Postavili jsme chaloupku… v rámci týdenního projektu „Perníková chaloupka“