CENÍK ÚHRAD ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ
V DS MATEŘINCE  Dvůr Králové n/L
PLATNÝ OD  1. 1. 2019 zařazené v projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006766

CENÍK ZA ÚHRADU PÉČE O DÍTĚ V MATEŘINCE  za kalendářní měsíc
1.100,-Kč

/ je nutné nahlásit vždy den předem/ ZA JEDNORÁZOVÉ UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE
celý den  220,-

CENÍK ZA ÚHRADU STRAVNÉHO za měsíc zálohově
/dle nabídek dodavatele a zájmu rodičů/

1.100,-Kč 

svačina - 11,-Kč

oběd - 34,-

odpol.svačina - 11,-Kč

Při pravidelné docházce se platba hradí vždy do 20. předchozího měsíce
dle ustanovení smlouvy o poskytování služby péče o dítě v MATEŘINCE, DVŮR KRÁLOVÉ n.L.
na účet 4751741369/0800

TOP