VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ   MIKROJESLE                      na šk.rok k   1.7. 2019/2020

pořadové číslo

01/2019   NEPŘIJAT

02/2019  PŘIJAT

03/2019   PŘIJAT

04/2019  NEPŘIJAT

05/2019  PŘIJAT

06/2019  NEPŘIJAT

07/2019  NEPŘIJAT

08/2019  PŘIJAT

09/2019  PŘIJAT

 

VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MATEŘINKY DS k 1.9. 2019/20

pořadové číslo

08/2017  PŘIJAT

09/2017  PŘIJAT

10/2017  PŘIJAT

14/2017  PŘIJAT

16/2017  PŘIJAT

18/2017  PŘIJAT

29/2018  PŘIJAT

41/2018  PŘIJAT

44/2019  PŘIJAT

45/2019  PŘIJAT

47/2019  PŘIJAT

51/2019  PŘIJAT

52/2019  PŘIJAT

 

TOP