Žádosti k přijetí na šk.rok 2018/2019

pořadové číslo

13/ 2017   přijata

14 /2017

15 /2017 - přijata na docházku příležitostnou

16/ 2017

17 /2017

18 /2017

19 /2017

20/ 2017

21 / 2017

22/ 2017   

23 /2017   

24/ 2018   

25 / 2018   

26/ 2018

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - BUDOU VYVĚŠENY V DUBNU 2019  z důvodu nedodržení termínu výsledků dotačního řízení. Pokud nebude poskytnuta dotace na zřízení druhé třídy - hledám další možné řešení a o tom budou rodiče včas informováni před termínem zápisů do MŠ, které se konají v květnu. Děkuji za pochopení.

TOP