KROUŽKY V MATEŘINCE

Jóga pro děti

  • každou lichou středu v Mateřince

Keramika

v průběhu celého roku dle možností

 

Angličtina

  • každé liché úterý a čtvrtek od 9. - 9.45 hod.
  • každý sudý čtvrtek

Plavecký výcvik 

Bruslení 

Děti budou mít vhodné oblečení, rukavice /ne slabé /, z bezpečnostních důvodů helmu či přilbu na hlavu.

Lyžování - lyžařská školička Mladé Buky - 3. - 7. února 2020

Logopedie probíhá každý týden formou logopedické prevence/pod vedením logopedického asistenta p.řed.Staňkové/. 

Návštěva tělocvičny - z důvodu pandemie koronaviru se neuskuteční, využijeme venkovní prostory hřiště ZŠ Schulzovy sady.

TOP