Zahájení adventu pohádkou „Radujme se, veselme se…