Zahájení Adventu v Mateřince – u nás se zpívalo, zdobilo, mlsalo…