VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ   MIKROJESLE                      na šk.rok k   1.7. 2019/2020

pořadové číslo

01/2019   NEPŘIJAT

02/2019  PŘIJAT

03/2019   PŘIJAT

04/2019  NEPŘIJAT

05/2019  PŘIJAT

07/2019  NEPŘIJAT

08/2019  PŘIJAT

 

VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MATEŘINKY DS k 1.9. 2019/20

pořadové číslo

08/2017

09/2017

10/2017

14/2017

16/2017

18/2017

29/2018

36/2018

41/2018

44/2019

45/2019

47/2019

51/2019

52/2019

 

TOP