu.

Lyžování - dle sněhových podmínek - lyžařská školička Mladé Buky

Logopedie probíhá každý týden formou logopedické prevence/pod vedením logopedického asistenta p.řed.Staňkové/. U dětí se nevyskytly žádné projevy opožděného vývoje řeči a tudíž nemusí navštěvovat logopedii pod vedením klinického logopeda.

Návštěva tělocvičny ve spolupráci se ZŠ Schulzovy sady. 

TOP