KROUŽKY V MATEŘINCE

Jóga pro děti

  • každou lichou středu v Mateřince

Keramika

v průběhu celého roku dle možností

 

Angličtina

  • každé liché úterý a čtvrtek od 9. - 9.45 hod.
  • každý sudý čtvrtek

Plavecký výcvik zahajujeme 6. 3. 2020

Bruslení 

Děti budou mít vhodné oblečení, rukavice /ne slabé /, z bezpečnostních důvodů helmu či přilbu na hlavu.

Lyžování - lyžařská školička Mladé Buky - 3. - 7. února 2020

Logopedie probíhá každý týden formou logopedické prevence/pod vedením logopedického asistenta p.řed.Staňkové/. 

Návštěva tělocvičny ve spolupráci se ZŠ Schulzovy sady. Cvičíme každé pondělí od 9.00 - 10.00 hod./ 10 lekcí - do konce ledna/

TOP