MIKROJESLE

PÉČE O DĚTI OD 6 MĚSÍCŮ DO 4 NAROZENIN DÍTĚTE

Individuální přístup k dětem v menší skupině.
Sladění péče o rodinu s pracovními povinnostmi.

 • PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU od 6 měsíců - 4 roky
 • KVALITNÍ TÝM S ODBORNÝM VZDĚLÁNÍM
 • OTEVÍRACÍ DOBA OD 7.00 - 16.00 HOD.

BOHATÝ VÝBĚR ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO STARŠÍ DĚTI
keramika, bruslení, lyžování, plavání, jóga, angličtina

PLNÍME PROGRAM Skutečně zdravá škola
/Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství ČR/
SPOLUPRACUJEME  S MENSA ČR
program podporující intelektuální schopnosti,rozvíjení koordinace pohybů a motoriky

KONTAKTUJTE NÁS
736 458 063
materinka-dk@seznam.cz

název plánu výchovy a péče  "S  EMÍLKEM OBJEDEME SVĚT
VRÁTÍME SE ZPĚT"

Hlavní cíle:

 1. rozvíjení dítěte a jeho učení a poznávání
 2. osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Metody práce jsme založili:

 • na přímých zážitcích dětí
 • na prožitkovém a kooperativním učení hrou, nápodoby
 • na vyváženosti spontánních a řízených aktivit, situační učení
 • na vyváženosti řízených činností v různě velkých skupinách nebo individuálně
 • vycházíme z dětské volby, zvídavosti a potřeby objevovat

CÍLE NAŠÍ VÝCHOVNÉ PRÁCE
Zajistit dětem pocit bezpečí, uspokojovat jejich potřeby. Vytvářet motivující podnětné prostředí a přátelskou atmosféru. Umožňovat dětem učení na základě prožitku a vlastní zkušenosti. Pěstovat zdravé sebevědomí. Rozvíjet pohybové, estetické a komunikační dovednosti dětí, hygienické a stravovací návyky. Utvářet kladný vztah k přírodě a místu, kde žijeme.

 "DĚTSTVÍ JE ZÁKLAD ČLOVĚKA" Sigmund Freud

TOP