Akce

školní rok 2021/2022

Na začátku školního roku jsme v našich jesličkách přivítali čtyři nové kamarády: Tomáška, Viktorku, Matyáska a Anabelku. Starší děti je mezi sebe hezky přijaly a společně jsme je seznámili s novým prostředím, pravidly jesliček a hračkami. Zaslouží si všichni velkou pochvalu, jak vše rychle zvládli.

Ve slunném září jsme podnikali mnoho vycházek do přírody a do parku, kde jsme sbírali kaštany a žaludy pro zvířátka. To se dětem moc líbilo. Hřiště, které máme za Mateřinkou, jsme využívali k různým venkovním hrám a užili jsme si přitom spoustu legrace.

V podzimním měsíci říjnu jsme jeli společně se staršími dětmi na výlet do místní ZOO. Jako každý rok byla vyzdobena halloweenskými dýněmi. Bylo se na co dívat a děti také dostaly možnost si dýně zkusit vydlabat. Nejvíc jsme se těšili na zvířátka, ale díky mrazivému počasí byla schovaná ve svých pelíškách. Výlet jsme zakončili dováděním v lanovém hradu, kde jsme se dostatečně „vyskotačili“. Dětem tedy zima určitě nebyla.

Před první adventní nedělí jsme se vydali na náměstí zdobit stromeček. Naše maličké děti byly zprvu zaskočené. Největší záhadou pro ně bylo, že jsou okolní stromečky ozdobené, i když ještě nechodil Ježíšek. Poté, co jsme jim vysvětlili, že Ježíšek by venku všechny stromečky nestihl ozdobit, a že mu musíme přeci pomoci, vystřídala jejich prvotní obavy radost a stromeček jsme krásně nazdobili.

Prosinec jsme zahájili exkurzí do Vánočních ozdob. Bylo to jako v pohádce a těch nastrojených stromečků připravených pro Ježíška… Provázela nás paní, která byla milá, trpělivá a vyprávěla nám, jak ozdobička vzniká. Bylo to velmi zajímavé. Dokonce i ty nejmenší děti pozorně naslouchaly a vyptávaly se. Dostali jsme pochvalu, jaké máme ukázněné děti.Neodmyslitelnou tradicí Vánoc je zdobení vánočního stromečku, a tak i u nás v jesličkách, za zvuku koled, jsme se pustili do strojení stromečku. Děti byly moc šikovné a stromeček si krásně nazdobily, takže už jsme byli připraveni na příchod Ježíška a na nějaký ten malý dáreček, který každé dítě potěší.

Než k nám přišel Ježíšek, navštívila nás Barbora a Mikuláš. Děti si pověsily punčochu na okno a druhý den ráno nedočkavě běžely k oknům, kde jsme společně nadílku otevřeli. Jakébylo dětí překvapení, když kromě sladkostí a různých dobrot měly v punčochách i cibuli a brambory.

A už jsme se mohli těšit na Mikuláše. Přišel i s čertem a andělem. Jelikož se děti bály, zůstal nejprve čert venku a přišel až později. Společně jsme si řekli básničky a radovali se z nadílky.

V Mateřince jsme přivítali Divadlo Drak z Hradce Králové s krásnou pohádkou a spoustou koled s názvem „Radujme se, veselme se“. Hodně jsme se toho o Ježíškovi dozvěděli, a o to víc se na něho děti těšily.

A konečně Ježíšek přišel. Již od rána jsme poslouchali a zpívali koledy, uvařili si čaj a společně ochutnali napečené cukroví od maminek. Dětem jsme vysvětlily, co jsou to vánoční zvyky a hned jsme jich několik vyzkoušeli: rozkrojení jablíčka – všichni měli ukázkové hvězdičky, pouštění lodiček, házení bačkorou a nakonec přišla řada na prskavky. Ty jsme si zapálili venku, tím jsme dali čas Ježíškovi, aby nadělil dětem dárky pod stromeček. Teda těch bylo. Bohužel hodně dětiček bylo nemocných, proto jsme nějaké dárky nechali pod stromečkem. Až se děti uzdraví, bude na ně čekat překvapení a dárky si budou moci také rozbalit. Všem dětem a jejich rodinám jsme popřáli krásné Vánoce a řekli jsme si, že se budeme všichni těšit na shledání ve zdraví v novém roce.

Po vánočních prázdninách jsme si užívali nadílku sněhu, stavěli jsme sněhuláky, vytvářeli stopy ve sněhu tzv. „andělé“, pořádali koulovačky a vybudovali jsme si v parku „bobovou“ nebo spíše „lopatovou“ dráhu. Ani se nám z venku nechtělo. Bylo to moc fajn. Zimní měsíce nám zpříjemnila návštěva divadla v Mateřince „12 měsíčků“ – děti se zaujetím pohádku sledovaly a užívaly si ji.

K únoru se váže MASOPUST. Vyprávěli jsme si s dětmi, co je to masopust, co se všechno dělá, co se při něm peče a jí. Snažili jsme se jim alespoň trochu atmosféru o masopustu přiblížit, a tak jsme si v jesličkách napekli koláče, uvařili jitrnice – bohužel jen jako, z modelíny. Dětem se moc povedly a měly ze svých výrobků velkou radost. K masopustu patří karneval, a tak i my jsme se ustrojili do masek a zábava mohla začít. Hráli jsme různé hry, pořádali soutěže, tančili a nakonec jsme si udělali přehlídku masek, které se opravdu povedly. Karneval jsme zakončili úkolem od klauna – „Po stopách klauna“. Úkoly jsme za pomocí starších kamarádů splnili a čekala nás sladká odměna.

Také jsme si hodně povídali o ptácích – říkali jsme si, jak vypadají, jaké mají typické znaky, kde přezimují, čím se živí,… Jednoho dne na nás v parku čekala „Ptačí stezka“. Děti ze základní školy přichystali pro děti z mateřských škol stezku s úkoly o různých ptácích. Společnými silami jsme je úspěšně vyřešili.

Snad už na rozloučenou se zimou jsme na místním zimním stadionu měli možnost zhlédnout Lední revue. Toto vystoupení dětí v různých pohádkových maskách, doprovázené hudbou ze známých dětských muzikálů, bylo nádherné a děti nešetřily potleskem.

Jelikož už jsme se nemohli dočkat jara, zaseli jsme si semínka do truhlíků do hlíny a zvědavě jsme čekali, zda se ujmou. Jak jsme byli rozradostněni, když vykoukly ze země a začaly růst. Děti je pečlivě zalévaly a hezky se o ně staraly.

V Hankově domě jsme se nechali vtáhnout do pohádkového světa pražským Divadlem Spejbla a Hurvínka. Putovali jsme s Hurvínkem a Máničkou k dědovi Vševědovi, k Dlouhému, Širokému, Bystrozrakému a dalším pohádkovým bytostem. Už nyní se těšíme na jejich další představení.

Konečně se oteplilo a my se těšili na Velikonoce. V jesličkách jsme malovali vajíčka, vázali si je na větvičky břízy, vyráběli zajíčky a učili se koledu. Abychom měli ještě více inspirace, jeli jsme na výlet na Šrámkův statek. A opravdu budeme mít pro příště z čeho čerpat. Čekala náš výstava nazdobených kraslic, na které jsme se nemohli vynadívat, ale také tradiční mazance, jidáše a beránci. Pro děti zde byl připravený koutek, kde si mohly ty starší vyzkoušet malování kraslic rozpuštěným voskem a mladší, aby jim to nebylo líto, si měli možnost vyrobit velikonoční zápich do kytičky. Výlet se nám moc líbil a všichni jsme odjížděli plní dojmů.

A další velikonoční zážitek čekal na děti na Zelený čtvrtek, a to stezka za zajíčkem Ušáčkem. Pro děti byly nachystány různé úkoly a po jejich splnění doputovaly k zajíčkovi Ušáčkovi, kde na ně čekalo obří vajíčko naplněné vitamíny. Po příchodu do Mateřinky a odvyprávění koledy, kterou jsme celý týden pilně trénovali, na děti čekaly balíčky se sladkostmi. A pak už hurá na velikonoční prázdniny.

 

 

 

2020/2021

S příchodem nového školního roku jsme i my v jesličkách přivítali nové dva kamarády.

Musím říci, jak bez problému přechod z domácího do naprosto cizího prostředí zvládli. Díky patří nejen maminkám, které je dobře na změnu připravily, ale hlavně  starším dětem v jesličkách, které nové děti mezi sebe hezky přijaly. Na to, jak jsou ještě děti malé, rychle se naučily pravidlům jesliček. K tomu jsme hlavně využívali různé říkanky s pohybem, hry s obrázky či jen  pochvaly. I když nám situace zrovna nedovoluje podnikat různé výlety, snažíme se co nejvíce času trávit  na čerstvém vzduchu, ať už na hřišti, pískovišti či v parku. Snažíme si společné chvilky užívat co nejvíce. Občas k nám do školky zavítá i nějaké to divadélko. Naposledy nás navštívilo divadélko Trsátko z HK s pohádkou "Domku, domku, domečku". Moc hezká pohádka s krásnými písničkami v podání Jany Hryzlíkové a Josefa Zámečníka seznámila děti, jak se chovat ve školce, jak se starat o hračky a nakonec - proč je dobré mít kamarády kolem sebe.  

A když si zrovna jen nehrajeme, stále se učíme novým věcem, které vám, doufám, děti řádně doma ukazují :) Myslím si, že i tak po krátké době mohu soudit, že se dětem u nás v jesličkách líbí, a věřím, že to tak bude i nadále.  za třídu Petra Štěrbová

 

Bohužel - i u nás nám covidová epidemie prodloužila podzimní prázdniny. Těsně před uzavřením Mateřinky jsme stihli navštívit pravěk - výletem do HK "Poznej dobu kamennou". Během interaktivní výstavy jsme si připomněli prázdninový projekt a naše znalosti jsme teď plně využili. Děti se dozvěděly a připomněly si jak v pravěku lidé žili, vařili, lovili....

Další výlety, divadla, exkurze jsme museli zrušit a proto jsme plně využívali vycházek, výletů do přírody. Výlet do lesa jsme si zpříjemnili hrou "Lesní domino", prohlédli jsme si les v podzimním kabátě, do školky jsme si nasbírali plný košík plodů z lesa na naše podzimní  tvoření. Děti si poopravily své domečky pro zvířátka a skřítky a mohli jsme se vydat zpátky do školky.

Docházka v Mateřince začala pomalu klesat, ale i tak jsme si adventní čas užívali naplno. Vše začalo zdobením stromečku na náměstí. Protože jsou Vánoce svátky radosti, společně jsme se s dětmi zamysleli, komu bychom mohli udělat radost, který dárek nás nejvíce potěší, hlavně v této době. S dětmi jsme začali vyrábět přáníčka a klientům z pečovatelských domovů a domova důchodců jsme vykouzlili úsměvy na tvářích. K tomu jsme přidali malý dáreček  s videonahrávkou a doufáme, že jim pásmo básní, písní a tanečků udělal radost a trochu zpříjemnil ty chvíle, které nemohou trávit se svými nejbližšími.

A co by to bylo za Advent bez Barborky a Mikuláše? Ani v Mateřince si děti nezapomněly pověsit punčochu na okno. To bylo ráno nedočkavců... Když jsme se všichni sešli, společně jsme nadílku otevřeli - to bylo překvapení - kromě dobrot si děti nesly domů i brambory a cibuli. Copak to asi znamená? Barborka vidí všechno - a děti se zamyslely a společně jsme vyhodnotili pravidla naší třídy, co napravíme ještě dříve, než přijde Mikuláš. A přišel a protože děti slibovaly a trochu se i bály, nechal čerty za dveřmi. Bez známky strachu jsme společně zazpívali koledy, dali slib správného chování a pak už jsme se jen radovali z bohaté nadílky.

A jak to bylo vlastně s tím Ježíškem? To nám prozradila loutkoherečka Jarmila Vlčková, dlouholetá členka divadla Drak HK v pořadu "Radujme se, veselme se" . Děkujeme paní Vlčkové za krásnou pohádku, koledy. Těšíme se na další pohádku.

Navštívili jsme i vánoční ZOO, zvířátek venku moc nebylo, ale to nám vůbec nevadilo a zadováděli jsme si na lanovém hřišti. Konečně jsme se dočkali - přišel Ježíšek. Abychom si zkrátili to čekání, zazpívali jsme si vánoční koledy, prostřeli svátečně stoly, uvařili čaj a ochutnali jsme cukroví od maminky. Vánoční zvyky - pouštění lodiček, házení bačkorkou, rozkrojení jablíčka - kde nám vyšla krásná hvězdička, děti moc bavily  a nakonec jsme si venku zapálili prskavky. A toho využil Ježíšek a přinesl dárečky.  Jééé, těch zase bylo.... Akorát nás dětí bylo málo, tak jsme s rozbalováním počkali i na ně a pár dárečků jsme jim nechali pod stromečkem. Až přijdou, také si rozbalí. A potom už hurá na Vánoce domů, z důvodu uzavření škol a naší jídelny jsme byli nuceni Mateřinku předčasně také zavřít.  Co nás asi čeká? Sejdeme se po Vánocích ve zdraví? Děti si odnesly dárečky pro rodiče, přání a keramické stromečky- svícny. Dárek v podobě DVD velice rodiče /podle ohlasů/ potěšil. My Vám všem přejeme hlavně zdraví a pohodové Vánoce.

 

2019/2020

V prázdninovém čase jsme děti seznamovali s vodou, životem námořníků, které se dětem moc líbilo. Rodiče připravili dětem krásné kostýmy a tak jsme se i na opravdové lodi svezli - vypluli jsme po řece Labi v Hradci Králové. To byl zážitek. Dokonce jsme mohli pozorovat i kačeny, které jsou už na takové návštěvníky na lodi zvyklé.

V prvním týdnu školního roku jsme podpořili i s našimi nejmladšími dětmi humanitární akci "Běh naděje". Konala se v parku, kde jsme s dětmi celou trasu proběhli a ještě jsme zvládli překážkovou dráhu. Jsou to malé šikulky.

Výlety do přírody - to máme rádi. V měsíci září jsme se vydali do Hájemství, kde se dětem moc líbilo. Přírodní překážky, hřiště, les a ještě i sběr hub. Protože se nám v lese s dětmi moc líbí, další výlet nás zavedl na novou stezku v okolí Hartského potoka nad nemocnicí ve D.K n/L. Při vycházkách sbíráme kaštany a žaludy pro zvířátka a hlavně si s nimi i pohrajeme.

V prvním říjnovém týdnu jsme společně s Mateřinkou navštívili Krkonoše. Prohlédli jsme si přírodu, les, stromy pěkně z výšky - po stezce Korunami stromů. Zvládly to všechny děti. Ještě nám zbyl čas na dětské hřiště, dětský koutek s občerstvením a potom hurá na oběd!

V listopadu jsme se vydali pěšky na návštěvu do halloweenské ZOO. Potěšil nás nejen pohled na zvířátka, ale také pohled na nespočetné množství vydlabaných dýní, které zdobily celou ZOO. Trochu nás vyděsil obří pavouk, kterého jsme také potkali. Ale jelikož jsme se chovali slušně, nezamotal nás do své pavučiny a raději se s námi vyfotil. Protože bylo  docelo chladno, na chvíli jsme se zahřáli v lanovém hradě. Dětem patří veliká pochvala za to, že zvládly cestu tam i zpět bez nějakého naříkání. Však jak krásně se jim po obědě spinkalo.

Čekání na Ježíška v jesličkách... Adventní čas jsme zahájili Mikulášskou besídkou. Oblékli jsme se za čertíky a ukázali rodičům, sourozencům a prarodičům, jací jsme šikovní tanečníci, zpěváčci a básníci. Na závěr nás navštívil Mikuláš s čerty a andělem, někteří se raději schovali u maminky, někteří byli stateční a zazpívali beze strachu písničku, odměnou všem dětem byl dárek od Mikuláše.

Ani letos jsme nezapomněli na zvířátka. Navštívili jsme náš oblíbený les nad nemocnicí, kde jsme zvířátkům připravili překvapení a ozdobili jsme jim na Vánoce stromeček samými dobrotami. Čekala na ně mrkvička, jablíčka  pod stromečkem kaštany a žaludy.

Společným výletem s rodiči jsme načerpali vánoční atmosféru v Ratibořicích na zámku. Vánočně vyzdobený zámek byl jak z pohádky. Přivítala nás i sama paní kněžna, poznali jsme, jaké dobroty dříve na vánočním stolu nesměly chybět, jak se oblékali a hlavně jaké tradice dodržovali. Jak se nám sbíhaly sliny při pohledu na to cukroví, vánočku, štolu...  Domů jsme se vraceli spokojeni a naladěni a hlavně se nám hlavou honily nápady, jak si s dětmi zkrátíme dny čekáním na Ježíška. Konečně jsme se dočkali. Vánoční dopolední  besídka  začala tradičními zvyky - pouštěním lodiček, rozkrajováním jablíček, házení bačkorkami a nakonec jsme vklouzli do bundy a venku zapálili prskavky. Zpívali jsme koledy, ochutnávali cukroví od maminky a pozorně poslouchali, jestli už ho někde neuslyšíme - Ježíšek byl tu - zazvonil zvonečkem a taková kupa dárků.... Tolik jsme si snad ani nezasloužili, děkujeme Ježíšku ... znělo celou třídou - nejen za hračky, ale i za výtvarný materiál .

Nejen vánoční čas , ale i celý rok by měl být plný dobrých skutků. Hned po vánočních prázdninách jsme se vydali za zvířátky do útulku, kde jsme pejsky potěšili psími dobrotami, nezapomněli jsme ani na koně a vzali jsme jablíčka.

Vánoce utekly jako voda a už tu byl Masopust a s ním i karnevalové veselí. Všichni jsme se převlékli do kostýmů a celý den jsme si pěkně užili. Děti  tancovaly a soutěžily. Jako při správném Masopustu jsme i ochutnali jitrničky a konec patřil průvodu po našem městě. Podle reakcí kolemjdoucích můžeme soudit, že jsme se jim moc líbili.

 

 

TOP