CENÍK ÚHRAD ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MATEŘINCE , S PLNOU ÚHRADOU VE ŠK.ROCE 2018/19 -                                                                                     4.000,-Kč/ měsíc.                                                                                                                                                        CENA ŠKOLKOVNÉHO SE ŘÍDÍ PODLE POČTU NAHLÁŠENÝCH DNŮ V MĚSÍCI,                                                                         +  1.000,-Kč stravné zálohově.

                                            PRAVIDELNÁ DOCHÁZKA - POČET DNŮ V TÝDNU 4 =  4.000,-Kč                                                                                               počet dnů v týdnu 3 = 3.000,-Kč           

CENA STRAVNÉHO ZŮSTÁVÁ STEJNÁ = 53,-Kč / za den , velké množství ovoce a zeleniny, pitný režim

      

CENÍK ÚHRAD ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ
V DS MATEŘINCE  Dvůr Králové n/L
PLATNÝ OD  1. 1. 2018 zařazené v projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006766

CENÍK ZA ÚHRADU PÉČE O DÍTĚ V MATEŘINCE  za kalendářní měsíc
1.000,-Kč

/ je nutné nahlásit vždy den předem/ ZA JEDNORÁZOVÉ UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE
celý den  200,- Kč

CENÍK ZA ÚHRADU STRAVNÉHO za měsíc zálohově
/dle nabídek dodavatele a zájmu rodičů/

1.000,-Kč 

svačina - 11,-Kč

oběd - 31,- Kč

odpol.svačina - 11,-Kč

Při pravidelné docházce se platba hradí vždy do 20. předchozího měsíce
dle ustanovení smlouvy o poskytování služby péče o dítě v MATEŘINCE, DVŮR KRÁLOVÉ n.L.
na účet 4751741369/0800  

TOP